Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Rakennusten katoilla voisi hyödyntää aurinkoenergiaa Tampereen seudulla

Julkaistu 12.1.2016 11.08

Tampereen, Nokian, Lempäälän, Kangasalan ja Pirkkalan yhteisessä uusiutuvan energian kuntakatselmuksessa on selvinnyt muun muassa, että noin 30–45 % rakennusten kattopinta-alasta olisi nykytilanteessa teknis-taloudellisin perustein hyödynnettävissä aurinkoenergian tuotantoon.

Rakennusten kattojen aurinkoenergiapotentiaalia alueillaan selvittivät Tampere, Lempäälä ja Kangasala. Suurin aurinkoenergian tuotantopotentiaali on Tampereen kattopinnoilla, joiden pinta-alasta lähes 45 % olisi selvityksen mukaan kannattavaa valjastaa energiantuotantoon. Lempäälässä potentiaali on n. 40 % ja Kangasalan n. 30 %.

Selvityksessä tuotettu säteilykartta kuvaa kattopinnoille tulevan ja sähkö- tai lämpöenergiaksi muutettavan aurinkoenergian määrän ja soveltuvuuskartta kuvaa katon osaa, jolla aurinkoenergiaa kannattaa tuottaa. Selvityksessä on otettu huomioon tunnittaiset pilvisyys- ja säteilytiedot sekä kunkin katon ympäristön aiheuttamat varjostukset ja niiden vaikutukset kunkin vuoden tunnin energian tuotantoon.

Tuotettu kartta-aineisto avataan yleiseen käyttöön kuntien paikkatietopalveluissa. Yhteistyökumppanina aurinkoenergiapotentiaalikartoituksessa toimi Sun Energia Oy.

Uusiutuvat energiavarat hyötykäyttöön kuntayhteistyössä

Tampereen, Nokian, Lempäälän, Kangasalan ja Pirkkalan yhteisten uusiutuvan energian kuntakatselmusten tarkoituksena on laatia kuntien energiataseet, arvioida käytössä olevat uusiutuvat energiavarat ja kartoittaa uusia hyödyntämismahdollisuuksia niin yritystoiminnan, kuntien kuin loppukäyttäjien näkökulmista. Seudun energiaverkot ovat osittain yhtenäisiä. Myös energianlähteet ja kaupunkisuunnittelun tavoitteet ovat samankaltaisia seudun kunnissa.

Kunnat halusivat toteuttaa katselmukset yhteistyössä, jotta tuloksista saadaan paras mahdollinen hyöty. Kuntakatselmuksen tulosten toivotaan osoittavan uusia mahdollisuuksia myös kuntien väliseen yhteistyöhön uusiutuvan energian lisäämisessä. Yhteistyökumppanina selvityksessä toimii Ramboll Finland Oy.

Energistä innovointia Energiatreffeillä 12.1.

Tampere, Nokia, Lempäälä, Kangasala ja Pirkkala järjestävät Energiatreffit tiistaina 12.1.2016, joille kokoontuu kuntalaisia, yrityksiä, oppilaitoksia, yhdistyksiä ja muita uusiutuvasta energiasta kiinnostuneita. Finlaysonilla TreStartin tiloissa järjestettävään tilaisuuteen on ilmoittautunut noin 100 osallistujaa.


Lisätietoja

Tampereen kaupunki:
Energia- ja ilmastoasiantuntija
Elina Seppänen
puhelin 040 800 7253


Ramboll Finland Oy:
YHteyshenkilö
Sini Kahilaniemi
puhelin 040 486 8072

Sun Energia:
Yhteyshenkilö
Antti Rousi
puhelin 050 593 9555