Siirry sisältöön Siirry suoraan hakuun

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Asuminen

Kehitysvammaisen omasta palvelutarpeesta riippuu, millaista asumispalvelua hänelle järjestetään:

Valokuva: Kaupunki tuottaa kehitysvammaisten asumispalveluja omana tuotantona ja hankkii niitä ostopalveluna.
  • Autettua asumista saa hoitokodeissa, joissa asukas voi saada henkilökunnan tukea ja ohjausta ympäri vuorokauden.
  • Ohjattu asuminen ei sisällä yövalvontaa, vaan henkilökunta on paikalla yleensä aamuisin, iltaisin ja viikonloppuisin.
  • Tuettua asumista tarjotaan niille kehitysvammaisille, jotka selviytyvät asumisestaan työntekijöiden kotikäyntien avulla. Tukea saa yksilöllisesti joko päivittäin tai harvemmin, esimerkiksi kerran viikossa.

Tampereen kaupunki tuottaa kehitysvammaisten asumispalveluja omana tuotantona sekä hankkii niitä ostopalveluna Tampereen Kaupunkilähetys ry:ltä. Kaupunki maksaa asumispalveluista kuntaosuuden ja asiakas oman vuokransa ja ns. ylläpitomaksun.

Lisätiedot ja hakeutuminen asumispalveluihin

Sosiaalityöntekijä
Johanna Seppänen
puhelin 0400 236 899
sähköposti [email protected]

Tampereen kaupungin tuottamat asumispalvelut

Autettu asuminen

Hälläpyörän koti
puhelin 040 800 4714
33540 Tampere

Johtava hoitaja Tuula Soukka, puhelin 040 589 5287


Korven koti
puhelin 040 800 4715
33300 Tampere

Vastaava hoitaja Terhi Reiskanen, puhelin 0400 973 432


Facebook
Metsämansikkakoti
puhelin 040 639 7707
33500 Tampere

Johtava hoitaja Tuula Soukka, puhelin 040 589 5287


Facebook
Piikahakakoti
33300 Tampere

Raholaan on avattu syyskuussa 2018 uusi kehitysvammaisten palvelukoti Piikahakakoti. Palvelukoti muodostuu ryhmäkodista ja tukiasunnoista.

Facebook
Instagram
Puuwilla
puhelin 040 800 4716
33560 Tampere

Johtava ohjaaja Heidi Mäntyniemi, puhelin 040 354 3937


Rantaraittikodit
puhelin 040 800 4717
33100 Tampere

Johtava hoitaja Tuula Soukka, puhelin 040 589 5287


Facebook
Vuorenkilpi
puhelin 044 7641 709
postiosoite 33870 Tampere

Johtava ohjaaja Leena Darwish, puhelin 044 7311 098


Ohjattu asuminen

Kaarilan ryhmäkoti
puhelin 040 800 4718
33270 Tampere

Vastaava hoitaja Terhi Reiskanen, puhelin 0400 973 432


Facebook

Tilapäispaikat

Hälläpyörän kodissa ja Rantaraittikodissa on tilapäispaikkoja, jotka on tarkoitettu lyhytaikaiseen hoitoon (1 vrk - 2 viikkoa). Ennen tilapäispaikan varaamista kannattaa jutella oman sosiaalityöntekijän kanssa, joka tarkistaa voimassaolevan palvelusuunnitelman. Tilapäisjakso voi olla omaishoidonjakso, jolloin jaksosta tulee ilmoittaa omaishoidon toimistoon. Sieltä ollaan yhteydessä asumispaikkaan ja laskuttajaan. Paikan voi varata myös omalla kustannuksella maksettavaksi.

Asumisvalmennus

Asumisvalmennuksessa arvioidaan itsenäiseen asumiseen muuttamista harkitsevan kehitysvammaisen arjenhallintataitoja ja kartoitetaan yksilölliset tuen ja avun tarpeet. Asumisvalmennuksen ajan asiakas asuu Puuwillan yhteydessä olevassa asunnossa.

Tuettu asuminen

Tuetun asumisen palvelut on tarkoitettu itsenäisesti asuville kehitysvammaisille. Palveluihin voi hakea ottamalla yhteyttä oman alueen sosiaalityöntekijään vammaispalvelutoimistossa. Tuettua asumista järjestetään Rantahovissa Nekalassa ja Kaarilanaukiolla Kaarilassa.

Lisätietoja kaupungin omista, kehitysvammaisille ihmisille suunnatuista asumispalveluista:
Palvelupäällikkö
Marjaana Räsänen
puhelin 040 800 4712
sähköposti [email protected]

Tampereen kaupunkilähetyksen asumispalvelut

Tampereen Kaupunkilähetys ry tarjoaa asumisyksiköissään autettua, ohjattua ja tuettua asumista.

Perhe- ja laitoshoito

Perhehoito

Kehitysvammaisen perhehoito on hoidon ja huolenpidon järjestämistä tai asumista perhehoitajan tai perhehoidettavan kotona. Kehitysvammainen lapsi tai aikuinen elää perheen kanssa yhteistä arkea, saa yksilöllistä hoivaa ja huolenpitoa sekä pysyviä ihmissuhteita. Perhehoito voi olla pitkäaikaista, tilapäistä tai osavuorokautista.

Lisätietoa kehitysvammaisten perhehoidosta saa Pirkanmaan kehitysvammaisten ja ikäihmisten perhehoidon yksiköstä.

Laitoshoito

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Ylisen hoiva- ja kuntoutuspalvelut tarjoaa tilapäistä eli lyhytaikaista ja vakituista laitoshoitoa kehitysvammaisille ihmisille. Vakituista laitoshoitoa hankitaan myös Lahdessa sijaitsevalta Sylvia-kodilta.