Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tampereen hyvinvointi- ja koulutuspalvelut kiinnostavat kansainvälisiä verkostoja

Julkaistu 17.5.2019 8.50

Tampereen kaupungin hyvinvointi- ja koulutuspalvelut ovat mukana sekä saavana että antavana osapuolena kansainvälisissä verkostoissa. Verkostot mahdollistavat käytännön tiedon vaihtamisen siitä, miten palvelut on järjestetty eri kaupungeissa.

Kansainvälisen osaamisen palveluiden koordinaattori Marja Nyrhinen kuuluu Eurocities-verkoston maahanmuuttoa ja kotouttamista käsittelevään työryhmään.

– Pyrimme saamaan Euroopan suurten kaupunkien maahanmuuttajatyöstä hyviä käytäntöjä meille hyödynnettäviksi. Osallistumme myös työryhmän koordinoimiin EU-hankkeisiin, joiden kautta Tampereen kaupunki saa rahoitusta toiminnan kehittämiseen. Haluamme vaikuttaa EU:n maahanmuuttokysymyksiin ja välittää komissiolle kaupunkien tietoa kotouttamisesta.

Tamperelaiset tutustuivat Rotterdamin malliin Cities Grow -hankkeen alkuvaiheessa. He toivat mallin Tampereelle, ja sitä käytetään osana yritysten kehittämispalveluja.
Tamperelaiset tutustuivat Rotterdamin malliin Cities Grow -hankkeen alkuvaiheessa. He toivat mallin Tampereelle, ja sitä käytetään osana yritysten kehittämispalveluja.

Cities Grow -hankkeessa pilotoidussa mallissa yrityskummien ja korkeakoulujen opiskelijoiden yhteistyönä autetaan yritystä ja yrittäjää kehitystyössä käyttämällä hyväksi sekä kokemusta että uusimpia oppeja.

– Verkostotilaisuuksiin menemme omalla vahvalla itsetunnolla eikä nöyrästi nurkista kuikuilemaan. Olen pitänyt tilaisuuksissa omat tilannepäivitykset ja pyrkinyt edesauttamaan työryhmän muutakin työskentelyä. Vain yhteistyöllä muiden kanssa saadaan Tamperetta hyvin esille.

Pormestarijärjestelmästä etua verkostotyössä

Marja Nyrhinen on huomannut pitkän verkostokokemuksensa aikana, että etenkin keski- ja eteläeurooppalaiset arvostavat apulaispormestareiden mukanaoloa verkostotyössä.

– Poliitikkojen osallistuminen lisää kaupungin uskottavuutta ja kertoo sitoutumisesta.

Apulaispormestari Johanna Loukaskorpi toimii Educating Cities -järjestön toimeenpanevan komitean poliitikkoedustajana. Tampereella on komiteassa kaksi hallituspaikkaa.

– Tampereen pormestarijärjestelmästä on erityistä hyötyä juuri tässä työssä, sillä poliittisilla edustajapaikoilla on kansainvälisissä verkostoissa iso merkitys. Pääsemme eri kokouksiin kuin viranhaltijat.

– Yritän aina verkostoissa markkinoida niin Tamperetta kuin Suomeakin. Pidin esimerkiksi viimeksi järjestön kokouksessa esitelmän kiusaamisen vastaisesta KiVa koulu -hankkeesta.

Loukaskorpi osallistui vastikään Brysselissä sosiaalisten oikeuksien pilarin tilaisuuteen, jossa nousi esiin Suomen laskeva asunnottomuustilanne.

– Oli hieno kertoa muille, kuinka Tampereella on onnistuttu vähentämään asunnottomuutta.

Kotitori ja asumispalvelut esimerkkinä muille

Tampere Senior- ohjelman projektijohtaja Anne-Mari Ahonen on mukana Maailman terveysjärjestö WHO:n Ikäystävälliset kaupungit -verkostossa.

– Ikäihmisten asioihin kuuluvat lähes kaikki kaupungin palvelut katujen hiekoituksesta saattohoitoon. Laadimme Tampereella juuri ikääntymisen suunnitelmaa, joka menee loppuvuonna vielä kaupunginvaltuustoon käsiteltäväksi.

– Olemme Tampereella ja Suomessa ikäihmisten asioiden kehittämisessä edelläkävijöitä. Esimerkiksi Tampereen Kotitori-malli kiinnostaa myös kansainvälisesti, samoin vanhustenhuollon organisointi ja asumispalvelut.

Verkosto pyrkii mahdollistamaan hyvät kasvuvuodet lapsille

Avopalveluiden kehittämispäällikkö Mari Lahtinen on Eurocities-verkoston Social Affairs -foorumin jäsen.

– Verkosto mahdollistaa käytännön tiedon vaihtamisen siitä, miten palvelut ja asiat on järjestetty eri kaupungeissa. Se tarjoaa lisäksi mahdollisuuksia vaikuttaa EU-politiikkaan.

– Pyrimme verkostossa siihen, että eurooppalaiset kaupungit olisivat osallistavia ja yhtenäisiä sekä tarjoaisivat yhtäläiset mahdollisuudet kaikille ihmisille.

Verkoston erityistavoitteina on muun muassa mahdollistaa hyvät kasvuvuodet kaikille lapsille ja nuorille. Verkosto pyrkii myös torjumaan köyhyyttä ja kodittomuutta.

– Tampere on juuri laatimassa omaa esitystään ja liittymässä Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariin, mikä on vahvasti Eurocities-verkoston toimeenpanema julistus.

Mari Lahtinen toi Tampereelle verkoston tilaisuudesta tuliaisina ’People make Glasgow’ -sloganin mukaisen periaatteen terveiset hyvinvointiohjelman valmisteluun sekä pieniä oivalluksia, jotka liittyvät esteettömyyteen ja sosiaalisiin yrityksiin. Hän sai kutsun seuraavaan tilaisuuteen kertomaan Tampereen ikäihmisten kotihoidon ratkaisuista.

Koulutusjärjestelmää kehitetään kansainvälisenä yhteistyönä

Suunnittelujohtaja Leena Viitasaari toimii Eurocities-verkoston Social Affairs -foorumin koulutustyöryhmässä.

– Viestimme eri maiden varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen hyvistä käytännöistä. Kehitämme koulutusjärjestelmää ja selvitämme integraation ja inkluusion mahdollisuuksia erilaisissa kasvatus- ja oppimisympäristöissä.

– Suomalainen koulutusjärjestelmä kiinnostaa niin Euroopassa kuin muualla maailmassa. Kehitämme myös konkreettisia keinoja siihen, miten voimme konferenssien, koulu - ja päiväkotivierailujen sekä työssäoppimisen keinoin kertoa suomalaisesta kasvatus- ja opetuskulttuurista.

Verkosto mahdollistaa vuorovaikutteisen win-win-oppimisen sekä lapsille ja nuorille tasa-arvoisemman oppimiskäytäntöjen kehittämisen. Sieltä saa tietoa myös eurooppalaisten suurten kaupunkien erilaisista oppimisympäristöjen ja -menetelmien soveltamistavoista.

Kaupunki esittelee verkostojaan artikkelit-palstalla vuoden 2019 aikana.

Hyvinvointiverkostojen verkostokoordinaattorit:

  • Eurocities, SAF, maahanmuutto- ja kotouttamistyöryhmä: koordinaattori Marja Nyrhinen, puh. 040 572 7932
  • Eurocities, SAF, koulutustyöryhmä: suunnittelujohtaja Leena Viitasaari, puh. 050 553 8672
  • Eurocities, SAF, työllisyystyöryhmä: kansainvälisen osaamisen päällikkö Mari Taverne, puh. 040 801 2686
  • Eurocities, SAF, sosiaalifoorumi: kehittämispäällikkö Mari Lahtinen, puh. 040 806 3049
  • Eurocities, päihteiden ehkäisytyöryhmä: suunnittelupäällikkö Mika Vuori, puh. 040 806 3132
  • Educating Cities: apulaispormestari Johanna Loukaskorpi, 040 806 3691
  • WHO, Ikäystävälliset kaupungit: projektijohtaja Anne-Mari Ahonen, puh. 040 801 6677
  • kaikkien sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)tampere.fi

Johanna Loukaskorpi, Anne-Mari Ahonen, Mari Taverne, Marja Nyrhinen, Leena Viitasaari ja Mari Lahtinen toimivat kaupungin verkostokoordinaattoreina hyvinvointiverkostoissa.
Johanna Loukaskorpi, Anne-Mari Ahonen, Mari Taverne, Marja Nyrhinen, Leena Viitasaari ja Mari Lahtinen toimivat kaupungin verkostokoordinaattoreina hyvinvointiverkostoissa.

Teksti Tuuli Oinonen