Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Kohta Tampereellakin on International House!

Julkaistu 29.9.2020 14.15
Olemme kääntämässä uuden sivun Tampereella, kun International House Tampere avaa ovensa vuonna 2021! Tampereen kaupunki on rakentanut valtavalla vauhdilla kansainvälisen osaamisen palvelukokonaisuutta loppuvuodesta 2018 lähtien. Tavoitteena on ollut luoda selkeä ja yhtenäinen palvelurakenne ulkomaalaistaustaisille kuntalaisille asettautumisen, työnhaun, kouluttautumisen ja kotoutumisen tueksi.
 

Palvelurakenne, joka toimii yhden luukun periaatteella

Kaupungin tavoitetta tukee yhden luukun periaatteella toimiva palvelurakenne, jonka kautta palveluja saavat sekä ulkomaalaistaustaiset henkilöasiakkaat että yritykset. Yhtenäinen fyysinen tila toimii palvelualustana Tampereen kaupungin tuottamille yritysten kansainvälisille rekrytointi- ja osaajapalveluille, korkeakouluyhteisön kansainväliseen rekrytointiin liittyville palveluille sekä muille keskeisille toiminnoille, mahdollisesti myös TE-toimiston rekrytointipalveluille. Näin asiakkaille pystytään tuottamaan parhaat mahdolliset alueelliset palvelut.

Mitä kansainvälinen osaaja hyötyy yhteisestä tilasta?

Kun henkilö muuttaa ulkomailta Suomeen esimerkiksi työn, opiskelun tai perheen vuoksi, vastassa ovat hajanaiset, toisistaan irrallaan olevat palvelut. Niiden välillä suomen kieltä osaamattoman muuttajan on haastavaa navigoida. Julkiset palvelut ovat lähtökohtaisesti saatavana vain suomen ja ruotsin kielellä. Uudella tulijalla ei todennäköisesti ole ymmärrystä siitä, miten suomalainen palvelujärjestelmä toimii. Tämä näkyy mm. niissä kysymyksissä, joita esitetään Maahanmuuttajainfo Mainion monikielisessä neuvonnassa päivittäin. Neuvontaa tarvitaan mm. asumiseen, viranomaispalveluihin, perheiden palveluihin, lasten kouluihin, harrastuksiin ja työn hakuun sekä opiskeluun liittyen. Myös puolisona Suomeen saapuvan kokemus palveluista ja yhteiskunnasta on tärkeää. Kansainvälisen opiskelijan tavoitteena voi olla jääminen Tampereelle työskentelemään, mutta hänen on vaikea löytää TE-hallinnon tai kaupungin työllisyyspalveluita.

Mitä yritykset hyötyvät yhteisestä tilasta?

Tampereen kauppakamarin, Business Tampereen ja Pirkanmaan Yrittäjien mukaan useat Pirkanmaan yritykset raportoivat rekrytointihaasteista Suomessa ja näitä yrityksiä kiinnostaa vahvasti kansainvälinen rekrytointi. Yhden luukun periaate palvelee siis myös yrityksiä. Yritys, joka rekrytoi ulkomailta osaajan, ei useinkaan pysty tukemaan uutta työntekijäänsä näissä moninaisissa kysymyksissä. Pahimmassa tapauksessa rekrytoitavan kokemus Suomesta tai Tampereesta muodostuu negatiiviseksi ja se vaikuttaa vahvasti osaajaan pysymiseen Suomessa. Tamperelaisilla yrityksillä on ikävä kyllä tästä kokemusta. Investointi osaajan saamiseksi Suomeen on silloin valunut hukkaan. Pitovoima onkin erittäin tärkeässä roolissa vetovoiman kehittämisessä.

Yritys on mahdollisesti jo löytänyt ulkomailta itselleen sopivan osaajan, mutta tarvitsee neuvoja mm. lupa-asioihin ja paikkakunnalle asettautumiseen liittyvissä kysymyksissä. Toisaalta yrityksellä voi samanaikaisesti olla tarvetta lisärekrytoinneille, joihin löytyisi tekijöitä jo täällä olevien kansainvälisten opiskelijoiden tai -osaajien keskuudesta.

Yritys voi myös olla kiinnostunut markkinoimaan avoimia paikkojaan rekrytointimessuilla ulkomailla. Nämä kaikki palvelut löytyvät ensi vuonna saman katon alta ja usean asiantuntijan voimin on mahdollista ratkaista yrityksen monitahoisia tilanteita.

Kansainvälinen Tampere

Kaupungin kehittämistyön pohjaksi laadittiin 2019 Kansainvälisen osaamisen ja maahanmuuton strateginen ohjelma, jossa tuodaan esiin palveluekosysteemin avaintoimijat ja ne toimenpiteet, joita strategiakauden 2019-2024 aikana on tavoitteena saada maaliin. Kaupungin tahtotila on edistää osaamisperusteista maahanmuuttoa.

Tutustu Kansainvälisen osaamisen ja maahanmuuton strategiseen ohjelmaan

Kun International HUB Tampere -ekosysteemissä tuotetut palvelut löytyvät fyysisen International House Tampere -keskuksesta, Tampere ja Pirkanmaa ovat askeleen lähempänä kansainvälisesti vetovoimaista ja tunnettua osaajakeskittymää! Onhan Tampereen kaupungin visiokin:

“Tampere – sinulle paras – vetovoimainen ja tunnettu kaupunki kansainvälisille osaajille".Kuvassa Mari Taverne. Marilla on vaaleat lyhyet hiukset ja siniset silmät. Päällä marilla on kukikas tumma paita, jonka päällä sinivihreä bleiseri.


Kirjoittaja on Mari Taverne

Hän toimii Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluissa kansainvälisen osaamisen palvelukokonaisuuden palvelupäällikkönä ja vastaa Tampereen kaupungin maahanmuuttoasioiden poikkihallinnollisesta koordinoinnista.

Mari Tavernen kuva: Laura Vanzo
Hyvää työtä! -blogin kuva: Hanna KirmanenKirjoittaja Työllisyys- ja kasvupalvelujen asiantuntijat