Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi 2016 vuosisuunnitelman

Julkaistu 12.1.2016 20.44

Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunta hyväksyi osaltaan kaupunkiympäristön kehittämisen vuoden 2016 vuosisuunnitelman tiistaina 12. tammikuuta 2016. Lautakunta ohjaa vuosisuunnitelmalla kaupungin talousarvion käytännön toteuttamista.

Lautakunta äänesti esityksestä palauttaa suunnitelma valmisteluun, mutta käsittelyä jatkettiin äänin 9-2.

Ydinprosessin haasteina ovat erityisesti kaupungin nopea kasvu sekä asumisväljyyden kasvu. Haasteisiin vastaaminen edellyttää jatkuvaa voimakasta panostusta suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon sekä toiminnan kehittämistä.

Asuntorakentamisen lisäksi kasvu edellyttää uusien työpaikka-alueiden, liikenteen, palvelujen, muun yhdyskuntarakenteen ja virkistysalueiden suunnittelua sekä rakentamista. Hallittu kasvuun vastaaminen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti on kaupunkisuunnittelun keskeisin haaste.

Kaupungissa ja kaupunkiseudulla on tekeillä monta kaupungin kehitystä voimakkaasti linjaavaa suunnitteluhanketta. Liikenteen osalta tärkeitä suunnitteluhankkeita ovat muun muassa läntinen oikorata, tavarajärjestelyratapihan mahdollinen siirtäminen, raitiotieliikenne, Kehä 2:n yleissuunnittelu ja keskustan liikennesuunnittelu.

Raitiotien suunnittelu kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti edellyttää suunnittelu-, rakennus- ja kalustonhankintaryhmien kilpailuttamista. Valtion kanssa laadittavassa aiesopimuksessa todennäköisesti edellytetään kaavoituksen lisäämistä raitiotien vaikutusalueella. Hankkeen toteutus edellyttää kaikkien kaupunkiympäristön kehittämisen tilaajayksiköiden osallistumista hankkeen edistämiseen.

Rantaväylän tunnelin rakennustyön edistyminen merkitsee, että sen mahdollistamia maankäytön kehittämishankkeita, kuten Ranta-Tampella, Mustalahti ja Santalahti, tulee aktiivisesti viedä eteenpäin.

Kaupunkistrategia ja valtuustokauden tavoitteet painottavat kasvun suuntaamista yhdyskuntarakenteen sisään sekä keskustan, aluekeskusten ja joukkoliikenteen laatukäytävien ympäristöjen vahvistamista. Tavoitetta voidaan pitää yhtenä lähtökohtana muun muassa kaupungin yleiskaavoituksessa. Tähän liittyvät myös raitiotiehankkeen ensimmäisen vaiheen maankäyttötarkastelut sekä jatkosuunnitelmat keskustasta länteen muun muassa Lielahden alueella.

Myös keskustan liikennesuunnittelua jatketaan keskustan kehittämiseen sekä keskustan strategiseen osayleiskaavaan liittyen. Keskustan katujen saneeraussuunnittelua tehdään valmistuneen liikenneverkkosuunnitelman pohjalta, keskittyen Kyttälän alueeseen.

Lautakunta edellyttää, että kohdassa katujen saneeraukset esitetty Tuomiokirkonkadun rakentaminen kävelykaduksi välillä Verkatehtaankatu - Hämeenkatu aloitetaan aikaisintaan 1.9.2016. Rakentamisen yleiseen käyttöönotto pitää tapahtua viimeistään 30.4.2017. Pieniä käyttöä haittaamattomia viimeistelyjä voidaan tehdä vielä touko- ja kesäkuussa. Rakentamisessa huomioidaan muutoinkin elinkeinoelämän tarpeet.

Lisäksi vuonna 2016 laaditaan yhdessä ELY-keskuksen kanssa Lahdesjärven alueen viitoituksen yleissuunnitelma.Lisätietoja

Tilaajapäällikkö
Risto Laaksonen
puhelin 050 552 6625

Apulaispormestari
Pekka Salmi
puhelin 050 565 8898


Teksti Anna-Leea Hyry