Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Palvelut eri-ikäisille

Tampereen kaupunki tarjoaa hammashoidon palveluja kaikille kuntalaisille.

Pieni lapsi hammasharja suussa.

Alle kouluikäiset

Lasten hammasneuvolakäyntejä järjestetään kaikille 1- ja 3-vuotiaille lapsille perhekeskeisesti. Hammashoitajan vastaanotolla edistetään suun terveyttä.

5-vuotiaat lapset saavat kutsun suuhygienistin terveystarkastukseen.

Huoltaja voi varata ajan hammasneuvolaan ja suuhygienistin vastaanotolle verkkoasioinnin kautta tai keskitetystä ajanvarauksesta .

Koululaiset

Suun ja hampaiston tutkimuksia ja terveystarkastuksia tehdään 1., 3., 5. ja 8. -luokkalaisille.

7-vuotiaat kutsutaan suuhygienistin terveystarkastukseen ja 9-vuotiaat hammaslääkärin tutkimukseen. 5. ja 8. -luokkalaiset saavat kutsun lasten ja nuorten monihuonetoimintaan. Monihuonetoiminnassa suuhygienisti tekee terveystarkastuksen ja jos lapsi tai nuori tarvitsee hammaslääkärin tutkimuksen, kutsutaan samalla käynnillä paikalle hammaslääkäri.

Koululaisten kutsujen ajankohdasta lähetetään kotiin kehotus, jossa suositellaan varaamaan aikaa. Huoltaja voi varata ajan verkkoasioinnin kautta tai keskitetystä ajanvarauksesta .

Lisäksi lapsia ja nuoria kutsutaan vastaanottokäynneille, jotka perustuvat yksilölliseen hoidontarpeeseen. Kehote käynnille postitetaan kotiin. Huoltaja voi varata ajan verkkoasioinnin kautta tai soittamalla keskitettyyn ajanvaraukseen 2 - 3 kuukautta ennen ajankohtaa.

Opiskelijat

16 - 17 -vuotiaat saavat postitse kehotuksen varata ajan terveystarkastukseen. Ajan voi varata joko verkkoasioinnin kautta omilla verkkopankkitunnuksilla tai soittamalla keskitetystä ajanvarauksesta .

Vieraspaikkakuntalaiset opiskelijat voivat käyttää Tampereen kaupungin suun terveydenhuollon palveluja. Palvelujen käyttäjäksi voi ilmoittautua alla "Vieraskuntalaisen koululaisen ja opiskelijan ilmoittautuminen hammashoitopalveluiden käyttäjäksi" -lomakkeella, joka löytyy Lomakkeet -sivulta:

Lomakkeen voi tilata myös keskitetystä ajanvarauksesta, puhelin 03 5657 0100. Ajanvarauksesta on huolehdittava itse.

Aikuiset

Aikuiset varaavat ajan keskitetystä ajanvarauksesta . Ajan tarkistaminen, siirtäminen ja peruuttaminen sekä ensimmäisen ajan varaaminen suuhygienistille ja kiireellisen hammaslääkäriajan varaaminen on mahdollista myös verkkoasioinnin kautta .

Tampereella on käytössä ns. aikuishoidon monihuonemalli. Suuhygienisti tekee hoidon tarpeen arvioinnin, ja mikäli asiakas tarvitsee hammaslääkärin tarkastusta, kutsutaan paikalle hammaslääkäri. Aikuisten monihuonevastaanotoille voi varata ajan verkkoasioinnin kautta.