Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Lasten ja nuorten palvelujen vuosisuunnitelma hyväksyttiin

Julkaistu 21.1.2016 18.17

Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta hyväksyi 21.1.2016 vuosisuunnitelman vuodelle 2016. Vuosisuunnitelmassa määritellään palvelut, jotka Tampereen kaupunki tänä vuonna järjestää lapsille, nuorille ja lapsiperheille.

Vuosisuunnitelma koskee lasten ja nuorten psykososiaalisen tuen palvelujen sekä neuvola- ja terveydenhuollon palvelujen osalta myös Orivettä.

Päivähoitoikäisten lasten määrä kasvaa Tampereella edelleen. Uusien päivähoitopaikkojen tarve syksyllä 2016 on noin 200 paikkaa. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palveluverkkoa on kehitetty palvelutarpeen mukaisesti. Vuoden 2016 alussa uusia paikkoja saatiin, kun Takahuhdin uusi päiväkoti sekä Metsäniityn ja Veisun päiväkodin laajennukset otettiin käyttöön.

Uusi Vehmaisten päiväkoti ja koulu avataan syksyllä 2016. Palvelusetelipäivähoidon kehittämistä jatketaan ja uusia palvelusetelipäiväkoteja avataan vuoden 2016 aikana. Esimerkiksi Vuoreksessa avataan uusi palvelusetelipäiväkoti syksyllä.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palveluohjauksessa otettiin käyttöön chat-palvelu esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä ja chat-palvelua jatketaan päivähoitohaun aikana. Kuntakohtaista varhaiskasvatussuunnitelmaa laaditaan tämän vuoden aikana valtakunnallisten varhaiskasvatuksen perusteiden mukaisesti, ja kuntakohtainen uusi esiopetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2016.

Kaupunginvaltuusto päätti 16.11.2015, että Tampereen kaupunki ei ota käyttöön uudistuvan varhaiskasvatuslain mahdollistamia rajoituksia lasten subjektiiviseen varhaiskasvatusoikeuteen. Myös kasvattajien ja lasten suhdeluku päivähoitoryhmissä säilyy ennallaan.

Tampereen tuntijako ylittää vähimmäistuntimäärän kuudella tunnilla

Perusopetuksen koulut siirtyvät asteittain vuodesta 2016 lähtien uuteen opetussuunnitelmaan, joka tuo muutoksia muun muassa kielten opetukseen. Tähän liittyen lasten ja nuorten palvelujen lautakunta hyväksyi 29.10.2015 kouluihin uuden tuntijaon. Sen myötä tamperelaisen oppilaan saama vähimmäistuntimäärä koko perusopetuksen aikana ylittää kuudella tunnilla valtakunnallisen vähimmäistuntimäärän.

Koulujen kokonaisoppilasmäärä kasvaa vuonna 2016 kaikkiaan lähes 350 oppilaalla. 0petus- ja kulttuuriministeriön aikaisemmin myöntämä erityisavustus opetusryhmien pienentämiseksi poistuu. Tästä syystä perusopetuksen keskimääräinen ryhmäkoko kasvaa 0,5 oppilaalla syyslukukaudella 2016.

Maahanmuuttajaoppilaan koulupolkua kehitetään perusopetuksen ja toisen asteen opetuksen nivelvaiheessa.

Opiskeluterveydenhuoltoa vahvistetaan

Neuvola- ja terveydenhuoltopalveluissa hyvinvointineuvolatoimintaa laajennetaan edelleen niin, että se kattaa vuoden 2016 lopussa vähintään 96 prosenttia äitiys- ja lastenneuvoloista.

Koillisella alueella hajallaan sijaitsevia Linnainmaan, Olkahisen ja Atalan palveluja kootaan Linnainmaan hyvinvointikeskukseen. Hyvinvointikeskukseen sijoitetaan myös äitiys- ja lastenneuvola. Tilat valmistuvat kesällä 2016.

Vuoden 2016 alussa voimaan tuli lainmuutos, jonka myötä syntymättömän lapsen isyys voidaan tunnustaa neuvolassa. Isyyden tunnustaminen neuvolassa on mahdollista, jos äiti ei ole avioliitossa, hänellä on vakiintunut parisuhde tai hän elää avoliitossa tulevan lapsen isän kanssa. Myös sopimus lapsen yhteishuollosta voidaan tehdä samalla käynnillä.

Opiskelijoiden perusterveydenhuollon palveluja vahvistetaan yhdellä lääkärillä ja yhdellä psykologilla. Tämän ansiosta opiskelijoiden hoidon saatavuus paranee hoitotakuun mukaiseksi ja opiskeluterveydenhuollossa voidaan tehdä aiempaa enemmän myös ennaltaehkäisevää työtä.

Oriveden palveluihin lisätään yksi ohjaaja lapsiperheiden sosiaalityöhön, yksi ohjaaja tehostettuun perhetyöhön sekä kahden vuoden määräajaksi psykiatrinen sairaanhoitaja omaan nuorisopsykiatriaan.

Perhepalvelut ja terveydenhuolto kehittävät yhteistyötään

Lastensuojelussa jatketaan toimia, joilla painopistettä siirretään sijaishuollosta avohuoltoon. Sijaishuollossa painotetaan perhehoitoa: vuonna 2016 tavoitteena on, että sijaishuollon hoitovuorokausista 63 prosenttia toteutuisi sijaisperheissä.

Perhepalveluissa vahvistetaan tukihenkilötoimintaa ja järjestetään vertaisryhmätoimintaa erityisesti murrosikäisten lasten perheille. Tilapäisessä kotipalvelussa otetaan käyttöön palveluseteli.

Perhepalveluiden ja terveydenhuollon yhteistyötä kehitetään. Perheiden palvelutarpeen arvioinnin ja palveluohjauksen parantamiseksi perhepalveluihin palkataan sosiaalityöntekijä. Tästä hyötyvät etenkin ne erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret, jotka eivät saa palveluita kehitysvammalain tai muun erityislain perusteella huolimatta merkittävistä tarpeista.

Tampere osallistuu Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen Voimaperheet-toimintamallin hankkeeseen, jossa tunnistetaan ja ennaltaehkäistään lasten mielenterveysongelmia. Kaksi vuotta kestävä hoito-ohjelma toteutetaan digitaalisessa hoitoympäristössä perhevalmentajan viikoittaisten puhelujen tukemana yhdessä vanhemman kanssa. Tavoitteena on erilaisten vanhemmuuteen liittyvien taitojen vahvistaminen.

Icehearts-toiminta laajenee ensi vuonna, kun nykyisen kolmen joukkueen lisäksi perustetaan yksi uusi joukkue. Tampereella toimii tämän jälkeen kaikkiaan neljä Icehearts-joukkuetta.

Nuorisopalvelut Linnainmaan uusiin tiloihin

Nuorisopalvelut toimivat koillisella alueella osittain uusissa tiloissa syksystä 2016 lähtien. Linnainmaan, Leinolan ja Tasanteen nuorisokeskuksista luovutaan ja toiminnot keskitetään syksyllä aukeavaan Linnainmaan hyvinvointikeskukseen. Toiminta jatkuu entisenlaisena Kämmenniemen nuorisokeskuksessa. Nuorisotyötä tehdään alueella edelleen myös yhdessä koulujen kanssa.


Lisätietoja

Palvelujohtaja
Maria Päivänen
puhelin 050 591 1602
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Toivanen