Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Lasten ja nuorten palvelujen tarve kasvaa Tampereen keskustassa

Julkaistu 21.1.2016 18.41

Päiväkoti- ja koulutilojen tarpeen odotetaan kasvavan voimakkaasti Tampereen keskustan palvelualueella lähivuosina. Tampereen kaupunki varautuu tilanteeseen muun muassa suunnittelemalla keskustaan useita uusia päivähoito- ja opetustiloja ja keskittämällä englanninkielisen opetuksen Tampereen kansainväliseen kouluun.

Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta hyväksyi 21.1.2016 keskustan alueen lasten ja nuorten palvelujen kehittämissuunnitelman jatkosuunnittelun pohjaksi. Suunnitelma on osa laajempaa Tampereen kaupungin palvelumallityötä vuosille 2015–2025.

Kehittämissuunnitelma on pohjana, kun kaupungin investointisuunnitelmaan laaditaan toimenpide-esityksiä tulevina vuosina. Uusien hankkeiden käynnistyminen riippuu monista tekijöistä, osa vaatii myös kaavamuutoksia. Aikatauluihin vaikuttavat myös lainsäädännön ratkaisut, kuten varhaiskasvatuslaki.

Lasten määrän kasvuarvio perustuu nyt käytössä oleviin väestösuunnitteisiin, joiden mukaan yhä useampi lapsiperhe asuu tulevaisuudessa kaupungin keskustassa. Kaupunki vastaa tähän suunnittelemalla keskusta-alueelle uusia tiloja ja muuttamalla jo käytössä olevien tilojen käyttötarkoitusta. Isoja muutoksia nykyiseen päiväkoti- ja kouluverkkoon pyritään välttämään.

Päivähoito, koulupolut, neuvolat ja nuorisotilat

Selvityksessä käytiin läpi myös alueen neuvolat ja nuorisotilat. Tavoitteena on keskittää Tammelan, Tampellan ja Pellervon neuvoloiden palvelut tulevaisuudessa Tammelan lähitorille. Keskustan alueen nuorisotilat säilyvät entisissä paikoissaan. Nuorisotilojen tarvetta on erityisesti Kalevan alueella. Lisäksi alueellista nuorisotyötä voidaan jatkossa tuoda koulujen tiloihin sekä koulupäivän aikana että vapaa-ajalla.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osalta suunnitelma koskee Pyynikin, Juhannuskylän ja Sammon koulupolkuja. Syksyllä järjestettiin osallistumistilaisuudet alueen koulujen ja päiväkotien henkilöstölle sekä lasten ja oppilaiden huoltajille. Aiheesta keskusteltiin myös alueellisen Lasten Parlamentin työpajassa ja nuorilta kysyttiin mielipiteitä Monitoimitalo 13:ssa. Tilaisuuksissa nousivat esille erityisesti kasvavaan palvelutarpeeseen vastaaminen, tarve parantaa liikenneturvallisuutta etenkin saattoliikenteen osalta, kun esiopetus siirtyy kouluille, ja koulujen nykyisten liikuntatilojen riittämättömyys

Englanninkielinen perusopetus keskitetään kansainväliseen kouluun

Tammelan koulu saa lisätilaa, kun englanninkielinen perusopetus keskitetään kokonaan Tampereen kansainväliseen kouluun (FISTA) lukuvuoden 2017–2018 alussa. Tällä hetkellä englanninkielistä perusopetusta järjestetään sekä kansainvälisessä koulussa että Tammelan koulussa.

Lisätilantarve Pyynikin ja Aleksanterin kouluissa selvitetään. Tänä vuonna tutkitaan mahdollisuus hyödyntää toiminnassa entisen teknillisen oppilaitoksen tiloja (Pyynikintie 2).

Uusia pienten lasten yksiköitä eri puolille keskustaa

Uusien tilojen osalta nyt hyväksytty kehittämissuunnitelma toimii pohjana, kun päivähoito- ja opetustilojen tarvetta keskustan alueella myöhemmin ratkaistaan. Hankkeiden toteutuminen ja aikataulu riippuvat muun muassa väestösuunnitteista ja kaupungin investointisuunnitelmasta.

Kehittämissuunnitelmassa keskustaan varaudutaan rakentamaan muun muassa useita pienten lasten yksiköitä, jossa on päiväkoti sekä tilat esi- ja alkuopetukselle (luokat 1–2). Uutta pienten lasten yksikköä suunnitellaan Eteläpuistoon, Santalahteen ja Kalevaan entisen Pellervon koulun tontille. Epätarkoituksenmukaisista ja pienistä päivähoitotiloista luovutaan mahdollisuuksien mukaan.

Saukonpuiston koulun tontille suunnitellaan päiväkotia ja nykyisen erityisopetuksen koulun lisäksi uutta yleisopetuksen koulua sekä koulutiloja sairaalaopetuksen avohoidossa oleville oppilaille.

Juhannuskylän koulun tontille varaudutaan rakentamaan joko siirtokelpoinen tai pysyvä lisärakennus. Liisanpuiston koulun laajentamismahdollisuudet Sammon koulun alaluokkien ja nuorisotyön tarpeisiin selvitetään.

Ranta-Tampellan tai Kaupin alueelle suunnitellaan uutta päiväkotia. Kalevanrinteen alueelle on vuonna 2017 tulossa palvelusetelipäiväkoti, ja myös Kaupin kampuksen alueelle suunnitellaan tulevaisuudessa palvelusetelipäiväkotia.


Lisätietoja

Suunnittelupäällikkö
Sisko Hiltunen
puhelin 040 561 3305
sähköposti [email protected]

Varhaiskasvatus
Suunnittelija
Hanna Sulonen
puhelin 0400 915 244
sähköposti [email protected]

Perusopetus
Suunnittelupäällikkö
Aila Salmelin
puhelin 050 414 3483
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Toivanen