Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Pirkanmaan henkilökohtaisen budjetoinnin hanke on saatu päätökseen

Julkaistu 9.11.2021 16.44
HB-Pirkanmaa-hanke päättyy lokakuun loppuun, ja viime viikkoina hankkeessa on keskitytty loppuraportin kirjoittamiseen sekä viimeisten tilaisuuksien suunnitteluun. Tehty kehittämistyö tiivistyy hankkeessa laadittuihin henkilökohtaisen budjetoinnin toteuttamisen elementteihin.

Elementtejä ovat asiakas, omatyöntekijä, asiakkaan lähiverkosto eli minun tiimini, oman tuen ja palvelutarpeen arviointi, henkilökohtaisen budjetoinnin toteutussuunnitelma sekä henkilökohtaisen budjetoinnin keskus eli HB-keskus.

Omatyöntekijä on sosiaalihuollon ammattihenkilö, joka vastaa palvelutarpeen arvioinnista, viranomaispäätöksistä ja palvelun järjestämisestä, ja on vastuussa kokonaisuuden hallinnasta sekä asiakkaan tilanteen seurannasta ja arvioinnista.

Minun tiimilläni tarkoitetaan asiakkaan tukiverkostoa ja monialaista tiimiä henkilökohtaisen budjetoinnin prosessissa. Omatyöntekijä toteuttaa palvelutarpeen arvioinnin, ja palvelutarpeen arvioinnissa myös asiakkaan rooli kasvaa. Asiakkaan tehtävä on tuoda esille omia toiveitaan ja tarpeitaan, joita henkilökohtaisen budjetin avulla voisi olla mahdollista toteuttaa.

Toteutussuunnitelmalla tarkoitetaan käytännön suunnitelmaa henkilökohtaisen budjetoinnin toteuttamiseksi.

HB-keskuksen tarkoituksena on toimia palveluintegraattorina, joka yhdistää asiakkaat, kunnan ja palveluntuottajat, ja se on suunniteltu osaksi jo olemassa olevaa maakunnallista keskusta. HB-keskuksen tehtävänä on muun muassa vastata yleisestä henkilökohtaiseen budjetointiin liittyvästä alueellisesta neuvonnasta sekä tukea ja opastaa asiakasta ja ammattilaista henkilökohtaisen budjetoinnin prosessin eri vaiheissa.

Henkilökohtaisen budjetoinnin prosessi noudattaa siis nykyisen vammaispalveluprosessin raameja, mutta tuo siihen myös uusia elementtejä, kuten toteutussuunnitelma, HB-keskus ja asiakkaan tiimi. Tavoitteena on, että henkilökohtaisen budjetoinnin prosessissa asiakas saa matalan kynnyksen tukea tavalla, joka sopii parhaiten hänen tarpeisiinsa. Tavoitteena on myös tukea ammattilaista henkilökohtaisen budjetoinnin prosessin eri vaiheissa. Henkilökohtainen budjetointi on kuitenkin Pirkanmaalla vielä suunnitteluvaiheessa, eikä vielä ole tietoa siitä, milloin elementtejä päästään hyödyntämään käytännön työssä.

Kehittämiskohteina myös digitaaliset ratkaisut ja moniammatillisuus

Muita hankkeessa havaittuja kehittämiskohteita ovat esimerkiksi digitaaliset ratkaisut sekä moniammatillisuuden lisääminen.

Digitaalisten ratkaisujen suhteen merkittävimmät tarpeet liittyvät budjetin seurantaan ja hallinnointiin. Tarvitaan järjestelmä, jossa budjetin laskeminen, seuraaminen ja hallinnointi mahdollistuvat kunkin asiakkaan kohdalla yksilöllisesti ja helposti ilman merkittävää lisätyötä.

Monet asiakkaat hyötyisivät myös läpileikkaavista ja poikkihallinnollisista palveluista, joissa huomioidaan laajasti erilaisia tuen keinoja, kanavia ja työkaluja sekä kootaan ja sovelletaan parhaita käytäntöjä eri palveluista ja toimialoilta. Vammaispalveluiden asiakkailla on usein palveluita monista eri organisaatioista, joten arjen sujuvuuden kannalta on tärkeää, että monialainen yhteistyö toimii hyvin.

Hankkeen loppuraportti palautetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL) lokakuun lopussa, minkä jälkeen THL kokoaa alueellisten hankkeiden tuotoksista oman loppuraporttinsa hallituksen esityksen muotoon.

THL luovuttaa oman loppuraporttinsa perhe- ja palveluministerille vuoden 2021 lopussa. HB-Pirkanmaa-hankkeen loppuwebinaari järjestetään 2.12.2021 yhteistyössä Eksoten ja Päijät-Hämeen alueellisten hankkeiden kanssa.

Kirjoittaja Mainiot maakunnalliset -blogin kirjoittajat