Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Osallistavan sosiaaliturvan kokeilun Osallisuuskiertue jalkautui Tampereen päivänä Laikunlavalle

Julkaistu 9.10.2019 12.53

Osallisuuskiertue alkoi vuosi sitten Laikunlavalta, kiersi Tampereen hyvinvointikeskukset ja päättyi Tampereen syntymäpäivänä Laikunlavalle. Kiertueella puhuttiin osallisuudesta, palveluista ja tamperelaisten vaikuttamiskanavista hernekeiton äärellä.


Laikun lavalla tarjottiin osallisuutta, mielenkiintoisia kohtaamisia ja hernekeittoa.

Osallistavan sosiaaliturvan kokeilu on sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama aikuissosiaalityön vaikuttavuustutkimus. Kokeilukunnille on annettu melko vapaat kädet kehittää aikuissosiaalityötä ja pitkäaikaistyöttömien osallisuutta kunnissa. Osallisuuskiertueen ideana oli vahvistaa kuntaa demokraattisena yhteisönä. Tätä toteutettiin kokoamalla yhteen erilaisia Tampereen alueella vaikuttavia osallisuustoimijoita ja kohtaamalla yhdessä kuntalaisia.

Tampereen päivän tapahtumassa tiistaina 1.10.2019 järjestäjinä olivat Tampereen kaupungilta aikuissosiaalityö ja ASTA-hanke, strategia- ja kehittämisyksikkö, alueverkosto ja etsivä työ. Muista toimijoista mukaan saatiin ASTO-hanke ja Nauha. Lisäksi kiertueella ovat olleet mukana esimerkiksi Kela sekä kaupungin työllisyyspalvelut ja Kototori.

Monet kiertueen kävijöistä olivat tyytyväisiä Tampereen palvelutarjontaan. Erityisesti tapahtumatoimintaa ja julkista liikennettä kehuttiin runsaasti, vaikka raitiotien rakennusvaihe on aiheuttanut harmaita hiuksia ja närkästystä toistuvasti muuttuneiden liikennejärjestelyjen myötä. Silti monet osallistujat kokivat, että kaupungin rohkea kehittäminen on ollut liian kunnianhimoista ja tapahtunut vanhusten ja lasten palvelujen kustannuksella. Terveyspalvelujen saavutettavuus sekä vanhusten toimeentulon turvaaminen puhututtivat ihmisiä. Huolta herätti myös kaupunkikuvassa näkyvä nuorten päihteidenkäyttö ja nuorten riski tippua yhteiskunnan ulkopuolelle.


Kävijät kertoivat mielipiteensä kaupungin osallistumismahdollisuuksista.

Osallisuuden ja osallistumisen näkökulmasta ihmisillä oli yksi selkeä viesti: osallistumisella on oltava aidosti vaikutusta kaupungin toimintaan. Näennäisosallistaminen turhauttaa: "Aina vaan kysellään, mutta tuloksia tai muutosta ei näy". Tämä kritiikki kohdistettiin sekä kaupunkiorganisaatioon että poliittisiin päättäjiin. Vastapainoksi kiertueella kuultiin useaan kertaan myös kuntalaisten tyytyväisyyttä omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa. Osallistumisen yleinen haaste onkin se, että jotkut ihmiset kokevat saavansa äänensä kuuluviin huomattavasti huonommin kuin toiset.

Osallistumisen tavat kannattaa pitää monipuolisina. Kasvokkaiset kohtaamiset kaupungin työntekijöiden kanssa keräävät kiitosta, ne koetaan vaikuttaviksi ja niillä on erityinen merkitys kuntalaisille. Toisaalta digitaalisten vaikutusmahdollisuuksien toivotaan lisääntyvän etenkin erilaisten kyselyjen, äänestysten ja informaation jakamisen väylinä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Tampereella täytyy kehittää sähköisiä osallistumisen muotoja, mutta muistaa, etteivät ne korvaa kasvokkain tapahtuvia kohtaamisia ja keskusteluja.

Kokonaisuutena osallisuuskiertue tarjosi osallisuutta, mielenkiintoisia kohtaamisia, hyviä keskusteluja ja edistämiskelpoisia ajatuksia Tampereen kaupungin osallisuustyön ja kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien kehittämiseksi.


Teksti Marja Hekkala ja Jari Mäkäläinen

Kuvat Marja Hekkala