Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Toisen puolesta asiointi

Puolesta-asiointi terveydenhuollossa

Jos asioit jonkun muun puolesta, tarvitaan siihen hänen suostumuksensa.

Alaikäistä koskeva suostumus

Huoltaja voi tehdä alaikäistä koskevan suostumuksen täyttämällä sähköisen lomakkeen:

Puolesta-asiointi loppuu automaattisesti, kun lapsi täyttää 15 vuotta. Puolesta-asiointia koskevaa sopimusta EI tarvitse erikseen irtisanoa muulloin kuin huoltajuuden päättyessä.

15 vuotta täyttäneen suostumus

15 vuotta täyttänyt voi täyttää puolesta-asiointia koskevan suostumuksen, ja hänen tulee toimittaa se henkilökohtaisesti terveydenhuollon yksikköön:

Suostumuksen jälkeen puolesta asioiva voi toimia sähköisissä terveyspalveluissa samalla tavoin kuin puolesta asioitava voisi itsekin toimia. Puolesta asioiva voi
- varata, perua ja siirtää puolesta asioitavan vastaanottoaikoja
- lähettää suojattuja web-viestejä, jos puolesta asioitavalle on avattu viestipalvelu käyttöön
- lähettää lomakkeita ja
- tarkistaa henkilötiedot.

Puolesta-asiointi ei mahdollista puolesta asioitavan potilastietojen katselua, reseptien uusimista tai laboratoriovastausten pyytämistä.


Puolesta-asiointi vammaispalveluissa

Myös vammaispalvelujen sähköisessä asiointipalvelussa eli Omapalvelussa voi asioida toisen henkilön puolesta. Lisätietoa Omapalvelun puolesta-asiointitavoista: