Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tampereen kaupunki sijoittaa Keskuspuhdistamon suunnitteluun 6,3 miljoonaa euroa

Julkaistu 28.1.2016 15.27

Tampereen kaupunki osallistuu Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n osakeantiin ja merkitsee 705 500 uutta osaketta yhteensä 2,7 miljoonalla eurolla. Lisäksi sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon maksetaan 3,6 miljoonaa euroa. Tampereen kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto käsitteli asiaa 28.1.2016.

Keskuspuhdistamo Oy aikoo kerätä suunnatulla osakeannillaan Tampereelta ja seutukunnista yhteensä 9,1 miljoonaa euroa. Tampereen kaupungin osuus on 6,3 miljoonaa euroa, joka jakautuu osakepääoman korotukseen ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston sijoitukseen. Yhtiön nykyinen oma pääoma otetaan annissa huomioon Tampereen osuudessa, sillä Tampere on toistaiseksi seudullisen jätevesiyhtiön ainoa omistaja.

Liiketoimintajaosto esittää kaupunginhallitukselle, että vuoden 2016 osuus osakkeiden ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston merkintähinnasta maksetaan kaupunginhallituksen tämän vuoden talousarvion osakkeisiin ja osuuksiin varatuista määrärahoista.

Lisäksi liiketoimintajaosto esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle kuluvalle vuodelle talousarviomuutosta siitä, että Tampereen Vesi Liikelaitokselle Keskuspuhdistamon suunnitteluun varatuista määrärahoista siirretään osakeantia vastaava summa 2,9 miljoonaa euroa kaupunginhallituksen talousarvion investointiosaan. Vuoden 2017 osuus 3,4 miljoonaa euroa otetaan huomioon seuraavan talousarvion suunnittelussa.

Kustannusarvio noin 286 miljoonaa euroa

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy aloitti toimintansa heinäkuussa 2015 Tampere Technology Oy:n pohjalta. Osakeannilla kerättävillä varoilla Keskuspuhdistamo Oy ottaa vastattavakseen suunnittelu- ja konsultointisopimukset Tampereen Vesi Liikelaitokselta.

Tavoitteena on järjestää yksi osakeanti. Kunnat antavat yhden merkintäsitoumuksen, vaikka anti maksetaan kahdessa osassa, maaliskuun lopussa 2016 ja tammikuun lopussa 2017. Osakeannin jälkeen muut kunnat osallistuvat yhtiön toimintaan, ja osakkaiden kesken solmitaan osakassopimus mahdollisimman pian.

Tampereen Vesi Liikelaitoksen tilaamiin suunnitelmiin laaditaan vielä rajauksia siirtolinjojen toteutuksessa ja haetaan vaihtoehtoisia reittejä sekä puhdistamon luolatilojen louhintatyötä pienentäviä toteutustapoja. Keskuspuhdistamon kustannusarvio on nyt noin 286 miljoonaa euroa.


Lisätietoja

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
Arto Vuojolainen
puhelin 050 345 1397
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell