Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Ravinto- ja vaatekustannukset

Ylimääräisiin vaate- ja erityisravintokustannuksiin voi saada korvausta niihin varattujen määrärahojen mukaan. Korvauksen suuruutta määrättäessä otetaan huomioon myös ensisijaisten tukimuotojen kautta saatu taloudellinen apu.

Tuki ylimääräisiin erityisravintokustannuksiin

Taloudellisena tukena voidaan korvata ylimääräiset kustannukset, jotka aiheutuvat erityisravinnosta tai erityisravintovalmisteista, joita vammainen tai pitkäaikaissairas henkilö joutuu käyttämään pitkäaikaisesti ja säännöllisesti.

Erityisravintokustannuksina ei korvata sellaisia menoja, jotka perustuvat vain lääkärin suosituksiin. Myöskään tavanomaisia ruokatavarakaupan artikkeleihin luettavia ravintoaineita ja valmisteita ei korvata.

Hakijan tulee selvittää tarvitsemansa erityisravinnon ja erityisvalmisteiden laatu sekä määrät ja niistä aiheutuvat ylimääräiset kustannukset.

Tuki ylimääräisiin vaatekustannuksiin

Vammaiselle henkilölle korvataan ylimääräiset vaatetuskustannukset, jotka johtuvat vamman tai sairauden aiheuttamasta vaatteiden tavanomaista suuremmasta kulumisesta tai siitä, että henkilö ei vammansa vuoksi voi käyttää valmiina ostettavia vaatteita tai jalkineita.

Vammainen henkilö ei aina voi käyttää kaupoista valmiina saatavia vaatteita ja jalkineita esimerkiksi huomattavan fyysisen poikkeavuuden tai erilaisten apuvälineiden käytön johdosta. Samoista syistä myös vaatteiden kuluminen voi olla normaalia huomattavasti nopeampaa.

Ongelmia voivat aiheuttaa mm. valmisvaatteiden sopimattomuus, jolloin vaatteet joudutaan valmistamaan mittatilaustyönä. Esimerkiksi proteesit ja tukisidokset edellyttävät vaatteisiin muutoksia ja lisäyksiä, vaikeista ihosairauksista kärsivät tarvitsevat heille soveltuvia kevyitä vaatteita tai erilaisten voiteiden käyttö edellyttää myös usein toistuvaa vaatteiden pesua ja vaihtoa, joka puolestaan vaikuttaa vaatteiden kulumiseen ja käyttöiän lyhenemiseen.

Hakeminen

Ylimääräisten vaatekustannusten ja erityisravintokustannusten korvausta haetaan vammaispalvelutoimistosta. Hakemukseen liitetään asiantuntijalausunto tai vastaavat tiedot sisältävä lääkärin teksti sekä selvitys säännöllisistä vammasta johtuvista erityisvaate- tai erityisravintokustannuksista.

Vammaispalvelutoimiston sosiaalityöntekijä tekee päätöksen taloudellisen tuen myöntämisestä ylimääräisten vaatekustannusten sekä erityisravintokustannusten korvaamisesta.