Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Terveyttä ja toimintakykyä edistäville palveluille valmistui vuosisuunnitelma

Julkaistu 20.1.2016 17.39

Tampereen kaupungin terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta on hyväksynyt palvelukokonaisuutensa vuosisuunnitelman vuodelle 2016. Palvelujen hankintaan ja avustuksiin varatusta 508 miljoonasta eurosta noin 70 prosenttia käytetään ostopalveluihin. 202 miljoonaa on kirjattu Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä hankittaviin erikoissairaanhoidon palveluihin.

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen keskeisimpiä haasteita ovat edelleen kaupungin väestömäärän lisääntyminen, väestön ikääntyminen, väestöryhmien välisten hyvinvointierojen kasvaminen sekä heikentyneen taloustilanteen aiheuttamat pitkäaikaiset työllisyyteen ja toimeentuloon liittyvät ongelmat.

Työttömyysaste on Tampereella erityisen korkea. Vuoden 2015 marraskuussa se oli 17,4 prosenttia.

Tampere ryhtyy vielä tämän kevään aikana myöntämään sosiaalista luottoa sellaisille pienituloisille ja vähävaraisille henkilöille, jotka eivät voi saada kohtuuehtoista luottoa normaaleilta rahoitusmarkkinoilta, koska heiltä puuttuu tarvittavat vakuudet ja varallisuus.

Suunnitteilla on uusi työllisyydenhoidon ja sosiaalisen tuen palvelu, jossa työttömän palvelutarve kartoitetaan ja tarvittaessa hänet ohjataan palveluihin.

Tänä vuonna jatketaan myös työttömille järjestettäviä terveystarkastuksia ja kartoitetaan pitkäaikaistyöttömien mahdollisuudet palata työmarkkinoille tai siirtyä eläkkeensaajaksi.

Tesomalla käynnistetään Tesoman miähet -hanke, jolla etsitään keinoja Tesomalla asuvien pitkäaikaistyöttömien miesten työ- ja toimintakyvyn parantamiseksi. Keskeistä on saada pitkäaikaistyöttömät itse toimimaan ja miettimään palvelujaan.

Omalääkäri vain pitkäaikaissairaalle

Tampereen kaupungin terveysasemilla jatketaan toimintojen järjestämistä siten, että satunnaisesti palveluja tarvitseva ohjataan kiireelliseen hoitoon sille terveysasemalle, jolta nopeimmin saa vastaanottoajan. Omalääkärijärjestelmä säilyy pitkäaikaissairailla.

Tuki- ja liikuntaelinsairauksista kärsivien hoidossa kokeillaan uutta käytäntöä niillä terveysasemilla, joilla on fysioterapiaosastot. Tiettyjen kriteerien mukaan oireista kärsivät ohjataan suoraan fysioterapeutin vastaanotolle, eikä lääkärin kautta, kuten aikaisemmin.

Suun terveydenhuollossa kokeillaan aikuisten terveystarkastuksen ja hammaslääkärin tutkimuksen yhdistämistä samalle käyntikerralle.

Erikoissairaanhoidossa valmistellaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Hatanpään sairaalan työnjakoa siten, että urologiset toimenpiteet keskitetään Taysiin ja vastaavasti rintasyöpäleikkaukset tehdään Hatanpäällä. Taysin ja kaupungin sukupuolitautien poliklinikat yhdistetään samaan toimipisteeseen Kanta-Sarviksen tiloihin, ja myös kuvantamiset yhdistyvät.

Hatanpään sairaalan psykogeriatrisen osastoryhmä ryhtyy painottamaan toiminnassaan lyhytaikaista kuntouttavaan hoitoa. Osastolla jo pitkään olleille potilaille järjestetään hoitopaikkoja psykogeriatriseen hoitoon erikoistuneesta tehostetun palveluasumisen yksiköstä.

Päihde- ja mielenterveyspalveluissa lisätään avohoitoa, kuntoutusta ja asumispalveluita.

Pitkäaikaisasunnottomille valmistuu 34 tukiasuntoa Pispalan entiselle paloasemalle.

Vammaispalveluissa laitoshoitopaikat vähenevät, kun Ylisen hoiva- ja kuntoutuskeskus lopettaa toimintansa tämän vuoden aikana. Sieltä muuttaa asukkaita muun muassa Vuorekseen, jossa avaa ovensa 14-paikkainen kehitysvammaisten asumisyksikkö. Paikoista kymmenkunta tulee tamperelaisten käyttöön.

Vammaisten kuljetuspalveluissa on käynnissä kokeilu, jossa vammaispalvelulain mukaisia matkoja yhdistetään palvelulinjaliikenteen busseihin eli ikäihmiset ja vammaiset henkilöt kulkevat samoilla palvelubusseilla. Tämän vuoden aikana kokeiluun tulee mukaan noin 10 uutta palvelulinjaa. Kuljetuspalvelujen käyttäjille tehdään laaja asiakastyytyväisyyskysely.


Lisätietoja

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johtaja
Taru Kuosmanen
puhelin 040 704 7337
sähköposti [email protected]


Teksti Tuula Ala-Honkola-Berge