Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Palveluasuminen

Palveluasumista voi hakea vaikeavammainen ihminen, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee toisen ihmisen apua vuorokauden eri aikoina, jatkuvaluonteisesti tai muuten erityisen runsaasti.

Palveluasuminen kattaa sopivan asunnon lisäksi asumiseen liittyvät, yksilöllisesti suunnitellut palvelut. Palveluasumista voidaan järjestää palvelutalossa, palveluasuntoryhmissä tai vaikeavammaisen ihmisen omassa kodissa. Ennen palveluasumispäätöstä voi olla asumisvalmennusjakso. Jatkuvan laitoshuollon tarpeessa olevalle ihmiselle ei myönnetä palveluasumista.

Kunta maksaa palvelutaloissa asuvien asumispalvelukorvauksen. Asiakas vastaa itse vuokrasta, aterioista ja muista elämään kuuluvista menoista.

Hakeminen

Palveluasumispäätöstä haetaan vammaispalvelutoimistosta. Hakemuksesta tulee selvitä hakijan vaikeavammaisuus sekä palvelun tarve. Siihen liitetään lääkärinlausunto tai muu asiantuntijalausunto. Lisätietoja saa vammaispalveluiden sosiaalityöntekijöiltä.

Palvelutalot ja asumispalveluyksiköt

Invalidiliiton Asumispalvelut Oy:n Validia-palveluilla on Tampereen alueella seitsemän asumispalveluyksikköä.

Suomen Kuurosokeat ry järjestää asumispalveluja kuurosokeille ja viittomakielisille.

Asumispalveluja hankitaan myös Vetrea-konsernilta.