Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Anna palautetta Tampereen niityistä ja pelloista ja ehdota uusia maisemapeltokohteita

Julkaistu 19.1.2016 10.32

Tampereen kaupungin viheralueista noin 8 % on avoimia viheralueita kuten peltoja ja niittyjä. Avoimia alueita on eri puolilla kaupunkia 159, ja niiden yhteispinta-ala on 145 hehtaaria. Niiden ylläpidon parantamiseksi on valmistunut viherpalveluohjelma, joka on nähtävänä ja kommentoitavana 9.2.2016 saakka. Tavoitteena on vaihteleva ja monimuotoinen avointen viheralueiden verkosto, jota hoidetaan luonnonmukaisin menetelmin. Kukkivia maisemapeltoja ja -niittyjä aiotaan lisätä.

Auringonkukkia maisemapellossa
 

Maisemapeltojen ja niittyjen ylläpito 2015–2025 -ohjelma on nähtävänä 19.1.–9.2.2016 palvelupiste Frenckellissä sekä verkossa sivulla www.tampere.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto-ja-luonto.

Voit esimerkiksi ehdottaa uusia maisemapeltokohteita ja esittää toiveita kasvilajeista. Rukkamäessä arvoniityllä on laiduntanut lampaita kesäisin, löytyisikö Tampereelta lisää laidunnusalueita? Palautetta voi myös antaa niittyjen ja peltojen hoidosta ja kertoa valmiutensa osallistua niitto- ja haravointitalkoisiin.

Kaikkiaan 146 avoimelle viheralueelle on laadittu kohdekortit, joissa kerrotaan viheralueen nykytila, hoidon tavoite ja hoitotoimet. Muotialan, Pohtolanpuiston, Kohmanpuiston, Turtolan Kirkkosuon ja Seimenniityn maisemapelloille on laadittu viljelykiertosuunnitelma, jonka mukaan vuorovuosin pelloilla kasvaa eri kukkalajeja ja välillä ne ovat lepovuorossa apilanurmena. Arvoniittykohteita on yhdeksän, niistä merkittävimmät ovat Hevoshaka ja Piikahaka. Peltolammin Rukkamäenpuiston arvoniittyä on hoidettu lammasvoimin kesästä 2013 alkaen.

Tampereen niitty- ja peltoalueet ovat keskimäärin aika pieniä ja sijaitsevat pirstaleisesti eri puolilla kaupunkia. Ne ovat kuitenkin maisemallisesti ja luonnonarvoiltaan tärkeitä, ja niiden virkistysarvo asukkaille on suuri. Osa alueista on kasvanut umpeen, koska alueita ei ole niitetty säännöllisesti. Noin puolessa alueista kasvaa vieraslajeja. Lisäksi kaupunkirakenteen tiivistäminen aiheuttaa rakentamispaineita joillekin alueilla. Laajimmat yhtenäiset pelto- ja niittyalueet löytyvät Takahuhdin, Pappilan ja Vihiojan ympäristöistä.

Viherpalveluohjelman tavoitteena on säilyttää keskeisimmät avoimet viheralueet ja niiden ominaispiirteet. Lisäksi uusia niittyjä ja peltoja voidaan muodostaa uusilla kaava-alueilla. Maisemapeltoja ja niittyjä hoidetaan luonnonmukaisesti, eikä kemiallisia torjunta-aineita pääsääntöisesti käytetä. Hoito- ja viljelytoimenpiteiden ajoitukseen kiinnitetään erityistä huomiota, jotta rikkakasvit ja vieraslajit pysyvät hallinnassa. Myös asukkaiden toiveet otetaan huomioon avoimien viheralueiden ylläpidossa, ja talkoitakin voidaan hyödyntää alueiden hoidossa.


Lisätietoja

Työpäällikkö
Teemu Kylmäkoski
puhelin 040 8016376


ProAgria Etelä-Suomi ry / Pirkanmaan aluetoimisto
Maisema-asiantuntija
Riikka Söyrinki
puhelin 040 744 7231


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen

Kuvat Opa Latvala