Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Millaiseen työhön?

Lapsiperheiden sosiaalityö

Lapsiperheiden sosiaalityön palvelut löytyvät Tipotien sosiaali- ja terveysaseman 4. kerroksesta: eteläisen alueen palvelut ovat siivessä F, itäisen siivessä D ja läntisen siivessä C.

Lapsiperheiden sosiaalityössä sosiaalityöntekijät vastaavat lapsen ja perheen tuen tarpeen arvioinnista ja asiakkaan tarpeisiin vastaavien palvelujen järjestämisestä sekä sosiaalihuoltolain mukaisen asiakkuuden seurannasta.

Sosiaalityöntekijöiden lisäksi henkilökuntaan kuuluu ohjaajia ja palveluohjaajia. Lapsiperheiden sosiaalipalveluista vastaa vs. palvelupäällikkö Terhi Huttunen ja johtavina sosiaalityöntekijöinä toimivat Terttu Leikko-Lammi (etelä), Mia Niemi (itä) ja Sari Konttinen (länsi).

Lastensuojelu

Lastensuojelun sosiaalityön eteläisen alueen palvelut löytyvät Sarvikselta (Hatanpäänkatu 3 B), itäisen ja läntisen alueen palvelut Tipotien sosiaali- ja terveysasemalta .

Lastensuojelun sosiaalityöntekijät auttavat, kun perheessä on pulmia lasten ja nuorten kasvuun ja huolenpitoon liittyvissä asioissa, omassa vanhemmuudessa tai jaksamisessa ja lapsi on suojelun tarpeessa. Lastensuojelu tukee vanhempia lapselle suotuisten kasvuolojen turvaamisessa.

Lastensuojelussa toimii sosiaalityöntekijöiden rinnalla lähes sata ohjaajaa mm. tehostetussa perhetyössä ja sijais- ja jälkihuollon sosiaalityössä. Lastensuojelun avohuollosta vastaa palvelupäällikkö Heikki Sillanpää. Johtavina sosiaalityöntekijöinä toimivat Satu Närvä ja Tiina Oksanen (etelä), Ella Mäntylä ja Kaisu Heikkilä (itä) sekä Petra Ciani ja Heidi Rasila (länsi).

Sijais- ja jälkihuolto

Sijais- ja jälkihuollon sosiaalityö sijaitsee Kissanmaan perhetukikeskuksessa Karhunkadulla.

Sijais- ja jälkihuollon sosiaalityöntekijät vastaavat huostaan otettujen lasten sosiaalityöstä perhehoidossa ja laitoshoidossa ympäri Suomen. Heidän tehtäviinsä kuuluu myös jälkihuollon sosiaalityö. Sijais- ja jälkihuollon sosiaalityön tehtävänä on turvata sijoitettujen lasten ja nuorten hyvän kasvun edellytykset sijaishuoltopaikassa.

Sijais- ja jälkihuollosta vastaa palvelupäällikkö Minna Kuusela. Sijais- ja jälkihuollon sosiaaliasemalla lähiesimiehinä toimivat Minna Taipale (laitoshoito) ja Katriina Helminen-Pohja (perhehoito).

Sosiaalipäivystys ja lastensuojelun virka-aikainen päivystys

Sosiaalipäivystys ja lastensuojelun virka-aikainen päivystys toimivat Tampereen poliisilaitoksen kiinteistössä. Sosiaalipäivystys työskentelee osin myös TAYSin alueella Acutan päivystyksen tiloissa.

Sosiaalipäivystys on avoinna ympäri vuorokauden ja palvelee Tampereen lisäksi virka-ajan ulkopuolella koko Pirkanmaan aluetta mm. lastensuojeluun, muuhun sosiaalityöhön, perhekriiseihin, perheväkivaltaan ja mielenterveyteen ja päihteisiin liittyvissä asioissa. Lastensuojelun virka-aikainen päivystys vastaanottaa tamperelaisia ja orivesiläisiä koskevat lastensuojeluilmoitukset ja hoitaa kiireelliset lastensuojeluasiat virka-aikana.


Pätevyysvaatimukset ja palkka

Sosiaalityöntekijöiltä edellytetään sosiaalityöntekijän pätevyyttä eli ylempää korkeakoulututkintoa, johon sisältyy tai jonka lisäksi olet suorittanut pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä (Ulkoinen linkkiLaki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä, 7 §, 32 §) ). Ennen tehtävän vastaanottamista valitun tulee esittää rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote.

Tampereen kaupungin työntekijänä sinulla on oikeus ison organisaation etuihin, kuten työterveyshuoltoon ja vakuutuskassan etuuksiin. Kaupunki tarjoaa mahdollisuuden harrastaa liikuntaa ja kulttuuria etusetelin avulla. Lisäksi tarjoamme hyvät koulutusmahdollisuudet monialaiseen ja ammatilliseen yhteistyöhön ja kehittämiseen.

Sosiaalityöntekijän tehtäväkohtainen palkka on 3 400 euroa kuukaudessa. Tampereella on käytössä myös sitoutumiskertapalkkio, joka tuo sitoutuneelle työntekijälle lisätuloa 800 euroa ensimmäisen vuoden aikana ja tuhat euroa toisena vuonna.

Sitaattimerkki.

Sosiaalityö on haastavaa, korkeakoulututkinnon vaativaa asiantuntijatyötä. Turvaamme palveluiden saatavuuden nimenomaan onnistuneilla rekrytoinneilla ja organisaatiossa työskentelyyn sitoutuvilla työntekijöillä.

Sitaattimerkki

- Taru Kuosmanen, sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johtaja -


Kysy lisää!

Perhepalvelut:

Terhi Huttunen, puhelin 050 301 0462, terhi.huttunen(at)tampere.fi


Lastensuojelun avohuolto:

Heikki Sillanpää, puhelin 044 423 5478, heikki.sillanpaa(at)tampere.fi


Sijaishuolto:

Minna Kuusela, puhelin 050 359 4001, minna.k.kuusela(at)tampere.fi