Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Asiakasraati vaikuttaa palvelujen kehittämiseen

Julkaistu 20.3.2017 14.39
Millaisia mielenterveys- ja päihdepalvelut olisivat, jos palvelujen käyttäjien toiveet toteutuisivat? Mikä auttaa asiakasta? Mikä palveluissa ei toimi? Näitä kysymyksiä olemme pohtineet mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakasraadissa nyt kaksi vuotta. Asiakasraati on palvelunkäyttäjille kanava, jonka kautta sen jäsenet voivat vaikuttaa palvelujen suunnitteluun, toteuttamiseen, kehittämiseen ja arviointiin.
Valokuva: Osa Hyvän mielen puusta.

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakasraatiin kuuluu 13 jäsentä sekä neljä työntekijää. Raadin jäsenet ovat olleet hyvin aktiivisia ja sitoutuneita toimintaan sekä tuoneet esille monenlaisia kehittämistarpeita. Parannusehdotuksien ohella olemme keskustelleet siitä, mikä toimii hyvin.

Keskusteluissa on muutamia keskeisiä teemoja, joihin palaamme aina uudelleen. Yksi näistä teemoista on tiedon saanti. Mistä saa tietoa mielenterveys- ja päihdepalveluista ja mihin pitää mennä, kun tarvitsee apua? Luotettavan tiedon löytäminen voi olla hankalaa. Parhaita lähteitä on mm. Ulkoinen linkkiMielenterveystalo , josta löytyy tietoa mielenterveys- ja päihdeongelmista, palveluista ja omahoidon keinoista. Kaupungin verkkosivuille on koottu tietoa tarjolla olevista palveluista ja niihin hakeutumisesta. Kehitämme myös uusia sähköisiä palveluja, joiden avulla avun saanti helpottuu.

Toinen meitä puhuttanut teema on hoidon päättymisvaihe. Millaista tukea tarvitaan silloin, kun hoito päättyy? Yhteistyön kolmannen sektorin kanssa on erittäin arvokasta. Tähän toimintaan voi käydä tutustumassa vaikka yhdessä kokemusasiantuntijan kanssa jo hoidon aikana. Läheiset muodostavat tärkeän verkoston, joka voi olla apuna myös hoidon loppusuoralla. Hoidon päättymisen yhteydessä laaditaan kriisisuunnitelma, johon kirjataan muistiin henkilökohtaiset varomerkit voinnin huononemisesta ja tiedot siitä, mihin tällaisessa tilanteessa otetaan yhteyttä.

Kolmas teema on ollut hoidon sisältö ja potilaiden kohtaaminen. Asiakaspalautteissa työntekijöiden vahvuudeksi on osoittautunut se, että osaamme kohdata palvelujen käyttäjän aidosti. Toki parantamisen varaa aina on ja haluamme tässä kehittyä. Lääkehoidon lisäksi tarjoamme mm. keskusteluhoitoa sekä monipuolisia ryhmähoitoja.

Asiakasraati on arvioinut myös omaa toimintaansa. Tapaamisissamme on hyvä ja keskusteleva ilmapiiri. Oli hienoa kuulla, että asiantuntijoiden kanssa yhteistyö on sujunut hyvin. Tärkeintä oli kuitenkin kokemus siitä, että asiakasraadilla on painoarvoa ja sen esityksiä on kuultu ja asioita on viety eteenpäin käytännön tasolla.

Itselleni asiakasraadin kokous on aina mieluinen tapahtuma. Olen saanut oppia raatilaisten kokemuksista ja kokenut tapaamiset hyvin voimaannuttavina. Yhdessä iloitsemme onnistumisista ja välillä jaamme turhautumista asioihin, joihin on vaikea saada muutosta. Pienin askelin pääsemme eteenpäin.

Tämän blogikirjoituksen on kirjoittanut:

Johtava psykologi
Eija Stengård
sähköposti

Kirjoittaja Mielen liikettä -blogin kirjoittajat