Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Terveysasemapalvelut

Kokeilu on päättynyt

Valinnanvapauskokeiluun osallistuneet ovat siirtyneet takaisin kaupungin oman tai ostopalveluterveysaseman piiriin 1.10.2019 alkaen. Hoitopaikka on automaattisesti kotiosoitteen mukainen terveysasema, ellei kokeiluasiakas itse valinnut uutta asemaa 15.9.2019 mennessä.

Tampereen kaupunki oli mukana sosiaali- ja terveysministeriön Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihankkeen valinnanvapaus- eli palvelusetelikokeilussa. Kokeilu päättyi syyskuussa 2019.

Tampereen kokeiluun pystyivät osallistumaan postinumeroalueiden 33530 ja 33710 asukkaat.

Valinnanvapaus koski perusterveydenhuollon vastaanottotoimintaa. Kokeilussa näitä kutsuttiin omatiimin palveluiksi, joita olivat:

  • perusterveydenhuollon lääkärin
  • sairaan- tai terveydenhoitajan
  • fysioterapeutin
  • mielenterveys- ja päihdetyön sekä
  • sosiaaliohjauksen palvelut.

Kokeiluun eivat kuuluneet esimerkiksi neuvolat, suun terveydenhuolto ja erikoissairaanhoito.

Kokeilualueella asuvat saivat valita, haluatko he siirtyä kokeiluun ilmoittautuneen yksityisen palveluntuottajan asiakkaaksi. Halutessaan kokeiluasiakkaat pystyivät vaihtamaan myös jollekin toiselle kaupungin terveysasemalle. Kokeilussa tuottajan vaihto onnistui kolmen kuukauden välein.


Tiedotteet