Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Asunnon muutostyöt

Asunnon muutostöihin myönnetään korvausta vaikeavammaiselle ihmiselle, jolle liikkuminen ja omatoimisuus vakituisessa asunnossa on vamman tai sairauden vuoksi erityisen vaikeaa.

Asunnon muutostöinä korvataan vamman vaatimat välttämättömät muutostyöt (esim. ammeen poisto, kynnysten poistaminen, luiskat, tukikahvat) asunnossa ja sen välittömässä lähiympäristössä. Asunnon peruskorjaustoimenpiteet eivät kuulu korvauksen piiriin.

Välttämättömät muutostyöt ovat maksuttomia. Kustannukset korvataan valtion asuntolainoituksessa hyväksyttävän laatutason mukaisina.

Vammaispalvelutoimiston työntekijä tekee päätöksen asunnonmuutostyöstä ja toimittaa tilauksen Pirkanmaan maakunnalliseen apuvälinekeskukseen. Apuvälinekeskus vastaa muutostöiden tekemisestä. Asiakkaan pitää itse hankkia tarvittaessa asunnon omistajalta tai isännöitsijältä lupa muutostyöhön ja sopia muutostyön ajankohdasta ja valvonnasta.

Hakeminen

Hakemus asunnon muutostöistä tehdään vammaispalvelutoimistoon. Hakemukseen liitetään asiantuntijalausunto tai vastaavat tiedot sisältävä lääkärin tai fysioterapeutin teksti. Lausunnossa/tekstissä tulee kuvata hakijan vamma ja/tai pitkäaikainen sairaus sekä niiden tuoma haitta päivittäisissä toimissa sekä näkövammaisuuden kohdalla haitta-aste määritelmä tai haitta-aste prosentti.

Asunnon muutostöistä aiheutuvia kustannuksia voi hakea myös jälkikäteen kuuden kuukauden kuluessa kustannusten syntymisestä, jos asiakas on itse teettänyt muutostyöt. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan tositteet tehtyjen muutostöiden kustannuksista. Päätöksessä noudatetaan edellä mainittuja kriteerejä.

Valtion korjausavustukset

Valtion korjausavustuksista ja avustusjärjestelmästä saat lisätietoja

  • Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ARAn verkkosivulta (Lainat ja avustukset)
  • sähköpostitse osoitteesta korjausavustus.ara(at)ara.fi tai
  • puhelimitse numerosta 029 525 0818, ti - to klo 9 - 15, heinäkuussa ti - ke klo 9 - 15