Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tampere kehittää toisen asteen koulutusta

Julkaistu 29.1.2016 10.07

Tampereella lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestämismallina säilyy toistaiseksi nykyinen malli, jossa Tampereen kaupunki toimii koulutuksen järjestäjänä ja ammatillisen koulutuksen yhteistoiminta-alueen isäntäkuntana. Toiminnan kehittäminen jatkuu nykymallin pohjalta siten, että johtamisrakennetta tehostetaan muun muassa talousvastuita selkiyttäen. Kilpailluilla markkinoilla tehtävää koulutus- ja kehittämistoimintaa varten perustetaan osakeyhtiö.

Tampereen kaupunki teki selvityksen toisen asteen koulutuksen järjestämistavasta ja toimintamallin kehittämisestä. Selvitystyö hyväksyttiin jatkovalmistelun pohjaksi kaupunginhallituksen suunnittelukokouksessa 25.1.2016. Suunnittelukokous lisäsi päätökseen ponnen, että toisen asteen koulutuksen hallintoa yksinkertaistetaan ja tehostetaan osana toimintamallin uudistamista.

Maksullista palvelutoimintaa varten perustetaan osakeyhtiö

Kilpailutilanteessa markkinoilla harjoitettava toiminta on ollut yhtiöittämisvelvollisuuden piirissä kuntalain muutoksesta 1.9.2013 lähtien. Kuntalain muutoksen jälkeen Tampereen seudun ammattiopisto Tredu on vetäytynyt kilpailluilta markkinoilta kuntalain ja kaupungin omistajaohjauksen linjausten mukaisesti.

- Koulutusmyyntiyhtiön perustaminen on tärkeää, jotta Tredu voi jatkaa työvoimakoulutusta ja käynnistää uudelleen muuta maksullista palvelutoimintaa. Näin voidaan monipuolistaa Tredun palvelutarjontaa sekä vastata paremmin ja nopeammin työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Koulutusmyyntiyhtiö lisää entisestään henkilöstön mahdollisuuksia kehittää työtehtäviään ja osaamistaan sekä tehostaa resurssien käyttöä. Ajatus on, että yhtiö voi markkinoille tarjottavien koulutus- ja kehittämispalvelujen osalta toimia sekä kansallisesti että kansainvälisesti, sanoo palvelutuotantojohtaja Tarja Puskala Tampereen kaupungilta.

Koulutusmyyntiyhtiön perustamiseen liittyvä liiketoimintasuunnitelma valmistellaan 28.2.2016 mennessä siten, että yhtiö voi aloittaa toimintansa 1.8.2016.

Toisen asteen koulutusta kehitetään kokonaisuutena

Tampereen kaupungin uudessa toimintamallissa toisen asteen koulutus sijoittuu 1.1.2017 alkaen elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueelle. Tavoitteena on, että lukiokoulutusta ja ammatillista koulutusta kehitetään suunnitelmallisesti yhtenä kokonaisuutena huomioiden kummankin painopisteet ja perustehtävät. Lukio- ja ammatillisen koulutuksen välistä yhteistyötä vahvistetaan erityisesti yritysyhteistyön ja joustavien opintopolkujen kehittämisessä, muun muassa kehittämällä yhdistelmätutkintoja. Tredun toimintaa kehitetään yhteistyössä yhteistoiminta-alueen kuntien kanssa kumppanuuteen perustuen.

Toisen asteen koulutuksen ohjaus- ja johtamisjärjestelmää selkiytetään ja tehostetaan osana palvelualueen suunnittelua vuoden 2016 aikana. Kilpailukyvyn varmistamiseksi laaditaan kilpailukykysuunnitelma, joka sisältää talouden ja toiminnan sopeutussuunnitelman vuosille 2016–2020. Suunnitelmassa otetaan kantaa muun muassa toimitiloihin, kiinteistöinvestointeihin ja resurssien käyttöön. Se tuodaan luottamuselinten päätettäväksi kevään 2016 aikana.


Lisätietoja

Projektijohtaja
Tarja Puskala
puhelin 050 595 1079
sähköposti [email protected]

Hist. ja yht.k.opin leht. (Aik
Jorma Suonio
puhelin 050 330 2078
sähköposti [email protected]


Teksti Aila Rajamäki