Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Korjaus- ja energia-avustuksia ehtii vielä hakea

Julkaistu 7.3.2016 9.39

Avustusta vanhusten ja vammaisten asuntojen korjaukseen ehtii hakea 24.3.2016 mennessä. Avustusta myönnetään kotona asumista tukeviin korjauksiin. Myös pientalojen energia-avustushaku on meneillä 24.3.2016 saakka. Energia-avustusta voi saada talon energiatehokkuutta parantaviin korjauksiin, esimerkiksi ikkuna- ja eristysremontteihin.

Vanhusten ja vammaisten asuntojen korjausavustusta sekä energia-avustusta myönnetään sosiaalisin perustein, eli avustuksen saamiselle on tulo- ja varallisuusrajat. Esimerkiksi yhden hengen talouksien bruttotuloraja/kk on 1760 euroa ja kahden hengen talouksien 2940 euroa. Veteraanitaloudessa vastaavat tulorajat ovat 2290 euroa ja 3820 euroa.

Korjausavustusta voi hakea ruokakunta, jossa on vähintään yksi 65-vuotias tai vammainen henkilö. Avustus on 40 prosenttia kustannuksista. Avustuksia ei myönnetä taloyhtiön korjausvastuulla oleviin korjauksiin. Vanhusväestön ja vammaisten korjausavustusta voidaan myöntää esimerkiksi esteettömyyttä parantaviin korjauksiin kuten kynnysten poistoon ja luiskien ja tukikahvojen laittoon, käytävien ja oviaukkojen leventämiseen sekä wc-, peseytymis-, ja keittiötilojen kunnostamiseen.

Pientalojen energia-avustus on 25 prosenttia laite- ja materiaalikustannuksista. Avustusta myönnetään energiatehokkuutta lisääviin korjauksiin. Korjaustoimia voivat olla esimerkiksi talon ulkoseinien lisäeristäminen, ikkunoiden parantaminen tai uusiminen, lämmitystapamuutokset ja myös uusiutuvan energian käyttöön ottoa tuetaan.

Hissi- ja esteettömyysavustuksilla on jatkuva haku

Taloyhtiöille tarkoitetuilla valtion hissiavustuksella ja avustuksilla liikkumisesteen poistamiseen on jatkuva hakuaika. Avustus on 50 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista. Hissiavustukseen on varattu määrärahaa tänä vuonna 14 miljoonaa euroa. Määrärahan väheneminen puoleen verrattuna viime vuoteen vaikuttanee loppuvuonna avustusten myöntämiseen.

Tampereen kaupungin hissiavustus on 15 % hyväksytyistä kustannuksista, ja se on tarkoitettu uuden hissin rakentamiseen hissittömään kerrostaloon.

Jälkiasennushissejä on rakennettu reiluun 100 porrashuoneeseen. Vuonna 2015 avustushakemuksia jätettiin 15 hissin rakentamiseksi.


Lisätietoja

Asuntotoimi:
Korjausneuvoja
Eeva-Liisa Anttila
puhelin 050 571 2950