Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Ikäihmisten palvelujen vuosisuunnitelma hyväksyttiin

Julkaistu 27.1.2016 19.09

Tampereen kaupungin ikäihmisten palvelujen lautakunta hyväksyi 27.1.2016 vuoden 2016 vuosisuunnitelman. Kaupunki varaa ikäihmisten palveluiden hankintaan ja avustuksiin yhteensä 190,2 miljoonaa euroa, josta oman tuotannon osuus on 60,8 prosenttia ja muiden palveluntuottajien 39,2 prosenttia. Suunnitelmaan sisältyy Orivedelle järjestettävien palvelujen menot, jotka ovat 11,8 miljoona euroa.

Ikäihmisten palveluissa ensisijaisena tavoitteena on vahvistaa ennaltaehkäiseviä ja omaehtoisia palveluja. Entistä paremmin toimivat kuntouttavat palvelut mahdollistavat ikäihmisten kotona asumisen. Palveluja ja hoitoa järjestetään koteihin tarvittaessa ympäri vuorokauden.

Haasteita vuodelle 2016 tuo edelleen kireä taloudellinen tilanne. Nykyisen palvelutason ylläpitämiseksi korotettiin kauppapalvelun asiakasmaksua sekä tehostetun palveluasumisen aterioiden, palvelukeskuskorttiaterioiden ja kotiin vietävien aterioiden hintoja.

Kotihoidon lääkäripalvelut koko kaupunkiin

Kotihoidon lääkäripalveluja vahvistamalla pyritään hillitsemään erikoissairaanhoidon kuluja. Vuoden 2016 aikana kotihoidon ja palveluasumisen lääkäripalveluja laajennetaan keskustaan ja länteen, jonka jälkeen ne kattavat koko kaupungin.

Äkillisesti sairastuneen ikäihmisen hoitoketju halutaan saada sujuvaksi, siksi Tampereen kaupunki on aloittanut vuoden alussa ikäihmisen akuuttihoitoketjun kehittämisen Health-Hub-ympäristössä yhteistyössä Tampereen yliopistollisen sairaalan, FinnMedin ja Tampereen yliopiston kanssa.

Vuoden 2016 aikana kehitetään palvelutalon kotihoitoa, jossa asiakkaan koti on lähellä palvelutaloa, jolloin lyhyiden välimatkojen takia kotihoito voi tehdä käynnit joustavasti asiakkaan tarpeen mukaan. Palvelutalon kotihoitoa on jo kokeiltu kolmessa ulkoisessa yksikössä sekä Orivedellä, tänä vuonna sitä järjestään omassa tuotannossa Pispan sekä Pappilanpuiston palvelukeskusten läheisyydessä.

Tampereen kaupunki osallistuu perustettavaan Pirkanmaan maakunnallisen ikäihmisten perhehoidon yksikköön, jonka tavoitteena on muun muassa lisätä perhehoidon saatavuutta ja turvata sen laatu.

Pohjolankadun päivä- ja palvelukeskus avautuu toukokuussa

Pohjolankadulle avautuu uusi palvelu- ja päiväkeskus toukokuussa 2016. Pohjolankadulle siirtyy Tammelasta päiväkeskus Annikki sekä osa Tammelan palvelukeskuksen toiminnasta. Toiminta jatkuu kuitenkin myös Tammelassa: Tammelakeskuksesta tulee lähitori, jonka pohjana ovat ikäihmisten ja lapsiperheiden tarpeet. Vuoden alussa Pispan päiväkeskus aloitti remontin jälkeisissä uusituissa tiloissa.

Keväällä Pohjolankadulle valmistuu myös uusi tehostetun palveluasumisen 90-paikkainen ryhmäkoti. Lisäksi syksyllä Orivedelle avautuu uusi 45-paikkainen tehostetun palveluasumisen ryhmäkoti Särkänkoti. Pohjolankadun valmistuessa Kaupin kiinteistöstä sairaalakäytössä luovutaan ja ikäihmisten sairaalapalvelut keskitetään Koukkuniemen alueelle, erityisesti Koivulataloon. Lisäksi Hatanpään psykogeriatriselta osastolta muuttaa asukkaita Pohjolankadulle.

Laitetorille asiakasraati

Asiakasraatitoimintaa laajennetaan. Muun muassa Kotitorin yhteydessä toimivalle Laitetorille perustetaan oma asiakasraati.

Vapaaehtoistoimintaan ja sen koordinointiin kiinnitetään huomiota vuonna 2016. Kulttuuri- ja liikuntaluotsitoiminnan kehittämistä jatketaan ja toimintaa laajennetaan mahdollisesti uusiin palveluihin.

Vaikeavammaisten kuljetusten sekä harkinnanvaraisten kuljetuspalvelumatkojen ohjaamista palveluliikenteeseen lisätään ottamalla vuonna 2016 pilottiin mukaan uusia linjoja.

Lautakunta lisäsi päätökseen yksimielisesti ponnen, että vuoden 2016 aikana selvitetään vanhustenhoidon palveluiden laadun valvonnan kehittämistä osallistuvan havainnoinnin suuntaan.

Kokouksen kuluessa jätettiin myös muutosehdotus, että lautakunta velvoittaisi kaupunginhallituksen valmistelmaan vanhuspalvelulain mukaisen suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi. Muutosehdotus hävisi äänin 8 - 2.


Lisätietoja

Palvelujohtaja
Mari Patronen
puhelin 040 801 6008
sähköposti [email protected]

Mikko Aaltonen
puhelin 050 3022 110
sähköposti [email protected]


Teksti Marika Haapala