Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Keskustan kehittämisen tietopohjaa vahvistetaan asiakastutkimuksella

Julkaistu 15.2.2016 10.35

Tampereen kaupunki kehittää keskustaa Viiden tähden keskusta -vision mukaisesti. Keskustan kehittämistoimien määrittelyä ja vaikuttavuuden arviointia varten haetaan täydentävää tietoa. Tehtävä varten Tampereen kaupunki on käynnistänyt Asiakas kehittyvässä keskustassa -tutkimuksen. Tutkimus painottuu keskustan toimijoiden ja keskustan palveluja käyttävien liikkumiseen ja palvelutaso-odotuksiin.

Tutkimuksessa määritellään myös perusteet mittaristolle, joilla keskustan muutosta parhaiten voidaan kuvata. Tutkimus tukee Tampereen tavoitetta älykkäästä kaupungista.

Uusilla keinoilla tietoa muutosten vaikuttavuudesta

Keskusta-alueella liikkuvan asiakasmäärän lisäksi Asiakas kehittyvässä keskustassa -hankkeessa kaupunkia kiinnostaa erityisesti saada tietoa myös siitä, kuinka usein keskustassa asioidaan ja kauanko käyttäjät viipyvät keskustassa asioinnillaan. Lisäksi liikkumisen sujuvuus ja liikenteen eteneminen ovat tutkimuksen kohteena.

Käyttäjänäkökulman hyödyntämiseksi keskustan toimijoilta ja palvelujen käyttäjiltä kootaan tietoja vetovoimatekijöiden, kehittämistoimien, palvelujen tarpeen sekä liikkumisen valintojen kehittymisestä.

Käyttäjäpaneeliin voi ilmoittautua verkossa

Tiedon hankintaa varten muodostetaan keskustan käyttäjäpaneeli, johon kutsutaan keskustassa asioivia, asuvia, vapaa-aikaa vietäviä, työssä käyviä, läpikulkevia sekä keskustan toimivia tahoja. Panelisteille tehdään aika-ajoin internetin kautta kyselyjä ajankohtaisista asioista.

Paneelin tehtävä on tuoda aitoa käyttäjäkokemusta ja -näkemystä keskustan kehittämiseen. Panelisteja rekrytoidaan kenttätyönä ja yhdistysten kautta. Panelistiksi voi ilmoittautua myös verkon kautta. Hankkeessa noudatetaan markkinatutkimuksen ja asiakaslaskennan eettistä säännöstöä ja se toteutetaan tietoturvallisuusvaatimusten mukaisesti.

Asiakas kehittyvässä keskustassa -hanke tehdään Destian, Innorange Oy:n ja Shop’In Research Oy:n kanssa.