Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Kuulutus melupäätöksestä: rakennustyöt Naistenlahden voimalaitoksen alueella

Julkaistu 22.5.2020 0.03

Nähtävilläoloaika: 22.5.2020 - 29.6.2020 Ympäristönsuojelupäällikkö on hyväksynyt 20.5.2020 ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen, häiritsevästä tilapäisestä melusta tehdyn ilmoituksen. Tampereen Sähkölaitos Oy:n tekemä ilmoitus koskee uuden Naistenlahti 3 -kattilarakennuksen ja polttoaineen vastaanottolaitosten modernisoinnin perustus- ja muita rakennustöitä 23.5.2020-23.5.2023.

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 29.6.2020. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Päätöksen julkaisupäivä on 22.5.2020. Päätöspöytäkirja on nähtävänä tämän kuulutuksen liitteenä valitusajan 22.5.–29.6.2020. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta.

Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto