Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Onnistuneesti eläkkeelle

Julkaistu 5.4.2019 16.18
Eläkkeelle! -kampanjan tarkoitus on kannustaa ihmisiä valmistautumaan eläkkeelle siirtymiseen. Kampanjan aikana on järjestetty tapahtumia, joissa on ollut tarjolla tietoa esimerkiksi erilaisista harrastusmahdollisuuksista tai talouteen liittyvistä koukeroista.
Keskustelua piirissä
 

Tällä kertaa järjestimme pienimuotoisen keskustelutilaisuuden, johon kutsuimme eläkkeelle jo jonkin aikaa olleita ja eläkkeelle siirtymistä suunnittelevia tamperelaisia sekä kaupungin työntekijöitä. Keskustelun tavoite oli oppia toisiltamme ja luoda tietoa Eläkkeelle! -kampanjamme jatkamisen tueksi. Keskustelussa syntynyt tieto auttaa myös kaikkia meitä, jotka teemme töitä erityisesti eläkeikäisten kanssa erilaisissa yhteyksissä museoista palvelukeskuksiin.

Jotta keskustelu sujuisi mahdollisimman hyvin, otimme avuksi Sitran luoman Erätauko-menetelmän, joka on tarkoitettu entistä parempien dialogien rakentamiseksi esimerkiksi juuri suunnittelun tai päätöksenteon tueksi. Tässä keskustelussa oli tärkeää kuulla ihmisten omista kokemuksista, ei niinkään asiantuntijapuhetta tai virkamiesten jargonia. Paikalla oli parisenkymmentä henkilöä ja jakaannuimme kolmeen ryhmään, jotta jokaisen osallistujan ajatuksille ja puheenvuoroille olisi hyvin aikaan. Keskustelulle sovittiin pelisäännöt ja sitten mentiinkin suoraan aiheeseen.

Työyhteisö

Työpaikoilla voidaan tehdä paljon eläkeikää lähestyvän työkaverin hyväksi. Monelle voi olla tärkeää voida jutella tulevasta vaiheesta jo silloin, kun prosessi on vasta alullaan. Työuran vaiheita on mukava kerrata. Missä kaikessa eläkkeelle jäävä on ollut mukana ja mitä kaikkea on yhdessä koettu ja saatu aikaiseksi. Omien tietojen ja osaamisen siirtäminen on myös tärkeä. Kenelle jätän viestikapulan?

Monet työpaikat tuntuvat pitävän eläkeläisiä mukana kutsumalla heitä juhliin ja myös erilaisiin tapaamisiin, joissa eläköityneen osaajan kokemukset tulevat vielä työyhteisön hyödyksi. Eläkeläisen osallistuminen usein hiipuu pikkuhiljaa ja se varmaan kertoo prosessin etenemisestä. Side työyhteisöön on saanut katketa lempeästi.

Suunnittele ja varaudu

Eläkkeelle siirtymiseen kannattaa varautua. Tästä puhuttiin todella paljon, koska niin moni asia muuttuu. Tiedätkö esimerkiksi mikä eläkkeesi suuruus oikeasti on? Miten omaa kuluttamista pitäisi muuttaa, että rahat saa riittämään? Kannattaisiko säästää pahan päivän varalle?

Riippumatta siitä, miten työlleen omistautunut on, työ vie leijonan osan ajastamme. Olisi hyvä miettiä edes itsekseen, mitä aikoo sitten eläkkeellä tehdä ja etsiä tekemistä jo valmiiksi. Toisaalta työelämä voi olla niin uuvuttavaa, että uuden suunnitteluun ei riitä energiaa. Muutos voi tuntua niin suurelta, että sen ajattelemista haluaa välttää viimeiseen asti. Keskustelussa kuitenkin korostui se, että valmistautuminen todella kannattaa ja silti omat tunteet voivat yllättää, kun eläkkeelle siirtyminen on totta. Tiedätkö kenelle silloin kilautat?

Parisuhde

Pariskunnat joutuvat monta kertaa uuden eteen eläkevuosina. Usein eläkkeelle ei jäädä yhtä aikaa, joten toinen voi olla vielä pitkäänkin työelämässä toisen opetellessa eläkkeellä oloa. Keskustelijat neuvovat työelämässä olevaa puolisoa olemaan vaatimatta kotona olevalta puolisolta esimerkiksi kotitöiden tekemistä, vaan antamaan tälle tilaa aloittaa eläkeaikansa kuten haluaa. Tilanne on taas uusi, kun toinenkin puoliso jää pois työelämästä. Silloin mietitään, miten kahden eläkeläisen toiveet, aikataulut ja halut sovitetaan yhteen. Eläkkeelle jääminen on uuden elämävaiheen alku, ja odotettavissa on väistämättä myös menetyksiä, kuten puolison sairastuminen ja kuolema. Näistäkin asioista olisi hyvä käydä keskustelua julkisuudessa. Avoin keskusteluilmapiiri voi estää ihmisiä eristäytymästä suruaikana tai muuten vaikeassa tilanteessa, esimerkiksi omaishoitajana.

Sudenkuoppia

Eletty elämä ja työhistoria vaikuttavat siihen millaiseksi eläkkeelle siirtyminen muotoutuu ja millaista eläkkeellä oleminen on. Työorientoituneet voivat olla vaarassa. Mitä tilalle, kun työ otetaan pois? Lesket ja eronneet voivat sairastua yksinäisyyteen ja masennukseen. Myös se, onko voinut prosessoida eläkkeelle siirtymistä ja valita sopivan ajankohdan vai joutuuko eläkkeelle yllättäen vaikka sairauden takia vaikuttaa siirtymän onnistumiseen ja sopeutumisen vaatimaan aikaan. Keskustelijat kannustavat itsenäisyyden säilyttämiseen. Avioeron, puolison kuoleman tai sairastumisen seuraukset on helpompi kohdata, kun osaa hoitaa omat raha-asiansa ja kotityöt.

Vapautta ja itsensä toteuttamista

Työminä voi seurata vielä vuosia eläkkeelle siirtymisen jälkeen. Eläkeläinen voi tuntua oudolta identiteetiltä, mutta ammatti-identiteetin tilalle voi tulla jotain muutakin. Esimerkiksi eräs keskustelijoista kertoi olevansa nykyään sukututkija ja vapaaehtoinen kulttuuriluotsi. Ammatti-identiteetistä luopuminen voi myös lisätä väljyyttä olemiseen ja ihmisten kohtaamiseen. Kulttuuriluotsi voi rupatella museossa inkeriläismummojen kanssa, mikä ei olisi sopinut aikaisemman ammatti-ihmisen pirtaan olleenkaan.

Eläkeaika tarjoaa paljon mahdollisuuksia. Monet huokaisevat helpotuksesta, kun työelämän vastuut ja vaatimukset jäävät taakse. Vanhan harrastuksen elvyttämiseen on taas aikaan. Uuttakin voi kokeilla ja harrastaa. Avoin mieli on tärkeää, itseltään on turha kieltä mahdollisuutta uuden oppimiseen.

Tarpeellisuudesta

Eläkeläiset ovat monin tavoin erilaisia. Eläkkeelle jäädään vaihtelevissa tilanteissa ja vaihtelevista syistä. Yhteistä on kuitenkin kaipuu tämän elämänvaiheen arvostuksen lisääntymiselle. Eläkeläisiä voidaankin kiittää monista asioista. He tekevät paljon hoivatyötä, mikä pitää yhteiskunnan rattaat pyörimässä. Lastenlapset ja omat korkeassa iässä olevat vanhemmat kaipaavat ja saavat eläkeläisten apua. Eläkeläiset myös täyttävät teattereiden ja konserttisalien katsomot ja matkailevat tuoden näin euroja turismille ja kulttuurille. Merkitystä, ystäviä ja kuulumisen tunnetta voi löytää vapaaehtoistyöstä ja siinä samalla auttaa monta avun tarvitsijaa vauvasta vaariin.

Tämän blogikirjoituksen on kirjoittanut:

Museolehtori
Mari Jalkanen
sähköposti [email protected]

Kirjoittaja Vanhemmiten-blogin kirjoittajat