Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Asiakasraadilla on asiaa: tärkeintä on kokonaisvaltainen ja kunnioittava kohtaaminen

Julkaistu 24.9.2020 14.48
Aikuissosiaalityön asiakasraati aloitti elokuussa jälleen uuden toimikautensa. Jo vuosia pyörineen asiakasraatitoiminnan tehtävänä on kehittää parempia palveluja aikuissosiaalityön asiakkaille ja tuoda esiin asiakkaiden ääntä sekä Tampereen että laajemmin yhteiskunnallisella tasolla. Asiakasraatiin on saatu jälleen koottua innokas joukko eri ikäisiä aikuissosiaalityön asiakkaita, joilla on omien kokemustensa kautta mittavasti tietoa eri sosiaali- ja terveyspalveluista.
Värikäs palapeli kasassa.
 

Syksyn ensimmäisellä raatikerralla raatilaiset kertoivat oman tarinansa kautta, millaista apua ja tukea he ovat saaneet sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä millaisen avun ja tuen he arvioivat aikanaan hyödyttäneet heitä vaikeissa elämäntilanteissa.

Raatilaisten kertomuksia hyödynnetään aikuissosiaalityön kehittämisprojektissa, jonka tavoitteena on järjestää entistäkin laadukkaampia ja asiakkaita lähellä olevia palveluja tamperelaisille. Puolivuotinen kehittämisprojekti päättyy syyskuun lopussa. Projektissa tehdään esityksiä aikuissosiaalityön uudistamiseksi vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita, joten raatilaistenkin mielipiteistä on hyötyä tavoitteeseen pääsemisessä.

Tärkeintä on tulla kohdatuksi ja kuulluksi

Asiakasraadin mukaan kaikkein tärkeintä uuden asiakkaan kohtaamisessa on olla läsnä, kuunnella ja ottaa asiakkaan tilanne tosissaan. Jos työntekijä mitätöi asiakkaan kertomusta ja avun tarvetta tai sanoo, ettei häntä voida auttaa, voi sillä olla hädässä olevalle asiakkaalle erittäin haavoittava vaikutus.

Vakavan kriisin keskellä työntekijän kielteisellä tai myönteisellä suhtautumisella on suuri merkitys sen kannalta, uskooko ihminen selviävänsä kriisin yli vai ei. Pahimmassa tapauksessa luottamus koko palvelujärjestelmään voi romuttua, jos asiakas ei tule kohdatuksi ja kuulluksi.

Jokainen kohtaaminen on merkittävä. Raatilaiset toivat esille, miten suuren merkityksen pienetkin sanat myötätuntoisesti lausuttuina voivat saada ja kuinka hyvä kohtaaminen voi kantaa pahimpien päivien yli. Yhden raatilaisen sanoin "asiakas on ihminen, jolla on omia unelmia ja oma menneisyytensä". Tämä on ammattilaisen tärkeä muistaa, jotta kohtaamisesta välittyy inhimillisyys ja välittäminen.

Viranomaisten yhteistyön pitää toimia

Asiakasraatilaisten mielestä sosiaalityön tuominen lähelle asiakasta on erittäin hyvä kehityssuunta. Matalan kynnyksen palvelut, joissa asiakas saa tarvittaessa monen ammattilaisen tukea, ovat raatilaisten mukaan tehokkaita ja asiakaslähtöisiä.

Raatilaisten mielestä sitä toimivampia viranomaispalvelut ovat, mitä parempaa yhteistyötä eri viranomaistahot tekevät. On turhauttavaa, jos sosiaalityöstä ohjataan muihin viranomaispalveluihin, joissa asia ei kuitenkaan edisty odotetusti. Pahimmassa tapauksessa asiakas jää epätietoisena seikkailemaan eri palvelujen välille ja ongelma pahenee.

Jos työntekijät tekevät yhteistyötä läpi organisaatiorajojen asiakkaan asioidessa missä tahansa palvelussa, on se sekä asiakaslähtöistä että tehokasta. Tulevaisuuden sote-keskusohjelman tavoitteet entistä sujuvammasta monialaisesta yhteistyöstä sote-keskuksissa ovat raatilaisten mielestä oikeita ja hyviä.

Asiakasraadissa käydyssä keskustelussa nousi vahvasti esiin myös järjestöjen merkitys asiakkaan kumppanina ja peruspalveluiden täydentäjänä. Moni koki saaneensa vertaistuesta ja kokemusasiantuntijan mukana olosta tarvitsemaansa tukea. Tämänkin vuoksi aikuissosiaalityössä kokemusasiantuntijoiden osallistumista ja asiakaskehittämistä pidetään entistäkin tärkeämpänä ja arvokkaampana asiana.

Me haluamme Tampereella kehittää aikuissosiaalityötä aidosti yhdessä asiakkaiden kanssa, jotta jokaisella kohtaamisella olisi parhaat mahdolliset edellytykset onnistua ja tuoda asiakkaalle toivoa siitä, että asiat järjestyvät vaikeassakin elämäntilanteessa.


Tämän tekstin on kirjoittanut:
Kehittäjäsosiaalityontekijä
Elina Perkiö
sähköposti [email protected]

Kirjoittaja Aikuisten oikeesti -blogin kirjoittajat