Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tampereella tehdään sisäilma-asioissa yhteistyötä ja satsauksia

Julkaistu 18.1.2021 10.15

Tampereella satsataan sisäilma-asioihin monin tavoin ja kokonaisvaltaisesti. Käytössä on toimintamalli ohjeineen tilanteisiin, joissa kaupungin palvelurakennuksissa epäillään oireilun syyksi sisäilmaa. Kaupunki myös investoi uusien koulujen ja päiväkotien rakentamiseen ja valvoo säännöllisesti ja suunnitelmallisesti rakennusten olosuhteita. Valvonnassa tehdään laajaa yhteistyötä.

Pispalan koulu huputettuna remontin takia
 

Pispalan koulun perusparannus valmistuu vuoden 2021 aikana. Lisäksi tänä vuonna valmistuvat uudet Pellervon päiväkoti ja koulu, Lielahden päiväkoti sekä Olkahisen koulu.

Tampere on sisäilma-asioiden hallinnassa hyvällä tasolla valtakunnallisesti. Kuntaliiton tekemässä kartoituksessa tuli ilmi, että sisäilma-asioiden huomioinen kunnan strategiassa ja ohjelmissa tarkoitti myös hyviä ja toimivia käytäntöjä ongelmien ratkaisemiseksi. Kartoitus tehtiin valtakunnallisen Terveet Tilat 2028 -ohjelman pohjaksi. Tampere on mukana ohjelmassa tuomassa ohjelmaan hyviä käytäntöjään ja hyödyntämässä muidenkin osaamista. Ohjelmakauden aikana julkiseen kiinteistönpitoon vakiinnutetaan sisäilmaongelmia ennaltaehkäisevä toimintatapa, Terveet tilat -toimintamalli.

Suunnitelmallista valvontaa päiväkoteihin ja kouluihin

–Ympäristöterveyden valvontasuunnitelmaan kuuluvat säännölliset tarkastukset päiväkoteihin, esiopetukseen ja kouluihin, joissa olosuhteita valvotaan määräajoin ilman, että niissä olisi tiedossa olevia ongelmia, kertoo terveysinsinööri Tarja Hartikainen Tampereen terveydensuojeluyksiköstä.

–Suunnitelmallisessa valvonnassa tehdään yhteistyötä. Tampereella on jo vuosia ollut toimintamalli, jossa muun muassa terveydensuojelu, työterveys, kouluterveys, tilapalvelut, aluerehtorit, varhaiskasvatuksen vastuuhenkilöt, työsuojelu sekä siivouspalveluista vastaavat tahot kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa ajankohtaisten asioiden äärelle. Terveydensuojelu on näiden palaverien koollekutsuja, ja niissä käydään läpi valvonnassa tai kohteissa esiin tulleita kehittämiskohteita ja ajankohtaisia asioita. Yhteistarkastuksilla noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n valtakunnallisia periaatteita, Hartikainen jatkaa.

Esimerkiksi säännölliset koulujen tarkastukset tehdään monialaisina yhteistarkastuksina noin kolmen vuoden välein.
– Koulujen tarkastuksilla on mukana iso joukko asianosaisia työsuojeluvaltuutetusta ja henkilökunnasta aina opiskelijoiden ja vanhempien edustajiin. Käymme ensiksi läpi työterveyden henkilökunnalle tekemän kyselyn, jossa on tuotu esiin muun muassa tilojen ilmanvaihtoon, meluun, lämpötilaan ja valaistukseen liittyviä asioita. Seuraamme myös oppilasmäärän muutoksia. Korona-aikana ennakkopalaveri on pidetty isommalla porukalla etäyhteyksin ja varsinainen tilakierros pienemmällä joukolla. Tilakierroksella tehdään erilaisia mittauksia sekä havainnoidaan tiloja aistinvaraisesti. Keskitymme niihin kohtiin, joista on saatu palautetta käyttäjiltä. Tarkastuksen jälkeen voidaan tehdä erilaisia seurantamittauksia. Esimerkiksi mitataan tilojen ilmamäärän riittävyyttä käyttäjää kohden, terveystarkastaja Raija-Liisa Oinonen selvittää.

Pispalan koulun kattotyömaa sisäpuolelta
Koulun katto huputettuna

Yhteistyötä myös ongelmatilanteissa

Tampereen kaupungin eri toimialojen yhteyshenkilöt on kerätty yhteen sisäilman ohjausryhmään sopimaan yhdenmukaisesta toiminnasta sisäilma-asioiden hoidossa ja sisäilmaan liittyvän tiedon jakamisesta.

Ohjausryhmän kokouksissa päivitetään Tampereen kaupungin palvelurakennusten sisäilmaohjeistusta ja käydään läpi eri toimialojen sisäilmaongelmia, niiden määrää ja kehitystä. Tällä hetkellä kaupungilla tehdään korjauksia alle 30 kohteessa. Määrä on hieman laskenut edellisvuodesta.

–Ohjausryhmä seuraa sisäilma-alan uusimpia tutkimuksia, toimintaohjeita ja innovaatioita. Jäsenet osallistuvat valtakunnallisiin sisäilmakoulutuksiin ja tuovat uusimmat tiedot ohjausryhmän jäsenten tietoon, Tarja Hartikainen kertoo.

Ohjausryhmän työn tavoitteena on saada kaikille kaupungin työntekijöille ja tilojen käyttäjille riittävät ja oikeat tiedot sisäilma-asioiden hoitamisesta. Sisäilmaoppaasta löytyvät toimintaohjeet sisäilmaoireilua epäiltäessä työpaikoilla sekä päiväkodeissa ja koulussa. Oppaassa kerrotaan myös, kuinka ongelmaa selvitetään ja korjataan. (linkki oppaaseen sivun alalaidassa)

–Painopiste siirtyy sisäilmaongelmien hoidosta kohti ennaltaehkäisyä. Havaitut sisäilmaongelmat hoidetaan sovitun prosessin mukaisesti yhteistyöllä mahdollisimman avoimesti ja ammattitaitoisesti, Tarja Hartikainen toteaa.

Tampereen Tilapalvelut Oy on kehittänyt rakennusten ja ilmanvaihtojärjestelmien katsastusmalleja, joilla myös pyritään ennaltaehkäisemään ongelmia.

Ongelmakohteisiin on perustettu kohdekohtaisia sisäilmastotyöryhmiä, joissa keskitytään ja varmistetaan kyseisen kohteen sisäilmakorjaukset. Ohjausryhmä seuraa tilannetta koko kaupungin osalta.

Rakennusterveysosaamiseen on panostettu

Tampereen kaupunki on panostanut myös henkilöstön rakennusterveysosaamiseen. Sekä ympäristöterveysyksikössä että Tampereen Tilapalveluissa osa henkilöstöstä on kouluttautunut sertifioiduksi rakennusterveysasiantuntijaksi (RTA).

Lisätietoa


Teksti Tarja Hartikainen, Tarja Nikupaavo-Oksanen