Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tampere teki kestävän ja taloudellisen suojakäsinehankinnan

Julkaistu 15.1.2016 12.30

Tampereen kaupunki edistää uudella, vuoden 2016 alusta voimaan tulevalla, terveydenhuollon suojakäsinehankintasopimuksella globaalia vastuuta, työntekijöiden ja luonnon hyvinvointia sekä talouden tasapainottamista. Koko elinkaaren aikaiset kustannukset huomioivalla laskennalla Tampereen kaupunki saa noin 100 000 € alemmilla kustannuksilla huomattavasti paremman tuotteen käyttöönsä ja pystyy samalla vähentämään hankinnan ympäristöhaittoja sekä kiinnittämään huomiota työntekijöiden oikeuksiin.

Vastuullisuutta riskimaaostoihin

Tampereen kaupunki haluaa julkisena toimijana näyttää esimerkkiä ja edistää yritysvastuuta hankinnoillaan. Terveydenhuollon suojakäsineet kuuluvat ns. riskimaaostoihin ja niiden tuotantotapoihin liittyviin ongelmiin on puuttunut mm. yritysvastuuta valvova Finnwatch. Alalla on todettu monenlaisia työntekijöiden oikeuksiin kuten palkkaan, työaikoihin ja työolosuhteisiin liittyviä ongelmia.

Tampereen suojakäsinehankinnassa edellytettiin kaikilta tarjoajilta tuotantotapojen vastuullisuutta. Vaatimuksena oli, että tarjoaja/ tuotteiden valmistaja on sitoutunut noudattamaan Kansainvälisen työjärjestön ILO:n työelämän perusoikeuksien yleissopimusta. Tarjoajalta pyydettiin vastuullisuusraportti tai muu vastaava selvitys, jonka avulla voidaan selvittää ILO:n perusoikeuksien sopimusten soveltamista koskevaa tilannetta. Voittanut tarjoaja toteuttaa yritysvastuutaan kansainvälisesti tunnustetun UN GLOBAL Combat- sitoumuksen kautta. Yritysvastuun toteutumista seurataan vuosittain koko sopimuskauden ajan.

Taloudellista säästöä elinkaarilaskennalla

Uudessa sopimuksessa valittiin tuotteeksi nitriilikäsineet. Ne ovat olleet yksikköhinnaltaan vinyylikäsineitä kalliimpia, joten aiemmin nitriilikäsineitä on käytetty vain rajoitetusti. Tuotevalikoima onkin ollut suuri, kun erilaisia käsinetyyppejä on ollut lähes kymmenen käytössä. Laskemalla koko elinkaaren aikaiset kustannukset huomattiin, että isolla volyymillä nitriilikäsineen hinta halpenee suhteessa muihin käsinetyyppeihin ja logistiset kustannukset alenevat niin paljon, että Tampereen kaupunki saa noin 100 000 € alemmilla kustannuksilla huomattavasti paremman tuotteen ja suojaavuuden käyttöönsä.

Ympäristöä ja työntekijöitä kuormittavien kemikaalien määrä pienemmäksi

Suojakäsineiden valmistukseen, käyttöön ja hävitykseen liittyy myös monenlaisia ympäristöongelmia. Aiemmin yleisesti Tampereellakin käytössä olleet vinyylikäsineet on valmistettu PVC-muovista. PVC-muovista syntyvän jätteen hävittäminen on poikkeuksellisen ongelmallista sen sisältämän kloorin vuoksi. Vinyylikäsineet aiheuttavat myös käyttäjälleen kemikaalikuormaa ja tuottavat monelle iho-ongelmia. Nitriilikäsineiden on todettu olevan suojaavuudeltaan parempia kuin vinyylikäsineiden ja mekaaniselta lujuudeltaan yhtä hyviä kuin lateksikäsineet. Nitriilikäsine ei myöskään allergisoi ja voidaan hävittää polttamalla.


Lisätietoja

Tuomi Logistiikka Oy:
Tuoteryhmävastaava
Nina Wihlman
puhelin 040 508 8504

Tuomi Logistiikka Oy
Tuoteryhmävastaava
Piia Räty
puhelin 040 806 2244