Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Terveysaseman ja lääkärin vaihtaminen

Terveysaseman vaihtaminen

Terveydenhuoltolain mukaan asiakkaalla on oikeus valita hoidostaan vastaava terveysasema/terveyskeskus. Terveysaseman/terveyskeskuksen vaihtaminen sitoo asiakasta vuodeksi eli terveysasemaa voi vaihtaa vasta, kun edellisestä valinnasta on kulunut aikaa vähintään vuosi. Vaihto järjestetään kolmen viikon sisällä vaihtoilmoituksen saamisesta.

Terveysaseman/terveyskeskuksen vaihtamisesta tehdään aina kirjallinen ilmoitus. Täytetty lomake palautetaan joko henkilökohtaisesti tai postitse:

  • Jos asiakas vaihtaa terveysasemaa Tampereen sisällä, tulee täytetty lomake toimittaa tämänhetkiselle terveysasemalle, mistä se lähetetään uudelle terveysasemalle.
  • Jos asiakas vaihtaa toisen kunnan terveysaseman asiakkaaksi, tulee täyttää kaksi lomaketta. Toinen lomake toimitetaan tämänhetkiselle terveysasemalle ja toinen lomake sen kunnan terveysasemalle, johon asiakas siirtyy.

Hoitovastuu siirtyy valitulle terveysasemalle tai valittuun terveyskeskukseen kolmen viikon kuluessa ilmoituksen saapumisesta.

Terveysasema saattaa lähettää matkapuhelimeesi tekstiviestillä tietoa terveysaseman vaihtumisesta, jos olet antanut suostumuksesi tekstiviestien lähettämiseen, mutta ilman vahvistusviestiäkin terveysaseman vaihtuminen on astunut voimaan.

Tampereella on käynnissä sosiaali- ja tyerveyspalvelujen valinnanvapauskokeilu, johon voivat osallistua postinumeroalueiden 33530 ja 33710 asukkaat: Valinnanvapauskokeilu

Terveysasemien jonotilanne

Alla olevasta taulukosta löytyy tietoja terveysasemien jonotilanteesta. Oikeanpuolimmaisen sarakkeen tieto kertoo, kuinka monelle prosentille lääkäreistä saa ajan 17 päivän aikana. Jonon mediaani kertoo tyypillisen odotusajan. Tietoja päivitetään kuukausittain.

Jonotilanne terveysasemittain 23.8.2019:

Terveysasema
Jonon mediaani
Vaihtelu jonotilanteessa Lääkäriaika 17 päivän sisällä
Hatanpään terveysasema 40 vrk
38 - 42 vrk 0 %
Hervannan terveysasema 19,5 vrk 14 - 42 vrk 41,7 %
Kaukajärven terveysasema 26,5 vrk 19 - 42 vrk 0 %
Kämmenniemen terveysasema 16 vrk
11 - 21 vrk 50 %
Lielahden terveysasema 35 vrk 33 - 42 vrk 0 %
Linnainmaan terveysasema 28 vrk
18 - 42 vrk
0 %
Mehiläinen Oma Lääkärisi Hervanta 13,5 vrk
12- 42 vrk
66,7 %
Mehiläinen Oma Lääkärisi keskusta 10 vrk
5 - 24 vrk
85,7 %
Oma Lääkärisi Tesoma
12 vrk
3 - 34 vrk
58,3 %
Tammelakeskuksen terveysasema 19 vrk 13 - 42 vrk 40,9 %
Tipotien terveysasema 24 vrk
12 - 42 vrk
6,7 %
Valinnanvapauskokeilun terveysasemat:
Johanneksen Klinikka 1,5 vrk
0 - 3 vrk
100 %
Medisport Oy Kaukajärven lääkärikeskus 5 vrk
4 - 13 vrk
100 %
Mehiläisen Oma Lääkärisi valinnanvapauskokeilu
26 vrk
10 - 42 vrk
50 %
Pihlajalinna Koskiklinikka ja Kangasala 4 vrk
4 - 4 vrk
100 %

Terveysasemien kilpailukyky 2016

Kilpailukykyindeksi kokoaa yhteen kolme terveysasemien vaihtoon liittyvää perustetta: jonoajat palveluun, palvelun laatu ja terveysaseman vaihtosuhde. Vuonna 2016 kilpailukykyindeksin kärkeen nousivat Kehräsaaren ja Hervannan Omapihlajan ostopalveluasemat sekä kaupungin oma Tammelakeskuksen terveysasema.

Hoitavan lääkärin vaihtaminen ja lääkärille listautuminen

Potilas voi terveysaseman ohella valita myös hoitavan terveyskeskuslääkärinsä. Lääkäri tulee valita siltä terveysasemalta, jossa muutkin asiansa haluaa hoidettavaksi. Hoidon jatkuvuuden turvaamiseksi pitkäaikaissairaiden toivotaan hakeutuvan aina saman lääkärin potilaaksi. Pitkäaikaissairaat voivat valita omalta terveysasemaltaan lääkärin, jonka potilaaksi he kirjautuvat eli listautuvat. Samalla potilas saa omahoitajan, sillä terveysasemalla lääkäri ja hoitaja työskentelevät työparina.

Oman vastuulääkärinsä voi valita esimerkiksi seuraavalla kontrollikäynnillä terveysasemallaan.

Katso myös


Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/terveysasemanvaihtaminen