Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Kehitysvammaisten palvelut

Kehitysvammaisten ihmisten palvelut järjestetään ensisijaisesti normaaleina sosiaali- ja terveyspalveluina, mutta palvelut voidaan järjestää myös erityishuoltona. Näistä palveluista laaditaan erityishuolto-ohjelma (eho).

Erityishuollolla edistetään kehitysvammaisen ihmisen selviytymistä päivittäisistä toiminnoista, toimeentuloa, sopeutumista yhteiskuntaan sekä turvataan hänen tarvitsemansa opetus, hoito ja muu huolenpito. Ensisijainen vastuu erityishuollon järjestämisestä on sillä kunnalla, jossa kehitysvammaisella ihmisellä on kotipaikka. Kunta voi järjestää palveluja joko omana toimintanaan tai ostaa niitä eri palvelujentuottajilta.

Vammaispalvelutoimistosta haettavia palveluja ovat ohjaus, päivä- ja työtoiminta, asumisen järjestäminen sekä perhe- ja tilapäishoito.

Kehitysvammahuollossa noudatetaan lakia ja asetusta kehitysvammaisten erityishuollosta sekä opetuksen osalta myös peruskoululakia.

Meidän stoori -blogi

Kuva: Meidän stoori -blogin tunnuskuva. Meidän stoori -blogin kirjoittajat

Malikkeen matkassa
Härmälänrantalaisia sekä useita erivärisiä Maliken-pyöriä ulkona.

Palvelujen hakeminen

Valokuva: Auringon paisteessa.

Kehitysvammaisille ihmisille suunnattujen palvelujen piiriin haetaan ottamalla yhteyttä vammaispalvelutoimistoon.


Katso myös


Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/kehitysvammaistenpalvelut