Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Rauhaniemen sairaala

Vierailut:

Sairaala- ja kuntoutusosastoilla voi vierailla, kun noudattaa seuraavia ohjeita. Eristyksessä tai karanteenissa olevan potilaan luona ei kuitenkaan voi vierailla.
Ohjeet vierailijoille:

• Tule vierailulle terveenä ja oireettomana.

• Huolehdi käsihygieniasta. Käytä käsihuuhdetta vähintään tullessasi ja lähtiessäsi.

• Käytä sairaalassa kirurgista suu-nenäsuojusta.

• Pidä yli 2 metrin turvaväli muihin potilaisiin ja henkilökuntaan. Tämä tulee huomioida potilashuoneessa yhtä aikaa vierailevien määrässä.

• Tarvittaessa henkilökuntamme opastaa käsihygienian toteuttamisessa, suojainten käytössä ja turvavälien toteutumisen ohjaamisessa.

• Vältä turhaa liikkumista osaston yhteisissä tiloissa. Tarvittaessa voit pyytää apua henkilökunnalta esimerkiksi soittamalla potilaskutsukelloa.

• Tapaamiset ulkona ovat myös mahdollisia huomioiden potilaan vointi ja hygieniaohjeiden toteuttaminen.

• Jos osastolla on meneillään tartuntataudin aiheuttama epidemia tai tartuntojen selvitys, vierailu on mahdollista vain poikkeustapauksissa ja erikseen sopien.

Rauhaniemen sairaala
vaihde 03 565 611, ma - pe klo 8.30 - 15.45, vaihteen ollessa suljettuna voi soittaa suoraan osastojen numeroihin.
33180 Tampere

Bussiyhteydet: Reittioppaan reittiehdotus (täytä itse lähtöpaikkasi, määränpää on jo valmiiksi valittuna).


Rauhaniemen sairaalan palveluja käyttävät

  • säännöllisen kotihoidon ja omaishoidontuen asiakkaat
  • muut kotona asuvat vanhukset, joiden terveydentila ja toimintakyky on heikentynyt ja vaatii selvittelyjä
  • vanhukset, jotka hyötyvät ennaltaehkäisevästä toiminnasta
  • nuoremmat potilaat, jotka hyötyvät geriatrisesta erikoisosaamisesta ja kuntoutustoimenpiteistä.
Valokuva: Sykkeen mittaus.
Rauhaniemen sairaala toimii kahdessa eri rakennuksessa: Rauhaniemen sairaalassa ja Koivulassa.

Rauhaniemen kuntoutusosastojen toiminta perustuu potilaan yksilölliseen hoito- ja kuntoutussuunnitelmaan, jonka lähtökohtana on kokonaisvaltainen gerontologinen toimintakyvyn arvio.

Hoito- ja kuntoutussuunnitelma tehdään viiveettä moniammatillisesti yhdessä potilaan ja hänen läheistensä kanssa. Laadukkaan lääketieteellisen hoidon, hoitotyön ja kuntoutuksen keinoin pyritään ylläpitämään sekä parantamaan potilaan terveyttä, toimintakykyä ja elämänlaatua. Ensisijaisena tavoitteena on potilaan hyvin suunniteltu, turvallinen kotiutuminen tai tarkoituksenmukaisen jatkohoitopaikan järjestäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Potilaan hoidossa ja kuntoutuksessa korostuu itsemääräämisoikeus, avoimuus ja arvokas kohtelu. Elämän loppuvaiheessa hoidon ja kuntoutuksen tavoitteeksi asetetaan potilaan toimintakyvyn ylläpitäminen ja mahdollisimman hyvän olon tuottaminen.

Sairaalan keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat muut geriatrisia potilaita hoitavat sairaalat, kotihoidon työntekijät, hoitavat lääkärit sekä kolmas sektori. Yhteistyötahot saavat tarvitsemaansa tukea potilaittensa ja asiakkaittensa hoitoratkaisuihin Rauhaniemen sairaalasta.

Rauhaniemen sairaalassa ja Koivulassa on kummassakin kolme osastoa.

Ylilääkäri
Leonid Ackerman
puhelin 040 800 4129

Hoitotyön päällikkö
Sirpa Antinmaa
puhelin 040 759 1358

Sairaalapastori
Annukka Helle
puhelin 040 806 4160

Vs. sairaalapastori
Laura Tuhkanen-Jukkola
puhelin 040 806 4160

Työntekijöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]


Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/rauhaniemensairaala