Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Etäopetuksen tukeen panostettu eTredu-projektilla

Julkaistu 15.6.2021 15.41

Maailma on muuttunut ja opetuksenkin on muututtava sen mukana, joten riittävä tuki myös digitaalisen opetusympäristön kehittämiselle onkin juuri nyt enemmän kuin ajankohtaista.

Piirros hahmot eTredu-projektin työntekijöistä
 

Tredussa on panostettu opetuksen verkkopedagogiseen tukeen kevään aikana aloittaneen eTredun –projektin avulla, jossa työskentelee kolme verkkopedagogia ja verkkoviestintäsuunnittelija. Digitaalisuuden opetuskäytön maailma on niin moninainen ja nopeasti kehittyvä, joten kolmelle verkkopedagogeille on valittu omat painopisteensä, mutta heitä voi lähestyä kaikissa verkko-opetuksen kysymyksissä.

Tredun kehitysjohtaja Tuula Hoivala kuvaa eTredun tavoitteita seuraavasti: “eTredu -toiminnalla kehitetään ajasta ja paikasta riippumattomia oppimismahdollisuuksia ja eTredu kehittäminen on osa Tredun tulevaisuusinvestointeja. Kehittämistyöllä tuetaan pedagogisesti suunniteltujen verkko-oppimismahdollisuuksien lisäämistä sekä digitaalisten palveluiden ja virtuaalisten oppimisympäristöjen rakentamista. eTredu kehittäminen toteuttaa osaltaan Tredun strategisia tavoitteita."

eTredun toimintaan sisältyy myös jo aikaisemmin tredulaisille tutuksi tullut Digitiimi. Se jatkaa edelleen verkko-opetuksen tukiyhteisönä, johon kuuluu yhteyshenkilöitä eri alojen opettajista, kirjastosta ja sovellusasiantuntijoita. eTredun kehittämistyötä hallinnoi kehittämispäällikkö ja kokonaisuus kuuluu Kehittäminen ja Innovaatiotoiminta -yksikköön.

Etäopetuksen aika oli toisaalta pakotettu jättidigiloikka verkko-opetuksen välineiden käyttöön, mutta toisaalta myös silmiä avartava kokemus uusista vaihtoehdoista ja mahdollisuuksista. eTredu-projektissa onkin nyt erinomaista asiantuntijuutta opetushenkilöstön tueksi etäopetusta suunniteltaessa ja sitä toteutettaessa.

eTredu-projekti on Tredun sisäisen kehittämisen lisäksi mukana myös valtakunnallisissa etäopetuksen kehittämisen verkostoissa ja jakaa tietoa, ohjeita ja työnsä tuloksia kaikille siitä kiinnostuneille osaava.tredu.fi -sivuston kautta.

Teksti: Sirpa Turunen, Kehittäminen ja Innovaatiotoiminta