Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Kuntoutus

Kuntouttava geriatrinen hoitotyö

Tavoitteena on, että potilaan hoito- ja kuntoutussuunnitelma tehdään kolmen vuorokauden kuluessa moniammatillisesti yhdessä potilaan ja/tai omaisen kanssa. Suunnitelmaa ja tavoitteita täydennetään hoitojakson aikana.

Jotta hoitotyö edistää kuntoutumista, pitää hoitajien sitoutua kaikessa toiminnassaan tukemaan potilaan omatoimisuutta. Hoitaja ei tee potilaan puolesta, vaan kannustaa ja rohkaisee potilasta itse selviytymään päivittäisistä arjen toiminnoista, kuten pukeminen, riisuminen, syöminen ja WC:ssä käyminen. Näin potilaalla säilyy omanarvontunne ja itsenäisyys.

Kaikki hoitajat noudattavat samoja toimintatapoja, jotta potilaan kuntouttava hoitotyö toteutuu ja saavutetaan potilaan kotiuttaminen. Kuntouttavan hoitotyön tavoitteena on potilaan toimintakyvyn paraneminen, ylläpitäminen sekä omatoimisuuden tukeminen.

Hoitajat arvioivat potilaan näkemystä terveydentilastaan ja hänen sitoutumistaan kuntoutumisprosessiinsa. Hoito ja kuntoutus toteutetaan suunnitelman mukaan yhdessä potilaan, omaisten ja osaston moniammatillisen tiimin kanssa sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Jos potilaan tila muuttuu, suunnitelmaa tarkistetaan.

Fysio- ja toimintaterapia

Osastofysioterapia ja -toimintaterapia sisältävät mm. kuntoutujan liikkumis- ja toimintakyvyn arviointia, ohjaamista ja terapeuttista harjoittelua. Osastoilta tehdään tarvittaessa kotikäyntejä kotiutumisen valmiuksien arvioimiseksi. Terapiaa toteutetaan tiiviissä monialaisessa yhteistyössä muun henkilökunnan ja omaisten kanssa.

Virikekuntoutus

Virikekuntoutus on osa potilaan yksilöllistä kokonaishoitoa ja tavoitteellista kuntoutusta. Virikekuntoutus tuo arjen elämyksiä ja sisältöä potilaan elämään myös sairaalahoidon aikana. Sisällön teemoina vaihtelevat esimerkiksi vuodenajat, juhlapyhät, musiikki ja kädentaidot.