Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Konfliktoinnin taito on organisaation muutosvoima - Kirsi Piha kertoi aiheesta Pedatorilla

Julkaistu 2.10.2020 13.54

Koko Tredun yhteinen Pedatori järjestettiin to 1.10. Pedatori on pedagogisen kehittämisen foorumi, jolla Tredun henkilökunta ja asiantuntijavieraat jakavat ajatuksiaan. Ellun Kanat -yrityksen Kirsi Piha kertoi Pedatorilla konfliktoinnista.

 

Konfliktointi ei työyhteisökulttuurin yhteydessä viittaa riidanhaastamiseen tai haitallisiin ristiriitoihin. Konfliktoinnilla haastetaan yhteisön totuttua ajattelua ja toimintaa. Vanhaa on haastettava uudella, jotta työyhteisö voi vastata toimialalla ja yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin.

Organisaatio, joka ei hyväksy konfliktointia, estää omaa kehitystään. Tutkimuksen mukaan suomalaisista työntekijöistä 25 % on sitoutunut työhönsä. Se tarkoittaa, että neljän hengen tiimistä vain yksi on sitoutunut työhönsä. Parempaa sitoutumista luodaan, kun työntekijät saavat kertoa mielipiteensä ja heitä kuunnellaan. Konfliktoiva ihminen on yleensä kiinnostunut organisaationsa suunnasta ja sen kehittämisestä.

Kuinka konfliktoinnin voi sitten aloittaa? Ovatko esimiehet yleensä avoimia haastamiselle? Pihan havaintojen mukaan organisaation johto pitää itseään usein avoimena ja kuuntelevana, mutta työntekijän näkökulmasta konfliktoinnin kynnys on yleensä korkea. Jotta konfliktointia uskalletaan tehdä, tulee päättämisen hierarkiaa purkaa, antaa työntekijöille autonomiaa ja lisätä turvallisuuden tunnetta. Konfliktointia on pystyttävä tekemään ilman pelkoa hankalan ihmisen leimasta tai urakehityksen katkeamisesta.

Piha suositteli ottamaan käyttöön konfliktointi-sanan yhteisön arkiseen puheeseen. Kun konfliktointi-sanaa käytetään haastamisen tai kritiikin antamisen hetkellä, on helpompi muistaa, että tavoitteena on muutos ja toimivampi organisaatio.

Lisää aiheesta voi lukea Pihan kirjasta Konflikti päivässä – kulttuuri ratkaisee yrityksen kohtalon (2017).