Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Alueverkostot aloittivat aktiivisesti vuoden 2019 toiminnan

Julkaistu 4.2.2019 11.27

Tammikuussa koillisessa ja keskustassa alueverkostojen tapaamisissa olivat esillä ikäihmisten asiat. Keskustassa oli paikalla apulaispormestari Johanna Loukaskorpi ja tapaamisen alussa hän kertoi keskustan ikäihmisten asukasprofiileista ja kaupungin tulevista tavoitteista ikäihmisten palveluissa.

Ihmisiä keskustan alueverkoston tapaamisessa.
Ikäihmisten hankkeet esittäytyivät keskustan alueverkostotapaamisessa.

Keskustan tapaamisessa yli viisikymmentä kaupunkilaista pohti, olisiko tekniikasta apua ikäihmisten arkeen. Työpajaosuudessa selviteltiin, millaisia sähköisiä palveluita osanottajat ovat käyttäneet, ovatko ne toimineet odotusten mukaisesti, ovatko käyttäjät saaneet tarvitsemaansa palvelua ja onko ohjaukselle tarvetta.

Vilkkaan keskustelun myötä esiin nousi digisyrjäytyminen, jonka vuoksi ohjausta toivotaan lisää. Monia nolottaa pyytää apua digiongelmiin. Salasanojen muistaminen on työlästä ja laitteet ja liittymät kalliita. Ja kun yhden palvelun oppii, hetken päästä se jo muuttuukin ja koko ajan tulee uusia. Alueverkostolaiset ehdottivat, että digiin tai tietotekniikkaan liittyvät opastusajat ja -kurssit koottaisiin keskitetysti paperille, esimerkiksi Kotitorille ja lähitoreille sekä julkaistaisiin Tampere-lehdessä. Työpajassa esiin tulleita asioita viedään tiedoksi vanhusneuvostolle, samoin kaupungin digiohjelmaan ja lautakunnalle.

Myös koillisen tammikuun alueverkostotapaaminen oli seniori-ilta. Paikalla oli lähes 60 osallistujaa keskustelemassa, mistä saa palveluja kotona asumisen tueksi. Kysymyksiin vastaamassa oli Kotitorin palvelupäällikkö Merja Pekkanen. Lisäksi Pappilanpuiston palvelukeskus ja Messukylän seurakunta esittelivät palveluitaan sekä virkistys- ja kerhotoimintaansa. Osallistujia kiinnostivat myös kirjaston kotipalvelu ja Celia-äänikirjat ja niistä sovittiin pidettäväksi oma, erillinen infotilaisuus. Tapaamisessa löytyi myös vapaaehtoinen vetämään tuolijumppaa Koilliskeskukseen.

Joukkorahoitus kiinnosti

Lännen alueverkoston tammikuun tapaamisessa käsiteltiin edellisen vuoden toimintaa ja sovittiin alueverkoston kevätkauden 2019 tapaamisajat, keskusteltiin ajankohtaisista alueasioista sekä tulevan toiminnan neljästä painopisteestä. Painopisteitä ovat: hyvinvointikeskusten jalkautuvat palvelut, lapset, nuoret ja perheet-teema, ikäihmisten liikunnan edistäminen sekä alueyhteistyö työllisyyspalvelujen kanssa.

Sekä lännen että kaakon tammikuisessa alueverkostossa keskusteltiin alueellisen ja yhteisöllisen toiminnan rahoitusmahdollisuuksista. Tammikuussa haettavana oli vuotuinen alueraha. Lisäksi uusi mahdollisuus on kaupungin joukkorahoituskokeilu. Joukkorahoitusmallin periaatteita esitteli projektipäällikkö Lilli Siikasmaa, ja hän saikin vastailla lukuisiin kiinnostuneiden kysymyksiin.

Etelän tammikuun alueverkostossa oli aiheena joukkoliikennelinjasto 2021, josta asukkaiden kanssa keskustelemassa olivat joukkoliikennesuunnittelija Leena Huhtala ja Riikka Salkonen. Parannuksia kaivattiin muun muassa Nirvan alueen joukkoliikenteeseen. Härmälänrannan asukkaita askarrutti Pirkkalan suunnan joukkoliikenteen tulevat suunnitelmat; alueelle rakennetaan koko ajan lisää ja matkustajamäärät lisääntynevät entisestään. Myös etelän tilaisuudessa esiteltiin joukkorahoituskokeilua.

Helmikuun alueverkostojen tapaamisissa käsitellään aluerahahakemuksia ja tehdään esitys rahan jakamisesta.


Teksti Eija Uurtamo

Kuvat Tytti Halttu