Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tulevat ammattilaiset oppivat aidossa ympäristössä

Julkaistu 12.4.2018 10.00

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu alkaa kouluttaa kiinteistönhoidon uusia osaajia Hiedanrannassa. Muut koulutusalat tulevat vähitellen mukaan ja osallistuvat samalla Tampereelle rakentuvan uuden kaupunginosan kehittämiseen. Arvokas kartanomiljöö on nykyisin Hiedanrannan sydän, mutta tulevaisuudessa tänne nousee 25 000 asukkaan kaupunginosa. Kehityksen suuntaviivoja ovat jo luonnostelleet Hiedanrannan kehitysohjelman projektipäällikkö Kirsti Toivonen, Tredun toimipistevastaava Jarmo Karttunen, Tampereen kaupungin työllisyydenhoidon kehitysjohtaja Mika Itänen ja Tredun tekniikan toimialajohtaja Jari Rauhala.

KUVA: Hiedanrannan kehitysohjelman projektipäällikkö Kirsti Toivonen, Tredun toimipistevastaava Jarmo Karttunen, Tampereen kaupungin työllisyydenhoidon kehitysjohtaja Mika Itänen ja Tredun tekniikan toimialajohtaja Jari Rauhala
 

Ajatus seinättömästä koulusta oikeassa työympäristössä toteutuu Tampereen seudun ammattiopisto Tredun siirtäessä osan kiinteistönhoidon koulutuksestaan vielä tänä keväänä Tampereen Hiedanrantaan.

Tämä tapahtuu yhdessä Tampereen kaupungin työllisyyspalveluiden kanssa, joten vastaisuudessa kiinteistönhoitoalan opiskelijat ja työllisyyspalveluiden kautta tulevat työnhakijat voivat oppia samassa oppimisympäristössä.

Oikea tekeminen aidossa ympäristössä on mahdollista mitä parhaimmalla tavalla, sillä Hiedanrantaan nousee uusi 25 000 asukkaan kaupunginosa, ja sinne lasketaan syntyvän 10 000 työpaikkaa.

Hiedanrannan alueen kiinteistönhoito siirtyy sopimuksella Tredun huolehdittavaksi. Alueen sydämenä on rakennushistoriallisesti arvokas Lielahden kartano lähirakennuksineen.

– Opiskelijat hoitavat aluetta ja oppivat kiinteistönhoitoa, tiivistää Tredun toimipistevastaava Jarmo Karttunen.

Työllisyyspalveluiden kautta Tredun koulutukseen osallistuu aluksi 15 opiskelijaa.

– Kiinteistönhoito on toiminnan alusta, jolle vähitellen tulevat mukaan myös muut koulutusalat ja koulutettavat: talonrakentajat, putkiasentajat, ilmastointiasentajat, sähköasentajat, logistiikka ja maanrakennus, Karttunen luettelee.

Myös Hiedanrannan kehitysohjelman projektipäällikkö Kirsti Toivonen puhuu alusta-ajattelusta ja muutenkin kehittämistyön uudesta otteesta.

– Kaupunki hakee kehittämistyössään nyt uusia yhteistyön muotoja, Toivonen luonnehtii.

Jo Hiedanrannan alueen rakentaminen sinällään kysyy runsaasti monien alojen osaamista, ja siksi tulevaisuudessa täällä monialaisessa oppimisympäristössä toteutetaan eri tutkintoalojen koulutusta.

Toivosen mukaan kehittämistyössä esillä ovat muun muassa kiertotalous ja älykkäät ratkaisut. Uuden kaupunginosan rakentamisessa voidaan kokeilla sekä uutta tekniikkaa että uusia toimintatapoja.

Hiedanrannasta halutaan tehdä opiskelijoita innostava ja motivoiva ympäristö, jota se lähtökohdiltaan jo onkin. Siirtyminen koulutuksesta työelämään tehdään mahdollisimman mutkattomaksi.

– Hiedanrannan rakentaminen tarjoaa Tredulle mahdollisuuden pitkäjänteiseen yhteistyöhön ja toiminnan kehittämiseen. Täällä voidaan tehdä kokonaisuuksia ilman perinteistä lukujärjestysajattelua, painottaa Tredun toimialajohtaja Jari Rauhala.

Tredun ja työllisyyspalveluiden yhteistyö on osa Tampereen kaupunkiseudun työllisyyskokeilua, jossa kehitetään uusia asiakaslähtöisiä ja vaikuttavia keinoja työllisyyden hoitoon. Viime elokuussa alkaneessa kokeilussa on mukana kymmenen Pirkanmaan kuntaa.

– Työllisyyttä ja koulutuspalveluita yhdistetään tulevaisuudessa yhä voimakkaammin toisiinsa. Toiminnan vaikuttavuus syntyykin aidossa ympäristössä, luonnehtii kehitysjohtaja Mika Itänen Tampereen kaupungin työllisyydenhoidon palveluyksiköstä

– Työttömät työnhakijat pääsevät nopeasti koulutukseen ja töihin, Itänen summaa.

Oppimisen lisäksi aidossa ympäristössä on mahdollisuus myös osoittaa osaamisensa, mikä edesauttaa rekrytoitumista alan töihin.

– Kiinteistöpalvelujen tuottajat voivat tulla kylään tänne Hiedanrantaan ja saavat samalla nähdä mahdollisten uusien työntekijöidensä osaamisen, Tredun toimipistevastaava Jarmo Karttunen suunnittelee.