Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Päättyvän Osmo-hankkeen koulutuksissa kävi yli 3500 henkilöä

Julkaistu 23.10.2013 13.21

Osaamisverkostosta monimuotoinen tuki lasten ja nuorten kehitysympäristöihin eli Osmo-hanke päättyy lokakuun 2013 lopussa. Kaksivuotisessa hankkeessa luotiin hoitopolkuja ja palveluverkostoja neuropsykologisista häiriöistä eli esimerkiksi autismista, kielenkehityksen erityisvaikeudesta, Touretten oireyhtymästä tai ADHD- ja ADD-häiriöistä kärsivien lasten ja nuorten avuksi. Hanke tarjosi tukea niin vanhemmille kuin lasten ja nuorten kanssa esimerkiksi päiväkodeissa, kouluissa ja neuvoloissa työskenteleville työntekijöille.

Hankkeeseen osallistuivat Tampere, Pirkkala, Lempäälä ja Sastamalan perusturvakuntayhtymästä Sastamala, Punkalaidun ja Kiikoinen. Hanke teki tiivistä yhteistyötä alueen kolmannen sektorin toimijoiden ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa.

Hanke lisäsi tietoa neuropsykiatrista häiriöistä ja niiden hoitokeinoista koulutusten, konsultaation ja neuvonnan avulla. Hankkeen aikana koulutuksissa ja vanhempaininfoissa kävi yhteensä 3 590 henkilöä ja hankekuntiin koulutettiin 26 uutta nepsy-valmentajaa. Hankkeen aikana tehdyt oppaat koottiin kaikkien saataville internetiin materiaalipankkiin. Lisäksi hanke piti yllä Lainaamoa, josta voi lainata kuntoutusvälineitä, pelejä ja kirjoja. Hanke järjesti myös puhelinneuvontaa ja konsultaatiokahviloita niin lasten vanhemmille kuin ammattilaisillekin.

Hankkeen tuotoksena kunnissa tehtiin palveluverkon, hoitopolkujen sekä palvelujen kuvauksia. Pirkkalassa luotiin ADHD-hoitopolku sekä kolmiportaisen tuen malli. Sastamalassa tehtiin lasten ja nuorten palveluverkoston kuvaus ja palvelukuvaukset olemassa olevista lasten ja nuorten palveluista. Neuropsykiatrisen tuen palveluista koottiin nepsy-palveluvalikko ja työntekijöiden tueksi verkostotyöskentelyn käsikirja. Lempäälässä vakiinnutettiin monialaisen nepsy-tiimin työskentely ja kuvattiin nepsy-työntekijän työmuodot. Tampereella päivitettiin levottoman ja ylivilkkaan lapsen hoitopolkua, kehitettiin palvelukarttaa oppilashuollon työvälineeksi sekä ennakointidialogimenetelmän soveltamista erilaisiin asiakas- ja suunnitteluverkostoihin. Hankkeessa luodut nepsy-tukityön palvelut vakiintuivat hankkeen loppuessa Tampereen kaupungin perheneuvolan palveluiksi. Jokaiseen hankekuntaan on tehty suunnitelma, miten hankkeen aikana kehitettyjä hyviä käytäntöjä pidetään yllä ja kehitetään jatkossa.

Osmo-hanke oli osa valtakunnallista sosiaali- ja terveysministeriön Kaste-ohjelmaa kuuluen Väli-Suomen lasten, nuorten ja lapsiperheiden kehittämishanke Kasperi II:n osahankkeisiin. Kasperi II -hanke muodostui kuudesta maakunnallisesta osahankkeesta, joissa osallisena oli 68 kuntaa ja neljä sairaanhoitopiiriä viiden maakunnan alueella. Hanketta hallinnoi Tampereen kaupunki.

Hankkeen loppuraportti löytyy hankkeen päätyttyä Tampereen kaupungin internetsivulta osoitteesta www.tampere.fi/neptunus. Muihin Kasperi II -hankkeessa tehtyihin materiaaleihin ja toimintamalleihin voi käydä tutustumassa sivulla www.kasperihanke.fi.


Teksti Marika Haapala