Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Rauhaniemen sairaala

Vierailut: Pirkanmaan alueellisen pandemiaohjausryhmän linjauksen mukaisesti vierailut ulkopuolisten vierailut on pääsääntöisesti kielletty sairaalaosastoilla. Poikkeuksena ovat saattohoidossa olevien ja kriittisesti sairaiden potilaiden lähiomaiset, joiden tulee tapauskohtaisesti sopia vierailusta etukäteen osaston henkilökunnan kanssa. Vain terveenä voi tulla vierailemaan. Vierailijoiden tulee noudattaa hyviä hygieniakäytäntöjä.

Rauhaniemen sairaala
vaihde 03 565 611, ma - pe klo 8.30 - 15.45, vaihteen ollessa suljettuna voi soittaa suoraan osastojen numeroihin.
33180 Tampere

Bussiyhteydet: Reittioppaan reittiehdotus (täytä itse lähtöpaikkasi, määränpää on jo valmiiksi valittuna).


Rauhaniemen sairaalan palveluja käyttävät

  • säännöllisen kotihoidon ja omaishoidontuen asiakkaat
  • muut kotona asuvat vanhukset, joiden terveydentila ja toimintakyky on heikentynyt ja vaatii selvittelyjä
  • vanhukset, jotka hyötyvät ennaltaehkäisevästä toiminnasta
  • nuoremmat potilaat, jotka hyötyvät geriatrisesta erikoisosaamisesta ja kuntoutustoimenpiteistä.
Valokuva: Sykkeen mittaus.
Rauhaniemen sairaala toimii kahdessa eri rakennuksessa: Rauhaniemen sairaalassa ja Koivulassa.

Rauhaniemen kuntoutusosastojen toiminta perustuu potilaan yksilölliseen hoito- ja kuntoutussuunnitelmaan, jonka lähtökohtana on kokonaisvaltainen gerontologinen toimintakyvyn arvio.

Hoito- ja kuntoutussuunnitelma tehdään viiveettä moniammatillisesti yhdessä potilaan ja hänen läheistensä kanssa. Laadukkaan lääketieteellisen hoidon, hoitotyön ja kuntoutuksen keinoin pyritään ylläpitämään sekä parantamaan potilaan terveyttä, toimintakykyä ja elämänlaatua. Ensisijaisena tavoitteena on potilaan hyvin suunniteltu, turvallinen kotiutuminen tai tarkoituksenmukaisen jatkohoitopaikan järjestäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Potilaan hoidossa ja kuntoutuksessa korostuu itsemääräämisoikeus, avoimuus ja arvokas kohtelu. Elämän loppuvaiheessa hoidon ja kuntoutuksen tavoitteeksi asetetaan potilaan toimintakyvyn ylläpitäminen ja mahdollisimman hyvän olon tuottaminen.

Sairaalan keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat muut geriatrisia potilaita hoitavat sairaalat, kotihoidon työntekijät, hoitavat lääkärit sekä kolmas sektori. Yhteistyötahot saavat tarvitsemaansa tukea potilaittensa ja asiakkaittensa hoitoratkaisuihin Rauhaniemen sairaalasta.

Rauhaniemen sairaalassa ja Koivulassa on kummassakin kolme osastoa.

Ylilääkäri
Leonid Ackerman
puhelin 040 800 4129

Sirpa Antinmaa
puhelin 040 759 1358

Sairaalapastori
Annukka Helle
puhelin 040 804 8597

Työntekijöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]


Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/rauhaniemensairaala