Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Asioi toisen puolesta

Puolesta-asiointi terveydenhuollossa

Jos asioit jonkun muun puolesta, tarvitaan siihen hänen suostumuksensa.

Alaikäistä koskevat valtuudet

Tampereen kaupunki hyödyntää alaikäistä koskevassa puolesta asioinnissa Suomi.fi-valtuuksia.

Kun huoltajana asioit alle 15-vuotiaan puolesta, käytät asioinnissa Suomi.fi-valtuuksia: Kirjauduttuasi Ulkoinen linkkiSähköiset terveyspalvelut -asiointiportaaliin , löydät huollettaviesi tiedot "Edusta henkilöä" -valikosta "Hae valtuudet Suomi.fi-palvelusta" -linkin takaa. Huollettavien tiedot haetaan asiointiportaaliin suoraan Digi- ja väestötietovirastosta.

Puolesta-asioinnin valtuus on varmistettava jokaisella asiointikerralla.

Puolesta-asiointimahdollisuus päättyy automaattisesti, kun lapsi täyttää 15 vuotta.

15 vuotta täyttäneen suostumus

15 vuotta täyttänyt voi täyttää puolesta-asiointia koskevan suostumuksen, ja hänen tulee toimittaa se henkilökohtaisesti terveydenhuollon yksikköön:

Suostumuksen jälkeen puolesta asioiva voi toimia sähköisissä terveyspalveluissa samalla tavoin kuin puolesta asioitava voisi itsekin toimia. Puolesta asioiva voi
- varata, perua ja siirtää puolesta asioitavan vastaanottoaikoja
- lähettää suojattuja web-viestejä, jos puolesta asioitavalle on avattu viestipalvelu käyttöön
- lähettää lomakkeita ja
- tarkistaa henkilötiedot.

Puolesta-asiointi ei mahdollista puolesta asioitavan potilastietojen katselua, reseptien uusimista tai laboratoriovastausten pyytämistä.


Puolesta-asiointi vammaispalveluissa

Myös vammaispalvelujen sähköisessä asiointipalvelussa eli Omapalvelussa voi asioida toisen henkilön puolesta. Lisätietoa Omapalvelun puolesta-asiointitavoista: