Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Osaamis- ja elinkeinolautakunta jakoi kumppanuusavustuksia

Julkaistu 28.1.2016 17.42

Tampereen kaupunki jakaa vuosittain kumppanuusavustuksia keskeisille yhteistyökumppaneilleen. Osaamis- ja elinkeinolautakunta myönsi 28.1.2016 kumppanuusavustuksia kuluvalle vuodelle yhteensä 1,082 miljoonaa euroa. Kaupunki sitoutuu kumppanuusavustuksilla pitkäjänteiseen yhteistyöhön ja neuvottelevaan avustamiseen.

Avustuskokonaisuus ei sisällä leikkauksia vuoden 2015 tasoon verrattuna. Kumppanuusavustukset korvaavat lautakuntien aiemmin pysyväisavustus-nimellä tai muuten pysyväisluonteisesti myönnetyt avustukset. Kumppanuusavustusten myöntämisestä päätetään vuosittain. Kumppaniyhteisöt ovat hakeneet avustusta 7.1.2016 mennessä.

Kumppanuusavustukset saavat vuonna 2016 seuraavat tahot:

Titry ry:n toimintaa tuetaan 531 000 eurolla. Titry tarjoaa osatyökykyisille ja pitkäaikaistyöttömille työsuhteisia työpaikkoja sekä työkokeilu-, työharjoittelu- ja työvalmennuspaikkoja konepajassa, työvaateompelimossa ja palvelupakkaamossa.

Tampereen seudun Työllistämisyhdistys Etappi ry:lle myönnetään vuokra-avustuksena 72 940,44 euroa sekä kertaluontoisesti avustus yhdistyksen talous- ja muun hallinnon järjestämiseen 26 059,56 euroa. Etappi työllistää pitkäaikaistyöttömiä ja syrjäytymisvaarassa olevia mm. auto-, atk/media-, entisöinti-, puutyö- ja pyöräpajalle sekä tarjoaa työttömille yksilöohjausta, työhönvalmennusta, terveyskartoituksia sekä liikuntapalveluja.

Tampere Convention Bureau ry:n, TCB, toimintaa tuetaan 97 200 eurolla. TCB on Tampereella toimiva kongressimarkkinointiyksikkö, joka tarjoaa tieteentekijöille, järjestöille ja yrityksille maksutonta asiantuntija-apua kansainvälisen kokouksen tai kongressin kutsumisessa, suunnittelussa ja markkinoinnissa. Tampereen kaupunki on TCB:n jäsen.

Tampereen kesäyliopiston toimintaa tuetaan 125 000 eurolla. Kesäyliopisto järjestää avointa korkeakouluopetusta ja muuta ammatillisiin ja sivistyksellisiin osaamistarpeisiin vastaavaa koulutusta sekä ikääntyvien yliopistokoulutusta ja maahanmuuttajakoulutusta. Kesäyliopistossa opiskelee vuosittain noin 4 500 opiskelijaa. Tampereen kaupunki on Tampereen Kesäyliopistoyhdistyksen jäsen.

Tampereen matkailuoppaat - Tampere Tourist Guides ry:lle myönnetään 2 800 euroa matkailuoppaiden täydennys- ja jatkokoulutuksen järjestämiseen sekä muuhun toimintaan. Yhdistys markkinoi Tampereen kaupunkia järjestämällä linja-auto- ja kävelykierroksia kaupungissa vieraileville matkailijaryhmille yli 10 eri kielellä.

COSS ry:lle myönnetään 44 000 euroa kansainvälisen Mindtrek-konferenssin järjestämiseen. Mindtrek-konferenssissa yhdistyvät avoimet tietojärjestelmät, tulevaisuuden teknologiat ja älykkäät kaupunkiratkaisut. Konferenssi tuo Tampereelle laajasti kansainvälisiä osallistujia ja yrityksiä.

TTY-säätiö/Tampereen teknillisen yliopiston kestävän rakentamisen professuuria tuetaan tänä vuonna 31 250 eurolla aiemmin tehdyn yhteistyösopimuksen perusteella.

Lisäksi tuetaan uuden kiertotalouden professuuriin tähtäävän tenure track -paikan avaamisen kustannuksia 80 000 eurolla. Asiasta laaditaan yhteistyösopimus Tampereen kaupungin ja Tampereen teknillisen yliopiston välille.

Tampereen yliopiston kaupan- ja palveluliiketoiminnan professuuria tuetaan tänä vuonna 31 250 eurolla aiemmin tehdyn yhteistyösopimuksen perusteella. Lisäksi osallistutaan mediakasvatuksen professuurin ja mediakasvatuksen kansainvälisen maisteriohjelman vakiinnuttamisen rahoitukseen 40 000 eurolla. Asiasta laaditaan yhteistyösopimus Tampereen kaupungin ja Tampereen yliopiston välille.


Lisätietoja

Suunnittelupäällikkö
Tuula Mikkonen
puhelin 040 800 4962
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell