Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Linnainmaan uuden asuinalueen asemakaavasta yleisötilaisuus 13.1.

Julkaistu 11.1.2016 12.47

Tampereen Linnainmaalle tulevan uuden asuinalueen asemakaavaehdotus on parhaillaan nähtävillä, ja sitä esitellään yleisötilaisuudessa keskiviikkona 13.1.2016 klo 17.30 Linnainmaan koulun ruokasalissa (os. Linnainmaankatu 12).

Suunnittelualue sijaitsee noin 7 km kaupungin keskustasta itään. Sitä rajaavat Sammon valtatien, Linnainmaankadun, Leinolankadun ja Kotipellonkatu. Alue on pääosin asemakaavatonta ja rakentamatonta vanhaa peltoaluetta. Lähistön rakennukset ovat pääosin omakoti- ja rivitaloja. Alueella on hyvät liikenneyhteydet ja palvelut.

Tampereen kaupungin kiinteistötoimi ja maankäytön suunnittelu järjestivät viime vuonna korttelikilpailun asemakaavan kaakkoiskulman kortteliin. Erityisesti haettiin kilpailijoiden tulkintoja kaupunkimaisesta pientalorakentamisesta. Asemakaavatyötä on jatkettu kilpailun parhaaksi arvioidun työryhmän Elonkorjuulla ja toiseksi parhaan Lili Linné -työryhmän kanssa.

Asemakaavaluonnoksesta saadun palautteen ja korttelikilpailun myötä kerroslukuja madallettiin Linnainmaankadun varrella, liikennejärjestelyjä täsmennettiin ja meluntorjuntaa varmistettiin. Rakennusoikeuksia ja pysäköintijärjestelyjä

täsmennettiin korttelikilpailun tulokseen pohjautuen. Pohjoisosan erillispientalotonttien rakennusaloja ja talousrakennusten sijoittelua ja päiväkodin pihajärjestelyjä täsmennettiin.

Noin 350 asukkaan uusi alue

Asemakaavalla mahdollistetaan uuden rakennustyypeiltään monipuolisen asuinalueen rakentaminen. Asuntoja tulee rakennustyypistä riippuen noin 150–170 ja arvioitu asukasmäärä on 350. Kaava-alueella on yhteensä 23 erillispientalotonttia, joista 5 on nykyisten rakennusten tontteja.

Keskellä kulkeva vihervyöhyke jakaa asuinalueen kahteen eriluonteiseen kokonaisuuteen: Sammon valtatien ja Linnainmaankadun varressa ovat tiiviimmät pientalo- ja kerrostalokorttelit sekä Hipunkadun, Hipunkujan ja Kotipellonkadun varrella sijaitsevat vaihtelevan kokoiset erillispientalotontit. Alueen pääkatu liittyy Linnainmaankatuun.

Itäpuoliseen nykyiseen virkistysalueeseen kytkeytyvä viheralue toimii osana alueen hulevesijärjestelmää. Sammon valtatien katualuetta kavennetaan ja asuinalueen melusuojaus tehdään korttelialueiden puolelle.

Kotipellonkadun varren tontteja jaetaan, jolloin niistä muodostuu kuusi uutta erillispientalotonttia. Joidenkin tonttien rakennusalaa suurennetaan ja rakennusoikeutta nostetaan, mikä mahdollistaa rakennusten laajentamisen.

Kaava-alueen pinta-ala on 78 825 neliömetriä ja kokonaiskerrosala 23 310 kerrosneliömetriä.Asuinkortteleiden toteuttamista ohjaa havainnekuvan ohella rakentamistapaohje. Sammon valtatien varren rakennukset tulee melunsuojauksen varmistamiseksi toteuttaa ensin.Lisätietoja

Projektiarkkitehti
Markku Kaila

Projektiarkkitehti
Anna Hyyppä
puhelin +358 40 800 7905
puhelin 040 800 7905


Teksti Anna-Leea Hyry