Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Syyskuun alueverkoston illoissa oli saunakulttuuria ja yhdenvertaisuutta

Julkaistu 10.10.2019 8.26

Syyskuussa koillisen alueillassa keskusteltiin ja ideoitiin kulttuuripääkaupunkihaun teemoja ja ohjelmaa Simo Frangénin johdolla. Työpajoissa ehdotettiin muun muassa saunakulttuurin lisäämistä saunaluotsien avulla, kyläilyä edistämään alueellisilla kyläilypäivillä ja yksinäisyyskoordinaattoria ehkäisemään syrjäytymistä.


Kulttuuripääkaupunkihaun tiimoilla mietittiin muun muassa saunakulttuuria.

Vammais- ja esteettömyysasiamies Hanna Karojärvi Tampereen kaupungilta kävi kertomassa syrjintäkyselyn tuloksista etelän, kaakon, keskustan ja lännen alueverkoston illoissa. Tilaisuuksissa koottiin myös toimenpide-ehdotuksia kaupungin tulevaan yhdenvertaisuussuunnitelmaan.

Etenkin kaakossa asukkaat keskustelivat vilkkaasti kyselyssä esiin tulleiden syrjintäkokemusten monimuotoisuudesta ja syrjinnän ilmenemisestä erilaisissa tilanteissa. Lännessä toivottiin huomioitavan vielä omaa seksuaalista identiteettiään rakentavien nuorten kokemukset ja wc-tilat nimettävän kaikkien sukupuolien käyttöön. Puna-vihersokeat toivottiin otettavan huomioon paino- ja verkkoviestinnässä.

Asukkaat kiittelivät syrjintäkyselyn tulosten esittelyä ja kokivat saaneensa niiden avulla hyvän kokonaiskäsityksen laajasta ja merkittävästä asiasta. Karojärvi puolestaan kertoi saaneensa alueverkostojen tilaisuuksista varteenotettavia ajatuksia, joita on syytä huomioida yhdenvertaisuussuunnitelmaa työstettäessä.


Hanna Karojärvi toi alueverkostoon syrjintäkyselyn tulokset.

Lännen alueverkostossa käytiin läpi myös Lielahtikeskuksen ja Tesoman hyvinvointikeskuksen palveluista saatua palautetta. Lielahtikeskus koettiin asukkaille tärkeäksi palveluiden keskittymäksi, kaupungin palveluista etenkin kirjasto ja laboratoriopalvelut nousivat esille. Laajempia aukioloaikoja toivottiin etenkin kirjastoon, lisäksi kaivattiin lisää erilaisia koulutus- ja infotilaisuuksia sekä tapahtumia. Matalan kynnyksen liikuntatapahtumia toivoivat melkein kaikki palautetta antaneet.

Tesoman hyvinvointikeskukseen kaivattiin niin ikään tekemistä, toimintaa, musiikkia ja liikuntaa. Lisäksi palautteissa oli pieniä parannusehdotuksia, kuten pienten lasten leikkipaikkaa kahvilaan ja penkkien toisenlaista sijoittamista hyvinvointikeskuksessa. Tesomalla moni on löytänyt uusia ystäviä hyvinvointikeskuksesta, mikä ilahduttaa kovasti alueverkostossa työskenteleviä.


Alueverkostojen tapaamiset ovat avoimia kaikille. Katso, mitä teemoja alueverkostoissa käsitellään lokakuussa:


Teksti Katri Keltamo

Kuvat Katri Keltamo ja Birgit Tunturi