Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tietonäköala tarjoaa kaikille avointa ja analysoitua Tampere-tietoa

Julkaistu 13.1.2016 11.12

Tietonäköala on Tampereen kaupungin verkkosivuston uusi osio, joka esittelee visualisoitua ja analysoitua tietoa kaupungin toiminnasta ja taloudesta. Kaupungin toimintaympäristöstä tarjotaan avointa tietoa paitsi strategiselle johdolle niin myös kaikille tiedosta kiinnostuneille. Tietonäköala on mielenkiintoinen väylä tiedon hakuun ja käsittelyyn.

– Tietonäköala on suuri periaatteellinen ja vähän pienempi käytännön askel kohti Tampereen kaupungin tiedolla johtamista. Kehittäjänä iloitsen myös siitä, että projektin lopputuotos on löytänyt vakiintuneen kotipesän, ja jatkokehitys on varmistettu, sanoo Kärkitieto-projektin projektipäällikkö Mia Lumio.

Tietonäköala tarjoaa valikoitua tietoa, jota tarvitaan strategisen tason johtamisessa ja kaupungin päätöksenteossa. Päämääränä ja visiona on tehostaa tiedolla johtamista kaupungin toiminnassa. Tietonäköala palvelee johtoa ja tukee kehittämisessä ja arvioinnissa.

– Tavoitteena on suunnata katsetta kohti tulevaisuutta muun muassa ennustetiedon, erilaisten skenaarioiden ja vaikuttavuustiedon avulla. Tämä on uusi suunta, sillä yleensä julkisella sektorilla tiedon tuottaminen on painottunut historiatiedon tuottamiseen raportoinnin keinoin. Haluamme uudistuksella vähentää raportointia, joka on varsin työllistävää, kertoo tietopalvelupäällikkö Sari Mäntylä kaupungin tietojohtamispalveluista. Tietojohtamispalvelut aloitti toimintansa vuoden vaihteessa.

Sari Mäntylän mukaan toinen keskeinen muutos, jonka Tietonäköala tuo, on tiedon monipuolisuus:

– Entistä monimutkaistuvammassa toimintaympäristössä tarvitsemme yhdisteltyä ja jalostettua tietoa, esimerkiksi tietoa, joka on asetettu kaupungin kartalle, jotta saamme riittävän kokonaiskuvan asiasta. Tavoitteissa onnistuminen edellyttää uusia toimintatapoja ja -kulttuuria koko kaupunkiorganisaatiossa.

Oikeaa ja luotettavaa kärkitietoa

Tietonäköalan tietojen tarkastelu ei edellytä monialaista erikoisosaamista. Mia Lumion mukaan oikean ja luotettavan tiedon helppo saatavuus lisää tiedon hyödyntämistä ja samalla vähenevät yksittäiset tietopyynnöt.

– Tietonäköala on kustannustehokas, rakenteellinen ja visuaalinen julkaisukanava, josta löytyy kätevästi johtamisessa hyödynnettävää ja moniammatillisesti analysoitua kärkitietoa.

Sivuille on ryhmitelty kärkitiedot kaupungin palvelualueiden mukaan. Otsikkoina ovat Hyvinvointi, Kaupunkiympäristö, Elinvoima ja kilpailukyky, Toimintakykyinen organisaatio sekä Tampere alueittain. Hyvinvointi-otsikon alta löytyy tietoa sivistyksestä, terveydestä, hyvinvoinnista ja esimerkiksi vuosittaisia hyvinvointikertomuksia.

Elinvoima ja kilpailukyky-otsikon alta löytyvät muun muassa väestökatsaus, työllisyyskatsaus ja innovaatiotilannekuva. Esimerkiksi kuukausittainen työllisyyskatsaus tarjoaa uudenlaista kokonaiskuvaa Tampereen työllisyystilanteesta, työttömyyden kustannuksista ja kaupungin työllistämistoimenpiteistä.

Kaupunkiympäristö-otsikon alle on koottu tietoja ja linkkejä joukkoliikenteestä, ympäristöstä, asumisesta, rakentamisesta ja kaupunkisuunnittelusta. Toimintakykyinen organisaatio -otsikon alla on tietoja hallinnosta, johtamisesta, toiminnan tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta sekä taloudesta. Sivulle on linkitetty talousarvio, talouskatsaus ja tilinpäätös. Esimerkki uudenlaisesta kehittyvästä kärkitiedosta on työhyvinvointiin liittyvät työkyvyttömyyden kustannukset, jotka on tehty nyt näkyviksi.

Tietonäköala www.tampere.fi/tietonakoala


Lisätietoja

Kaupunkitietopäällikkö
Johanna Ahlgrén-Holappa
puhelin +358444314159
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell