Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tampere-talon sähköstä jopa kymmenesosa voidaan tuottaa aurinkopaneeleilla

Julkaistu 30.12.2013 10.09

Tampere-talo on selvittänyt aurinkoenergian käytön mahdollisuuksia talon sähköntuotannossa. Se pystyisi tuottamaan sähköenergiankulutuksestaan jopa kymmenen prosenttia järjestelmällä, joka olisi myös teknis-taloudellisesti ja ulkonäön kannalta järkevä, ilmenee Rambollin toteuttamasta aurinkoenergian potentiaaliselvityksestä.

Kymmenen prosenttia vastaa noin 35 tonnin hiilidioksidipäästöjä Suomen keskimääräisessä sähköntuotannossa. Selvityksen tuloksena Tampere-talolle ja rakennukseen suunnitteilla olevalle lisäosalle esitettiin aurinkovoimalaa, joka toteutuessaan olisi Pirkanmaan suurin ja Suomen kymmenen suurimman joukossa.

— Kannamme vastuuta ympäristöstä parantamalla jatkuvasti toimintamme ympäristötehokkuutta ja etsimme uusia tapoja niiden toteuttamiseksi. Uusiutuvan energian käytön mahdollisuudet pitää selvittää, jotta voimme tehdä oikeanlaisia jatkosuunnitelmia. Aurinkopotentiaaliselvitys oli osa tätä laajempaa kokonaisuutta. Tavoite on minimoida toimintaympäristömme hiilijalanjälki ja myös viestiä siitä tehokkaasti hyvän käytännön jalkauttamiseksi, sanoo Tampere-talon kiinteistöpäällikkö Marko Koivisto.
Kokonaisuudelle arvioitu takaisinmaksuaika olisi aurinkopaneeleiden asennuspaikasta riippuen arviolta noin 15‒20 vuotta, ja siitä lähes kolmannes voidaan lyhentää työ- ja elinkeinoministeriön energiatuella. Takaisinmaksuajassa ei ole huomioitu energian hinnan nousua. Paneeleiden käyttöikä on nykytiedon mukaan noin 30 vuotta.

Selvityksen tilaajat olivat yllättyneitä siitä, kuinka suuri rooli aurinkoenergialla voi olla näin suuren kongressi- ja kulttuurikeskuksen sähkönhankinnassa. Uusiutuva energia vähentäisi talon toiminnan aiheuttamaa ilmastorasitetta ja toimisi myös kansainvälisenä kilpailuvalttina.

— Uskon, että aurinkoenergian hyödyntäminen on lähtemässä voimakkaaseen nousuun Suomessa. Etelä-Suomessa on energiaksi muutettavaa auringon säteilyä vuositasolla yhteenlaskettuna lähes yhtä paljon kuin Pohjois-Saksassa. Syöttötariffi on ollut Saksan aurinkoenergiakapasiteetin kasvussa ratkaisevana tekijänä, mutta sen merkitys pienenee teho-hintasuhteen parantuessa ja omakäyttösähkössä erityisesti korkeiden sähkönhintojen aikana, sanoo manager Mirja Mutikainen Rambollista.
Nyt valmistunut selvitys on osa Tekes-rahoitteista RESCA-hanketta, joka lisää uusiutuvan energian käyttöä Suomen suurissa kaupungeissa. Selvityksen tilasivat yhteistyössä Tampere-talo, Tampereen kaupungin ECO2-hanke sekä Verte Oy. Tampere-talo on hankkeen aikana laskenut myös hiilijalanjälkensä ja selvittää nyt, kuinka sitä voisi edelleen pienentää. Tampere-talon kokonaishiilijälki on noin 4,8 kg yhtä kävijää kohden.

RESCA - Suurten kaupunkien uusiutuvat energiaratkaisut ja pilotit
(Renewable Energy Solutions in City Areas)

Tekes-rahoitteinen hanke, joka lisää uusiutuvan energian käyttöä suurissa kaupungeissa. Suomessa yhteistyötä tekevät Tampereen, Turun, Oulun, ja Vantaan kaupungit sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY). RESCA on vähähiiliseen kaupunkikehitykseen tähtäävän kaupunginjohtajien ilmastoverkoston kärkihanke. Mukana toteutuksessa on kotimaisia alan yrityksiä, rakennusyhtiöitä sekä kaupungin omistamia yhtiöitä. Kaupunkien uusiutuvan energian edistämiseen tähtäävälle verkostolle suunnitellaan myös jatkoa. Helmikuuhun 2014 jatkuvaa hanketta koordinoi tamperelainen innovaatioyhtiö Hermia Group.

Teksti Anne Sivula