Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

En minä ainakaan mihinkään ryhmään osallistu!

Julkaistu 18.5.2017 15.27
Tämä yllämainittu kommentti kuullaan tällä psykiatriassa aika usein, kun potilaalle tai läheiselle ehdotetaan hoidolliseen ryhmään osallistumista. Psykiatrinen hoito on kuitenkin sisältänyt ryhmähoitoja liki koko olemassa olonsa aikana ja ihan hyvästä syystä - niistä on apua.

Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluiden yhtenä tavoitteena on ryhmähoitojen tehostaminen. Tämä johtuu mm. siitä, että ryhmähoitojen vaikuttavuutta suhteessa yksilöhoitoihin on todennettu useissa tutkimuksissa. Ryhmässä tapahtuva hoito on monessa psyykkisessä sairaudessa, esimerkiksi. masennuksen hoidossa todettu yhtä tehokkaaksi kuin yksilöhoito.

Ryhmähoito pyrkii tietoiseen ryhmädynamiikan hyödyntämiseen, ja siihen, että yksilö hyötyy ryhmän jäsenenä olemisesta ja oppii itsestään ja toiminnastaan sitä kautta. Mielenterveys muodostuu monista osasista mm. ongelmanratkaisutaidoista, toimintakyvystä ja elämän hallinnasta. Sosiaalisen vuorovaikutuksen vahvistaminen ja tähän työkalujen tarjoaminen osana hoitoa on tärkeää. Mielenterveysongelmista kärsivä ja hänen läheisensä saattavat usein kokea yksinäisyyttä. Sosiaalinen vuorovaikutus ihmisten kanssa on yksi ryhmähoitojen parasta antia - on muitakin samankaltaisessa tilanteessa olevia ihmisiä. Toivoa ja tukea tulee ryhmähoidoissa monesta suunnasta.

Mielenterveys- ja päihdepalveluissa on tarjolla monenlaisia hoidollisia ryhmiä. Inforyhmiä, jossa jaetaan tietoa ja perehdytään esimerkiksi ahdistuksen oireisiin ja keinoihin jolla olo helpottuu. Toiminnallisia ryhmiä esim. masennuksen hoidossa toteutettava luonnollista hyvinvointia-ryhmä, jossa liikutaan luonnossa tai liiketerapeutin ohjaama tanssiterapiaryhmä, jossa opetellaan hallitsemaan kehoa esim. traumaattisten kokemusten jälkeen. Lisäksi sairauskohtaisia ryhmiä, jossa paneudutaan oireiden tunnistamiseen, varomerkkeihin ja sairauden kanssa elämiseen, esimerkiksi psykoosisairauksien yksikössä toteutettava MCT-ryhmä (Metakognitiivinen harjoitusohjelma). Tarjolla on myös menetelmiin/ohjelmiin pohjautuvia ryhmiä, esimerkiksi rahapeliriippuvuuden hallinnan ryhmä.

Mielenterveys- ja päihdepalveluissa toteutui vuonna 2016 yli 3 500 ryhmäkäyntiä. Erilaisia ryhmiä on tällä hetkellä tarjolla lähes 50 ryhmää. Ryhmät voivat olla avoimia tai suljettuja. Niihin valikoidutaan diagnoosin, hoidon tarpeen ja ajankohtaisuuden arviointien perusteella.

Tämän blogikirjoituksen on kirjoittanut Minna Jokiniemi, joka työskentelee kliinisenä asiantuntijana mielenterveys- ja päihdepalvelujen lähetetiimissä:
Kehittäjätyöntekijä
Minna Jokiniemi
sähköposti [email protected]

Kirjoittaja Mielen liikettä -blogin kirjoittajat