Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Alueverkostoissa puhuttiin marraskuussa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnista

Julkaistu 30.11.2018 16.02

Tampereen kaupungin alueverkostojen marraskuun tapaamisissa keskityttiin lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin. Kuukauden aikana kokoontuivat kaikki kaupungin viisi alueverkostoa.

Etälän alueverkoston tilaisuus Hatanpään koululla
Alueverkostojen kokoontumisiin ovat kaikki tervetulleita. Etelän alueverkoston tilaisuudessa 15.11. Hatanpään koululla Aija Karttunen esitteli 4-luokkalaisten vaikuttamispäivillä kirjaamia mielipiteitä alueesta.

Lännen alueverkosto kokoontui Tesoman hyvinvointikeskuksessa 6.11.2018. Keskustelussa esiin nousivat lasten ja nuorten yksinäisyys, mielenterveys ja kiusaaminen. Keskustelussa virisi idea alueen toimijoiden yhteisestä teemaviikosta, joka tarjoaisi matalan kynnyksen toimintaa nuorille, lapsille ja perheille sekä tilaisuuksia tutustua uusiin ihmisiin.

Myös koillisen alueverkoston tilaisuudessa 7.11. Koilliskeskuskuksessa haluttiin saattaa nuoria paremmin yhteen ja varmistaa, että jokaisella olisi ainakin yksi kaveri. Koillisessa puhutti lisäksi harrastustilojen puute. Nuorten liikkumista ja liikuntaharrastusmahdollisuuksia haluttiin lisätä ja toivottiin tapoja, joilla nuoret voisivat itse varata tilan ja järjestää omat pelinsä. Idealistalla oli myös ohjattuja perheretkiä Kauppi-Niihamaan sekä nuorten kokkausiltoja.

Keskustan alueverkoston tapaamisessa pääkirjasto Metsossa 8.11. keskusteltiin nuorten harrastusmahdollisuuksista, joihin voisi osallistua nuoren lisäksi pienemmät sisarukset tai koko perhe. Idea sai kovasti kannatusta ja nuorisopalvelut otti kopin porukan koollekutsumisesta idean jatkojalostusta varten. Mukaan lupautui myös vanhempainyhdistysten jäseniä. Toisena toteutettavana ideana päätettiin koota lasten ja nuorten kokemusasiantuntijaryhmiä, jotka kertovat keskustan alueen liikennejärjestelyjen haasteista. Keskustan alueverkosto seuraa tiiviisti myös Tampereen Lasten Parlamentin tekemää aloitetta ilmaisesta joukkoliikenteestä nuorille.

Piirretty kartta hyviin ajatuksiin
Tässä on ainekset hyviin ideoihin. Marraskuun kokoontumisissa monia esiinnousseita ajatuksia lähdettiin työstämään eteenpäin.

Kaakon alueverkostossa 12.11. keskusteltiin kiusaamisesta, aikuisten suhtautumisesta nuoriin sekä maahanmuuttajaperheiden kotoutumisesta ja osallistumisesta erilaiseen toimintaan. Alueverkosto lähtee toteuttamaan global village -tyylisiä tapahtumia, joissa eri kulttuurien edustajat pääsevät kertomaan omasta kulttuuristaan esimerkiksi tarinoiden, taiteen tai ruoan avulla.

Etelän alueverkoston kokoontumisessa Hatanpään koululla 15.11. huolenaiheiksi nousivat nuorisotilojen ja nuorten "hengauspaikkojen" puute alueella sekä nuorten päihteiden käytön lisääntyminen. Alueen nuorisotilojen toivottiin olevan auki esimerkiksi joka toinen lauantai. Alueverkosto toivoi, että vanhemmille järjestettäisiin tilaisuus, jossa kerrottaan, miten havaita oman nuoren päihteiden käyttö ja miten reagoida siihen. Jatkoa lähtevät ensi vuonna suunnittelemaan muun muassa nuorisopalvelut, koulu ja Me-talo.

Kaakon alueverkoston kokoontuminen
Kaakon alueverkosto kokoontumisessa Hervannan Triossa koottiin mielipiteitä ”Aarrekartta” -työskentelyllä. Nuoriso-ohjaaja Miia Nivala kertoi myös nuorisotiloilla nuorilta kerättyjä näkemyksiä.

Alueverkostot ovat avoimia alueen asukkaiden, yhdistysten, yrittäjien, yhteisöjen ja kaupungin henkilöstön yhteistyöfoorumeita. Ne toimivat Etelä-, Kaakkois-, Koillis- ja Länsi-Tampereella. Toimintaa ohjaavat aluekoordinaattorit. Tule mukaan alueverkoston kokoontumisiin, jos haluat tietää, mitä kotikaupunginosassasi tapahtuu tai sinulla alueeseesi liittyviä ideoita tai huolia.

Lisätietoa

Aluekoordinaattori (koillinen)
Ulla Jantunen
puhelin 050 591 1674
sähköposti [email protected]

Aluekoordinaattori (kaakko ja etelä)
Aija Karttunen
puhelin 040 801 6910
sähköposti [email protected]

Aluekoordinaattori (länsi)
Birgitta Tunturi
puhelin 040 800 7977
sähköposti [email protected]

Suunnittelija (keskusta)
Eija Uurtamo
puhelin 040 540 3346
sähköposti [email protected]


Teksti Tytti Halttu ja Marika Haapala

Kuvat Tytti Halttu