Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Elämän puu – yksilöllisyys keskiöön, toiveet ja haaveet mahdollisiksi

Julkaistu 14.3.2017 13.28
Vanhusten toiveita ja tietoja elämän varrelta on Tampereella kerätty jo pitkään, mutta syksyllä 2015 ikäihmisten virkistysrahaston elämäkaari-työryhmässä päätettiin tehdä työkalu, josta olisi kotihoidossa ja asumispalveluissa helppo nähdä perustiedot asiakkaasta ja ottaa hänen toiveet tietoisesti mukaan osaksi kohtaamisia. Tämän toivottiin lisäävän elämänlaatua asiakkaille ja saavan myös hoitohenkilökunnan näkemään työnsä uudella tavalla. Näin sai alkunsa Elämän puu.
Piirroskuva: Elämän puu -juliste

Sain kutsun mukaan tähän organisaatiorajat ylittävään työryhmään, jonka tavoitteena oli tehdä ihmisen elämänkaari, hänen toiveensa ja haaveensa näkyvämmiksi.

Elämän historiatietojen keräämisessä ja potilaan haastattelemisessa ei sinänsä ole mitään uutta. Psykiatrisessa hoitotyössä potilaan elämänkaari on keskeisessä asemassa, näin myös työssäni psykiatrisena sairaanhoitajana Tampereen kaupungin psykogeriatrian poliklinikalla. Taustana hyödynsin työssäni kertynyttä kokemusta asiakkaista ja pohdin, mitä itse haluaisin minua hoitavien henkilöiden tietävän minusta. Keräsin Hatanpään puistosairaalan psykogeriatrisilta osastoilta heillä käytössä olevia haastattelulomakkeita. Elämänkaari oli toiveena saada aiempien moninaisten lomakkeiden sijaan yhtenäiseksi ja kuvalliseen muotoon. Itselleni tärkeistä omenankukista lähti ajatus puusta ja piirtyi kuva, joka jatkojalostui työryhmässä ja muovautui graafikon käsien kautta nykyiseksi versioksi.

Elämän puu haastaa henkilökunnan ajattelemaan asioita asiakaslähtöisemmin. Se antaa luvan ottaa oma persoona ja luovuus mukaan asiakaskohtaamisiin. Elämän puu voi mahdollistaa vaikeistakin aiheista keskustelun asiakkaan kanssa.

Puu sisältää merkittävät elämäntapahtumat ja ihmissuhteet. Siihen voi kirjata haaveita, asioita, joista pitää ja myös sen mitä ei voi sietää. Se avaa persoonaa luonteen osalta ja kertoo uudella tavalla, kuka on tämä ihminen, jonka kanssa ollaan tekemisissä.

Alkuperäisenä ajatuksena on ollut, että puun sisältämät tiedot siirtyisivät osana sairauskertomusta hoitopaikasta toiseen hyödynnettäviksi esimerkiksi tilanteissa, joissa asiakas joutuu sairaalahoitoon, mutta teknisten haasteiden vuoksi tämä ei ole vielä toteutunut toivotulla tavalla. Tulevaisuudessa Elämän puun sisältämien tietojen hyödyntäminen vaikkapa kuntoutuksessa avaa mahdollisuuksia entistä yksiöllisempään ja vaikuttavampaan toimintaan.

Siltä varalta, että puuhun kirjatut tavoitteet muuttuvat tai on aika keksiä uusia haaveita jo toteutuneiden tilalle, on puuhun saatavilla tarroina uusia omenoita ja lintuja. Omenoihin merkitään asiakasta ja hänen tavoitteitaan kuvaavia asioita ja lintuihin hänen haaveita ja toiveitaan.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut tukevat Elämän puun toiveiden toteutusta ja antavat siihen välineitä. Elämän puu taipuu työvälineeksi myös kulttuurisen hyvinvoinnin kartoitukseen. Elämän puu oli aluksi pilottikäytössä osalla kotihoidon alueista ja psykogeriatrisessa kotikuntoutuksessa. Käyttöä laajennettiin muille kotihoidon alueille ja asumispalveluihin.

Puuta hyödynnetään palvelu- ja päiväkeskustoiminnassa suunnittelun apuna ja kotihoidon asiakasohjauksessa jo kartoituskäyntien yhteydessä. Puun täyttöä asiakas voi jatkaa itse tai yhdessä omaisten tai omahoitajan kanssa. Elämän puu palvelee parhaiten ollessaan kotona näkyvällä paikalla, mutta se voidaan halutessa säilyttää esimerkiksi kotihoidon kansiossa.

Heti ilmestyessään puu herätti laajalti kiinnostusta, myös Tampereen rajojen ulkopuolella. Elämän puun on todettu olevan sopiva työväline myös muille kuin kotihoidon palveluja saaville ikäihmisille. Sen mahdollisuudet on nähty esimerkiksi oman elämän aarrekarttana iästä riippumatta, työyhteisön kehittämisen apuvälineenä, lasten- ja nuorten palveluissa sekä eläkkeelle siirtyvien henkilöiden eläkeiän suunnittelussa. Turussa on muun muassa tehty suunnitelmaa puun hyödyntämisestä perusopetuksessa. Elämän puun siemenet ovat alkaneet levitä. Puu on ladattavissa kaikkien siitä kiinnostuneiden käyttöön Tampereen kaupungin sivuilla osoitteessa www.tampere.fi/ikaihmistenpalvelut.

Tampereen kaupungin virkistysrahaston Elämänkaari-työryhmään kuuluu edustajia kotihoidosta- ja asumispalveluista, sairaala- ja kuntoutuspalveluista ja kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluista.

Muita ikäihmisten virkistysrahaston puitteissa aloitettuja työryhmiä ja osaprojekteja ovat mm. kerhohuoneet käyttöön, Eläksääki, motivointipaketti kotihoitoon ja koulutustyöryhmä sekä taidekentän haastaminen ikäihmisten palveluissa sekä monia muita. Myös Tampereen kaupungissa jo vakiintunut kulttuuri- ja liikuntaluotsitoiminta on saanut alkunsa virkistysrahaston suojissa.

Tämän blogikirjoituksen on kirjoittanut:

Psykogeriatrian poliklinikka
Sairaanhoitaja
Johanna Kause
sähköposti [email protected]

Kirjoittaja Vanhemmiten-blogin kirjoittajat