Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi Pispalan uudistetut asemakaavat

Julkaistu 23.12.2015 13.31


Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunta hyväksyi osaltaan ensimmäiset uudistetut Pispalan asemakaavaehdotukset tiistaina 22.12.2015. Ehdotukset olivat tarkistettuina uudelleen nähtävillä touko-kesäkuussa 2015. Nähtävillä olon jälkeen on tehty vähäiset tarkistukset kaavojen määräyspalstoille ja rakentamistapaohjeeseen. Asemakaavat etenevät vielä kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäviksi.

Kaava-alue 8256 sijaitsee Ylä-Pispalassa harjun laella ja pohjoisrinteessä. Kaava-alue 8257 sijaitsee Ylä-Pispalassa harjun etelärinteellä. Kaava-alueisiin kuuluu 223 kaavatonttia. Alueen kiinteistöt ja tontit ovat pääosin yksityisessä omistuksessa.

Pispalan asemakaavojen ajanmukaistamisen tavoitteena on valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön säilyminen ja alueen hallittu kehittyminen. Asemakaavoissa määritellään sekä rakennussuojelun että täydennysrakentamisen periaatteet.

Kaavaehdotukset ovat luonteeltaan suojelukaavan ja täydennyskaavan yhdistelmiä. Ne eivät pysäytä miljöön muuttumista, mutta ohjaavat muutoksen hallintaan. Kaavan ehdotusvaiheessa on pyritty kehittämään kaavan ratkaisuja siten, että kaavalle asetetut tavoitteet täyttyisivät paremmin.

Kaavaan on sisällytetty suojelun kannustimia, rakentamisen tapaa sääteleviä määräyksiä sekä laadittu rakentamistapaohje, joka hyväksytään yhdessä asemakaavojen kanssa. Ehdotusvaiheessa on kaavakartalle lisätty rakentamisen tapaa sääteleviä määräyksiä harkitusti ja tarkistettu rakentamistapaohjeen taittoa ja sisältöä vastaamaan kaavakartan määräyksiä.

Pispalan asemakaavojen uudistaminen tehdään kolmessa vaiheessa. Asemakaavat uudistetaan kaupungin aloitteesta. Työ jatkuu saumattomasti toisen vaiheen asemakaavoituksella, joka koskee alueita Pispalan valtatien molemmilla puolilla nyt hyväksytyistä kaavoista länteen ja pohjoiseen päin.

Yhdyskuntalauta lisäsi 22.12.2015 molempia Pispalan asemakaavoja koskeviin päätösesityksiin vielä kolme pontta jäsen Matti Höyssän esityksestä. 1. Asemakaavan poikkeamislupahakemukseen, jossa suojelurakennuksia kunnostetaan kaavan periaatteita noudattaen, on suhtauduttava lupakäsittelyssä lähtökohtaisesti myönteisesti. Käsittely on tehtävä nopeasti hakijaa kuullen. 2. Äkillisesti käyttökelvottomaksi tuhoutuneen rakennuksen uudelleen rakentamisen edellyttämä poikkeaminen asemakaavasta on käsiteltävä pikaisesti. Suunnitellun uuden rakennuksen täyttäessä Pispalan suojelukaavan tavoitteet, tuhoutuneen kanssa saman kokoisen rakennushankkeen hakemukseen suhtaudutaan myönteisesti.3. Hyväksyttyjä asemakaavan kaavoitusperiaatteita on noudatettava myös kaavan seuraavissa vaiheissa.


Lisätietoja

Asemakaavapäällikkö
Elina Karppinen
puhelin 040 800 4908


Teksti Anna-Leea Hyry