Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Asuminen

Tietoa asumisesta selkokielellä

Selkokielinen asumisen opas tarjoaa tietoa asumisen asioista. Opas on suunnattu erityistä tukea tarvitseville nuorille, jotka muuttavat ensimmäiseen omaan kotiin.

Asumisen asioihin voit tutustua myös videoiden avulla:

Asumisen opas selkokielellä ja asumista koskevat videot

Kehitysvammaisen omasta palvelutarpeesta riippuu, millaista asumispalvelua hänelle järjestetään:

  • Autettua asumista saa hoitokodeissa, joissa asukas voi saada henkilökunnan tukea ja ohjausta ympäri vuorokauden.
  • Ohjattu asuminen ei sisällä yövalvontaa, vaan henkilökunta on paikalla yleensä aamuisin, iltaisin ja viikonloppuisin.
  • Tuettua asumista tarjotaan niille kehitysvammaisille, jotka selviytyvät asumisestaan työntekijöiden kotikäyntien avulla. Tukea saa yksilöllisesti joko päivittäin tai harvemmin, esimerkiksi kerran viikossa.

Tampereen kaupunki tuottaa kehitysvammaisten asumispalveluja omana tuotantona sekä hankkii niitä ostopalveluna TampereMissio Palvelut Oy:ltä. Kaupunki maksaa asumispalveluista kuntaosuuden ja asiakas oman vuokransa ja ns. ylläpitomaksun.

Hakeutuminen asumispalveluihin

Valokuva: Kaupunki tuottaa kehitysvammaisten asumispalveluja omana tuotantona ja hankkii niitä ostopalveluna.

Asumispalvelun työntekijöille voit lähettää viestiä yhteissähköpostin kautta:
vammaispalvelu.asuminen(at)tampere.fi

Sosiaalityöntekijä
Johanna Seppänen
puhelin 0400 236 899
sähköposti [email protected]

Sosiaalityöntekijä
Tuuli Pakarinen
puhelin 040 800 4825
sähköposti [email protected]

Sosiaaliohjaaja
Sanna Kettunen
puhelin 0500 734 791
sähköposti [email protected]

Tampereen kaupungin tuottamia asumispalveluja on useissa eri yksiköissä:

Autettu asuminen

Hannun linna

Hannun linna
sähköposti [email protected]
33580 Tampere

Johtava hoitaja Jonna Saarela, puhelin 041 731 4115


Hannun linna on 21 aikuisen kehitysvammaisen koti. Talossa asuu lisäksi seitsemän henkilöä tuetussa asumisessa. Hannun linnassa on 20 työntekijää.

Asukkaat tarvitsevat erilaista tukea päivittäisissä toiminnoissaan. Heidän omatoimisuutta tuetaan yksilöllisesti. Arki on asukkaiden näköistä: päiviä rytmittävät asukkaiden menot, päivätoiminta, harrastukset ja vapaa-ajan vietto.

Hälläpyörän koti

Hälläpyörän koti
puhelin 040 800 4714
Hälläpyöränkatu 8
33540 Tampere

Johtava ohjaaja Henna-Riikka Kytölä, puhelin 040 589 5287


Kodissa asuu 13 asukasta. Yksi paikoista on varattu lyhytaikaista asumista tarvitseville. Jokaisella asukkaalla on oma huone, jonka saa sisustaa mielensä mukaiseksi. Yhteiset tilat, kuten olohuoneet, wc-tilat ja sauna ovat kaikkien asukkaiden käytössä.

Henkilökunta tukee asukkaita omatoimisuuteen asukkaiden omia toiveita kunnioittaen. Toiminta perustuu kuntouttavaan työotteeseen ja yksilöllisyyteen yhteisössä. Kodin toimintatavoitteena on tarjota hyvää sekä laadukasta hoitoa ja ohjausta.

Asukkaat muodostavat tiiviin yhteisön, jossa jokaisen mielipidettä kuunnellaan ja kunnioitetaan. Viikoittaisessa yhteisöpalaverissa käydään läpi yhteisiä asioita, joihin jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa.

Facebook-logo.

Härmälänranta

Härmälänranta
puhelin 044 431 4317
33900 Tampere

Johtava ohjaaja Heidi Mäntyniemi, puhelin 040 354 3937


Asumispalveluyksikkö on osa Setlementtiasuntojen vuokrataloa. Vuokratalo on valmistunut vuonna 2018, ja siinä on yhteensä 103 asuntoa. Asuminen on yhteisöllistä, mikä näkyy myös tiloissa. Ryhmäkodissa ei ole omaa erillistä keittiötä, vaan ruokailu tapahtuu koko talon väen käytössä olevassa ruokailutilassa.

Kahdeksanpaikkainen ryhmäkoti on suunnattu vaikeasti kehitysvammaisille. Henkilökuntaa on ryhmäkodissa ympäri vuorokauden. Kodin asukkaat saavat heiltä tarvitsemaansa apua, tukea sekä ohjausta asumisessa ja päivittäisissä toiminnoissaan.

Tukiasuntoja on 14. Ne on suunnattu itsenäisesti asuville kehitysvammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat asumiseensa tukea ja ohjausta. Tuetun asumisen ohjaaja työskentelee viitenä päivänä viikossa, mutta tarvittaessa tuetun asumisen asukkaat saavat apua ja tukea myös ryhmäkodin henkilökunnalta.

Facebook-logo.

Korven koti

Korven koti
puhelin 040 800 4715
Korvenkatu 34
33300 Tampere

Johtava hoitaja Carita Ojala, puhelin 040 676 4222


Korven koti on 1990 valmistunut aikuisten kehitysvammaisten tehostetun palveluasumisen yksikkö Raholassa. Asukaspaikkoja on 11. Asukkaat saavat tukea ja ohjausta vuorokauden ympäri yksilöllisten tarpeidensa mukaan. Koti sijaitsee mäen päällä, eivätkä rakennukset fyysiset puitteet mahdollista esteetöntä liikkumista.

Asukkaat osallistuvat vapaa-ajan suunnitteluun mm. yhteisöpalavereissa. Asukkaiden ikääntymisen myötä päiväaikaisen työn päivät ja säännölliset harrastukset ovat vähentyneet ja retket lyhentyneet. Yksikölle on jo parina vuotena saatu lahjoitusvaroilla leasing-auto käyttöön asukkaiden kesälomakuukaudeksi. Myös Piikahaan autoa on säännöllisesti ympäri vuoden varattu Korven kodin käyttöön. Auto mahdollistaa joustavamman retkisuunnittelun, ja on näin lisännyt asukkaiden lyhyiden päiväretkien määrää.

Facebook-logo.

Metsämansikkakoti

Metsämansikkakoti
puhelin 040 639 7707
Kenttäkatu 17
33500 Tampere

Johtava ohjaaja Henna-Riikka Kytölä, puhelin 040 589 5287


Kodissa asuu kymmenen paljon apua ja tukea tarvitsevaa asukasta. Jokaiselle on oma huone, jonka yhteydessä on oma kylpyhuone. Oman huoneen saa sisustaa mielensä mukaiseksi. Keittiö ja oleskelutilat ovat yhteisessä käytössä. Sauna sijaitsee rakennuksen toisissa tiloissa ja metsämansikkalaisilla on omat saunavuorot kaksi kertaa viikossa.

Kodin toiminnan tavoitteina on

  • tukea asukkaiden omatoimisuutta
  • ohjata ja auttaa heitä suoriutumaan kykyjensä mukaisesti päivittäisistä toimista
  • lisätä heidän osallisuuttaan yhteisön ja yhteiskunnan toimintaatukea asukkaiden omatoimisuutta
  • auttaa toteuttamaan omia yksilöllisiä vahvuuksiaan ja toiveitaan.

Toimintaa ohjaa kuntouttava työote ja yksilöllinen elämänsuunnittelu, jonka avulla toivomme saavamme asukkaan oman äänen paremmin kuuluviin. Asukkaiden hyvinvoinnin tukemiseksi teemme yhteistyötä asukkaiden läheisten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.
Facebook-logo.

Piikahakakoti

Piikahakakoti
puhelin 044 486 3677
33300 Tampere

Johtava hoitaja Terhi Reiskanen, puhelin 0400 973 432


Piikahaka on vuonna 2018 valmistunut tehostetun palveluasumisen yksikkö, jossa on 12 asuntoa aikuisille kehitysvammaisille. Asukkaat saavat tukea, ohjausta ja hoivaa yksilöllisten suunnitelmien mukaisesti ympäri vuorokauden.

Yksikkö on esteetön. Asukkaiden kodit ovat tilavia ja kaikissa on oma wc- ja pesutila. Yhteiskäytössä olevia tiloja ovat kotiryhmien olohuoneet, keittiö/ruokailutila, harrastetila sekä sauna.

Kodikkaan yksikön sijainti on ihanteellinen. Puisto, uimaranta ja Tesoman palvelut ovat kivenheiton päässä. Myös bussiyhteydet ovat hyvät.

Asukkaiden retkiä tukemassa talolla on oma leasing-auto. Auto mahdollistaa joustavan retkisuunnittelun. Lähdöt niin asiointiin kuin virkistykseenkin onnistuvat nopealla aikataululla. Auto on myös Kaarilan ryhmäkodin sekä Korven kodin varattavissa.

Samassa pihapiirissä sijaitsevissa rivi- ja kerrostaloissa on kymmenen asuntoa tuetusti asuville kehitysvammaisille.

Facebook-logo.
Instagram

Puuwilla

Puuwilla
puhelin 040 800 4716
33560 Tampere

Johtava ohjaaja Heidi Mäntyniemi, puhelin 040 354 3937


Puuwilla on suunnattu aikuisille kehitysvammaisille henkilöille. Puuwillassa toteutetaan tehostettua palveluasumista kodissa, jossa on ympärivuorokautinen tuki. Vakituisia asukkaita on 14.

Puuwilla on hyvin toiminnallinen yksikkö. Kodin asukkaat muodostavat Puuwilla-orkesterin ja esiintyvät vuosittain monissa tapahtumissa.

Puuwillan kaikki asukkaat käyvät päiväaikaisessa toiminnassa ja harrastavat paljon vapaa-ajallaan.

Facebook-logo.
Instagram

Rantaraittikoti

Rantaraittikodit
puhelin 040 800 4717
Rantaraitti 3
33100 Tampere

Johtava ohjaaja Henna-Riikka Kytölä, puhelin 040 589 5287


Kodissa asuu 13 asukasta. Yksi paikoista on varattu lyhytaikaista asumista tarvitseville. Jokaisella asukkaalla on oma huone, jonka saa sisustaa mielensä mukaiseksi. Yhteiset tilat, kuten olohuoneet, wc-tilat ja sauna ovat kaikkien asukkaiden käytössä.

Kodin toiminnan tavoitteena on tukea asukkaiden omatoimisuutta ja itsenäistymistä. Asuakkaiden kanssa ylläpidetään jo saavutettuja kykyjä ja etsitään uusia taitoja. Toimintaa ohjaa vahvasti itsemääräämisoikeus. Läheisten ja perheen merkitys on monelle asukkaalle suuri, ja teemme paljon yhteistyötä läheisten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Asukkaat touhuavat yhdessä joskus esimerkiksi karaoken parissa, mutta kaikille pyritään antamaan myös mahdollisuus rauhoittua ja levätä omassa rauhassa. Asukkaat pitävät yhdessä ohjaajien kanssa asukaspalavereja, jossa he sopivat yhdessä kaikenlaisista ryhmäasumiseen liittyvistä asioista. Tärkeintä kodissa on terveys, turvallisuus ja kodikkuus. Yhteisöllisyys ja yksilöllisyys kulkevat käsi kädessä.

Facebook-logo.

Vuorenkilpi

Vuorenkilpi
puhelin 044 764 1709
33870 Tampere

Johtava ohjaaja Leena Darwish, puhelin 044 7311 098
Sininen solu, puhelin 041 7303 315
Vihreä solu, puhelin 040 6397 855
Oranssi solu, puhelin 044 7630 734


Vuorenkilpi on vuonna 2016 perustettu seutukunnallinen tehostetun palveluasumisen yksikkö kehitysvammaisille aikuisille. Yksikössä on 14 asukaspaikkaa ja henkilökuntaa yhteensä 18. Henkilökunta on paikalla ympärivuorokauden, ja yövuorossa on aina kaksi työntekijää läsnä.

Yksikkö on keskittynyt erityisen haastavasti käyttäytyvien asiakkaiden tukemiseen päivittäisissä toiminnoissa ja ympäröivään yhteiskuntaan sopeutumisessa.

Jokaisella asukkaalla on oma huone ja henkilökohtaiset saniteettitilat. Yhteisiä tiloja on käytettävissä eri tarpeisiin kolmelle pienryhmälle, joista yksi toimii täysin omassa siivessä. Lisäksi käytettävissä on oma iso takapiha keinuineen ja grillipaikka. Kilometrin säteellä on lähikauppa, kahvila ja bussipysäkit.

Yksikkö soveltuu asiakkaille, jotka tarvitsevat pelkistetyn ympäristön tai tarvittaessa useamman työntekijän tuen päivittäisissä toimissa tai haastavassa tilanteessa. Toimintaa ohjaavat yksilölliset elämänsuunnitelmat sekä henkilökohtaiset turvasuunnitelmat. Asiakaslähtöisyys kaikissa tilanteissa on tärkeää myös haastavien tilanteiden kohdalla.

Ohjattu asuminen

Kaarilan ryhmäkoti

Kaarilan ryhmäkoti
puhelin 040 800 4718
33270 Tampere

Vastaava hoitaja Terhi Reiskanen, puhelin 0400 973 432


Kaarilan ryhmäkodissa asuu 11 aikuista kehitysvammaista. Palveluasumisessa asukkaat saavat tukea ja ohjausta päiväaikaan yksilöllisten tarpeidensa mukaan viikon jokaisena päivänä. Tuen tarve vaihtelee. Pääasiassa asukkaat saavat tukea asioiden hoitoon ohjaajilta, mutta osa asukkaista kuitenkin suunnittelee ja toteuttaa menoja myös itsenäisesti.

Kaarilan ryhmäkoti toimii melko iäkkäässä kiinteistössä, mistä johtuen yksikkö on esteellinen. Noin puolessa asukashuoneita on oma pieni wc. Sauna ja pesutilat sijaitsevat alakerrassa, mihin kulku on ainoastaan portaikon kautta.

Asukkaiden kanssa retkeillään melko paljon lähimaastossa ja välillä hieman pidemmälläkin. Piikahaan autoa on säännöllisesti ympäri vuoden varattu Kaarilan ryhmäkodin käyttöön. Auto mahdollistaa joustavamman retkisuunnittelun ja on näin lisännyt asukkaiden osallisuutta.

Yksikössä asuu Misu-kissa, jonka hoivasta ja huolenpidosta asukkaat huolehtivat itsenäisesti.

Facebook-logo.

Tilapäispaikat

Hälläpyörän kodissa ja Rantaraittikodissa on tilapäispaikkoja, jotka on tarkoitettu lyhytaikaiseen hoitoon (1 vrk - 2 viikkoa). Ennen tilapäispaikan varaamista kannattaa jutella oman sosiaalityöntekijän kanssa, joka tarkistaa voimassaolevan palvelusuunnitelman. Tilapäisjakso voi olla omaishoidonjakso, jolloin jaksosta tulee ilmoittaa omaishoidon toimistoon. Sieltä ollaan yhteydessä asumispaikkaan ja laskuttajaan. Paikan voi varata myös omalla kustannuksella maksettavaksi.

Asumisvalmennus

Asumisvalmennuksessa arvioidaan itsenäiseen asumiseen muuttamista harkitsevan kehitysvammaisen arjenhallintataitoja ja kartoitetaan yksilölliset tuen ja avun tarpeet. Asumisvalmennuksen kesto on kolme kuukautta. Sen ajan asiakas asuu omassa asunnossa, joka on Puuwillan yhteydessä.

Tarvittaessa asukas saa apua ja tukea Puuwillasta, joka on tehostetun palveluasumisen yksikkö. Asumisvalmennuksen ohjaajat käyvät asumisharjoittelun aikana muutaman kerran viikossa kartoittamassa asumisen ja itsenäisen asumisen sujumista.

Asumisvalmennukseen voi hakeutua lähettämällä hakemuksen seuraavaan osoitteeseen:

Rantaraittikoti
Nina Salminen/Minna Salo
Rantaraitti 3 A , 33100 Tampere

Hakemuksen voi myös täyttää sähköisesti alla olevan linkin kautta:

Lisätietoja asumisvalmennuksesta saat oman alueen sosiaalityöntekijältä tai asumisen ohjaajilta:

Ohjaaja
Nina Salminen
puhelin 040 748 9823
sähköposti [email protected]

Ohjaaja
Minna Salo
puhelin 040 806 3424
sähköposti [email protected]

Tuettu asuminen

Tuettu asuminen tarjoaa apua ja tukea itsenäisesti asuville kehitysvammaisille henkilöille. Tuetun asumisen ohjaajat vierailevat asiakkaidensa luona keskimäärin kerran vikossa. Käynnellä keskustellaan asumisen ja elämisen sujumisesta sekä ohjataan yksilöllisen tarpeen mukaan kodinhoidossa, esim. ruuanlaitossa, siivoamisessa ja pyykkihuollossa.

Tuettu asuminen Hälläpyörän kodissa:
Hälläpyörän koti
puhelin 040 800 4714
Hälläpyöränkatu 8
33540 Tampere

Johtava ohjaaja Henna-Riikka Kytölä, puhelin 040 589 5287


Tuetun asumisen ohjaaja:
Ohjaaja
Heidi Santavuori
puhelin 041 730 9140
sähköposti [email protected]

Tuettu asuminen Rantaraittikodeissa:
Rantaraittikodit
puhelin 040 800 4717
Rantaraitti 3
33100 Tampere

Johtava ohjaaja Henna-Riikka Kytölä, puhelin 040 589 5287


Tuetun asumisen ohjaajat:
Ohjaaja
Nina Salminen
puhelin 040 748 9823
sähköposti [email protected]

Ohjaaja
Minna Salo
puhelin 040 806 3424
sähköposti [email protected]

Tuettu asuminen Piikahakakodissa:
Piikahakakoti
puhelin 044 486 3677
33300 Tampere

Johtava hoitaja Terhi Reiskanen, puhelin 0400 973 432


Tuetun asumisen ohjaaja:
Sosiaaliohjaaja
Noora Sivonen
puhelin 044 486 3680
sähköposti [email protected]

Tuettu asuminen Härmälänrannassa:
Härmälänranta
puhelin 044 431 4317
33900 Tampere

Johtava ohjaaja Heidi Mäntyniemi, puhelin 040 354 3937


Tuetun asumisen ohjaaja:
Ohjaaja
Essi Vertanen
puhelin 044 431 4318
sähköposti [email protected]

Facebook-logo.

Lisätietoja kaupungin omista asumispalveluista:
Palvelupäällikkö
Marjaana Räsänen
puhelin 040 800 4712
sähköposti [email protected]

Perhehoito

Kehitysvammaisen perhehoito on hoidon ja huolenpidon järjestämistä tai asumista perhehoitajan tai perhehoidettavan kotona. Kehitysvammainen lapsi tai aikuinen elää perheen kanssa yhteistä arkea, saa yksilöllistä hoivaa ja huolenpitoa sekä pysyviä ihmissuhteita. Perhehoito voi olla pitkäaikaista, tilapäistä tai osavuorokautista.

Lisätietoa kehitysvammaisten perhehoidosta saa Pirkanmaan perhehoidon yksiköstä:

Muut asumispalvelut

TampereMissio Palvelut Oy tarjoaa asumisyksiköissään autettua, ohjattua ja tuettua asumista.