Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Ongelmat perheen arjessa eivät välttämättä estä hyvinvointia

Julkaistu 17.11.2020 14.26
Perhetaustan merkitys lapsen myöhäisempään hyvinvointiin on osoitettu, ja mielenterveys- ja päihdeongelmien kohdalla ylisukupolviset vaikutukset on tunnistettu monissa tutkimuksissa. Muilla perheenjäsenillä on riski uupua kuormittavan arjen keskellä. Koko perheen hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehtiminen on tärkeää. Se tukee yksilön toipumista ja kannattelee koko perhettä.
Auringon valo kajastaa havumetsässä.
 

Mielenterveys- ja päihdeongelma koskettaa koko perhettä, se muuttaa perheen vuorovaikutusta, rooleja ja vastuunjakoa. Toisissa perheissä arkeen tulee enemmän haasteita, kun taas joissakin perheissä yhteenkuuluvuus vahvistuu. Tuen tarpeet ovat yksilöllisiä. Kaikilla perheillä on omia vahvuuksia, jotka voimaannuttavat perhettä ja joita voidaan hyödyntää toipumisen tukena.

Huomioimalla ja tukemalla perheenjäseniä osana hoitopolkuja vahvistetaan hyvinvointia ja ennaltaehkäistään kuormitusta. Tampereen mielenterveys- ja päihdepalveluissa on viime vuosina kehitetty perhekeskeisiä tukimuotoja osana Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry:n kanssa toteutettua Toivosta turvaa -hanketta . Tavoitteena on, että perheet tulevat kuuluksi ja saavat yksilöllistä tukea arkeen.

Jokaisen jaksamisella on rajansa

Oikea-aikaisella ja riittävällä tuella iso osa perheistä selviää hyvin. Perheitä suojaa tieto siitä, miten perheenjäsenen mielenterveyden häiriö vaikuttaa juuri heidän arkeensa ja millaisilla keinoilla arjen hyvinvointia pidetään yllä.

Olemme kehittäneet Toivosta turvaa -hankkeessa tukikeinoja hyvinvoinnin tueksi. Perheiden hyvinvointipuu toimii puheeksi oton välineenä ja se perustuu ajatukseen, että kaikissa perheissä on olemassa voimavaroja. Työkalun avulla voidaan kartoittaa, millaiset asiat perheessä ovat jo hyvin ja millaisia tekijöitä voidaan pyrkiä vahvistamaan. Perheiden hyvinvointipuu koostuu viidestä teemasta, joita ovat arjen rakenteet, perheen voimavarat, kodin tunneilmapiiri, turvaverkko sekä toivo ja toipuminen. Teemat on muodostettu yhdessä Toivosta turvaa -hankkeen perheiden kanssa.

Puhuminen ja tieto auttavat hahmottamaan omaa tilannetta

Rohkeus puhua niin aikuisten kuin lastenkin kesken on tärkeää. Keskustelemme näistä aiheista usein perheiden kanssa. On tärkeää, että jokaisella on vähintään yksi turvallinen aikuinen kenelle puhua. Puhuminen ei kuitenkaan tunnu välttämättä helpolta, varsinkaan lapsille ja tähän kaivataankin usein tukea.

Olemme julkaisemassa lastenkirjan "Isi piirretäänkö kirahveja". Kirjassa kuvataan yhdenlainen tarina lapsesta, jonka vanhempi sairastaa masennusta. Tarina on hyvä keino auttaa lasta käsittelemään vanhemman sairastumista, mutta myös omia tunteitaan ja ajatuksiaan.

Puhumisen tueksi yleistä tietoa mielenterveydestä ja sen haasteita on saatavilla Läheisten lähellä -ensitietoryhmissä sekä Mielenterveyden studia generalia -luennoilla. Tieto auttaa hahmottamaan omaa arkea paremmin ja omaa tilannettaan voi käydä läpi omaisneuvonnassa.

Verataistuen voimaa

Kokemuksemme perusteella vertainen, saman vaikean elämäntilanteen läpikäynyt henkilö, voi auttaa perheenjäseniä hahmottamaan omaa tilannetta ja auttaa tunnistamaan perheen valmiita tietoja ja taitoja, joilla jaksaa eteenpäin. Lisäksi tiedon vastaanottaminen vertaiselta on usein helpompaa. Vertaistuella onkin todettu olevan positiivisia vaikutuksia hyvinvointiin. Tarjoamamme Perheen hyvinvointia vahvistava tukipaketti sisältää:

  • Omaisten vertaistukipuhelin: 050 505 6533, ma klo 8 - 10 ja to klo 14 - 16
  • Hyvinvoinnin vahvistamiseen keskittyvät perheneuvontatapaamiset
  • Virtaa vanhemmuuteen -hyvinvointiryhmä ja Perheiden arki -tarinaryhmä
  • Virkistys- ja retkitapahtumat

Ota yhteyttä ja tuetaan yhdessä meidän kaikkien arjen hyvinvointia:
toivostaturvaa(at)finfamipirkanmaa.fi
puhelin 050 5056 533

Vertaistuen merkitystä ei voi mielestäni tässä yhteydessä liikaa korostaa.


Tekstin on kirjoittanut Suvi Saarinen. Hän työskentelee Tampereen mielenterveys- ja päihdepalveluiden ja Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry:n Toivosta turvaa -yhteistyöhankkeessa.

Blogikirjoitusta on päivitetty 30.11.2020 poistamalla tekstistä omaiskokemusasiantuntijan sitaatit.

Kirjoittaja Mielen liikettä -blogin kirjoittajat