Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Lääkinnällinen kuntoutus

Lääkinnällinen kuntoutus tarkoittaa arjessa selviytymistä edistäviä kuntoutus- ja apuvälinepalveluja, joita voi saada vamman tai sairauden vuoksi. Kuntoutuksen avulla ylläpidetään ja parannetaan asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.

Lääkinnällisen kuntoutuksen toimisto
postiosoite Tursonkatu 4
33540 Tampere

  • Puhelinaika on ma, ti, pe klo 10-12 ja to klo 9-12.
  • Osastonsihteeri, puhelin 040 806 3998
  • Laskutusasiat: osastonsihteeri, puhelin 040 800 7257
  • Veteraanikuntoutus: osastonsihteeri, puhelin 040 806 4000

Apuvälineiden uusinnat: Jos asia koskee rintaproteesin, tukipohjallisten, tukihihojen tai tukisukkien uusintaa, ota yhteyttä toimistoon puhelin 040 806 3998. Muissa asioissa ota yhteyttä joko toimistoon tai sosiaalityöntekijään postinumerojaon mukaisesti.

Yhteystiedot postinumeroittain

Ota yhteyttä puhelimitse: oikean puhelinnumeron löydät postinumerosi perusteella. Puhelinaika on ma - ti ja to - pe klo 10 -12.

Länsi
33200, 33210, 33230, 33240, 33250, 33270, 33300, 33310, 33330, 33340, 33400, 33410, 33420, 33900:
Sosiaalityöntekijä, puhelin 040 806 3997

Itä
33560, 33580, 33610, 33680, 33700, 33730, 34240, 34260 ja Orivesi:
Sosiaalityöntekijä, puhelin 040 806 3996

Keskinen
33100, 33180, 33500, 33520, 33530, 33540, 33800, 33820, 33840, 33850:
Sosiaalityöntekijä, puhelin 044 481 1526

Etelä
33710, 33720, 33870:
Sosiaalityöntekijä, puhelin 040 806 3999


Valokuva: Kuntoutuksella tuetaan itsenäistä selviytymistä ja pyritään mahdollistamaan kotona asuminen.

Lääkinnällisen kuntoutuksen toimisto myöntää maksusitoumuksia vajaakuntoisten kuntalaisten tarvitsemiin yksilöllisiin apuvälineisiin ja ostopalvelukuntoutukseen silloin, kun asiakkaan tarvitsemaa kuntoutusta ei voida toteuttaa kaupungin omana toimintana.

Erityisesti kuntoutetaan lapsia, pitkäaikaissairaita, vammaisia ja vanhuksia, joille vamma tai sairaus aiheuttaa olennaista, pysyväisluonteista haittaa. Aikuispotilaiden osalta kuntoutus on ensisijaisesti kohdennettu kuntoutujille, joilla on aivoverenkiertohäiriö tai etenevä neurologinen sairaus. Lisäksi kuntoutetaan yli 65-vuotiaita, jotka ovat aikaisemmin saaneet Kelan kuntoutusta.

Lääkinnällistä kuntoutusta ovat omaksi tarkoitetut yksilölliset apuvälineet ja ostopalveluina toteutetut fysioterapia, puheterapia, toimintaterapia, neuropsykologinen kuntoutus ja sopeutumisvalmennuskurssit.

Asiakkaaksi hakeudutaan lääkärin lähetteellä. Toimistossa ei ole asiakasvastaanottoa, vaan ratkaisut tehdään lähetteen, mahdollisten liitteiden sekä asiakkaasta terveyskertomustietojärjestelmään tallennettujen tietojen perusteella. Puutteellisia lähetteitä ei oteta käsiteltäviksi, vaan ne palautetaan takaisin lähettävälle taholle täydentämistä varten. Tarvittaessa konsultoidaan eri erityisalojen lääkäreitä tai moniammatillisia kuntoutustyöryhmiä.

Käsittelyaika vaihtelee muutamasta viikosta useampaan kuukauteen. Lääkinnällisessä kuntoutuksessa on viikoittainen fysiatrin konsultaatio ja noin kerran kuussa kokoontuvat moniammatilliset työryhmät. Pääsääntöisesti kaikkien tarvittavien asiapaperien tulee olla perillä lääkinnällisen kuntoutuksen toimistossa viimeistään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää.

Lääkinnällinen kuntoutus on hoitotakuun piirissä. Arviointi on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa lähetteen saapumisesta ja kuntoutus tai apuväline saatava kuuden kuukauden kuluessa päätöksestä.

Moniammatillisten työryhmien kokouspäivät 2022:
Aikuisten moniammatillinen työryhmä kokoontuu 18.1.22, 15.2.22., 15.3.22., 12.4.22., 17.5.22
Lasten moniammatillinen työryhmä kokoontuu 13.1., 24.2., 15.3., 28.4., 12.5., 24.5., 9.6., 16.6., 25.8.
Psykofyysisen fysioterapian asiakasasioita käsitellään viikoittain.

Yhteistyökumppaneille


Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/laakinnallinenkuntoutus