Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Tapaturmat

Toisen asteen ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden vakuutukset

Oppilaitosten vakuutukset kattavat yleensä oppituntien ja työharjoittelun aikana sattuneet tapaturmat. Tapaturman sattuessa siitä tulee ilmoittaa oppilaitokselle. Oppilaitokselta opiskelija saa vakuutustodistuksen, johon on kirjattu tapahtunut ja siitä aiheutunut vaiva. Hoito, sekä mahdollinen jatkohoito tapahtuu yksityisellä lääkäriasemalla. Kiireellistä hoitoa vaativissa tilanteissa vakuutustodistus toimitetaan jälkikäteen.

Matkat oppilaitoksiin eivät aina kuulu vakuutuksen piiriin. Opiskelijajärjestön/opiskelijakunnan kautta voi osassa oppilaitoksissa hankkia matkoihin vakuutuksen.

Terveydenhuoltoalan opiskelijoille toimintaohje veritapaturmissa:

Lukiolaisten koulutapaturmia koskeva ohje

Koulupäivän aikana sattuvat pienet tapaturmat hoidetaan oppilaitoksessa. Jos tapaturma vaatii käyntiä lääkärissä, asiasta ilmoitetaan vanhemmille. Vanhemmille ilmoitetaan myös, jos opiskelija sairastuu kesken koulupäivän.

Perusopetuslain mukaan opiskelijalle koulussa, koulumatkalla ja majoituksessa sattuneen tapaturman hoito on maksutonta. Maksuttomuus koskee tapaturman hoidosta välittömästi aiheutuvia kustannuksia, kuten lääkärinpalkkiota sekä hoito- ja sairaalamaksuja. Lukiolaisen koulutapaturman hoidosta ja sairaankuljetuksen kustannuksista vastaa perusopetuksen hallinto tietyin edellytyksin.

Koululääkäri, terveydenhoitaja tai opettaja lähettää opiskelijan hoitoon terveysasemalle tai vakavissa tapauksissa Tays Acutaan. Hammastapaturmissa oppilas ohjataan hammashoitolaan.

Tampereen kaupunki korvaa yksityisten lääkäriasemien palveluista aiheutuneet kustannukset vain, jos hoitoon on saatu lähete kaupungin terveysasemalta.

Perusopetuksen hallinto korvaa tapaturmasta johtuneet välittömät kuljetus- ja hoitokulut tositteita vastaan. Sen sijaan tapaturmasta aiheutuneesta mahdollisesta pysyvästä vammasta, haitasta tai invaliditeetistä ei korvausta makseta. Kaupunki on korvausvelvollinen ainoastaan jos kaupunki tai sen työntekijä on tuottamuksellaan aiheuttanut opiskelijalle tapaturman. Huoltajat voivat halutessaan vakuuttaa lapsensa tapaturmien varalta laajemmin kuin välittömien sairauskulujen osalta.

Koulutapaturma tapahtuu opetustyön aikana tai muussa oppilaitoksen järjestämässä tilaisuudessa. Esimerkiksi opiskeluun sisältyvät kerhot kuuluvat maksuttomasti hoidettavan koulutapaturmakäytännön piiriin. Kerhojen lisäksi luokkaretkillä tai leirikouluissa opiskelijalle sattuneiden tapaturmien hoitokulut korvataan, jos tapahtuma on merkitty opetussuunnitelmaan tai rehtorin päätöspöytäkirjaan.

Korvauksen piiriin ei kuulu esimerkiksi matkatavaroiden katoaminen tai opiskelijan sairastuminen, joten varsinkin ulkomailla olevien leirikoulujen varalle kannattanee ottaa erillinen vakuutus.

Koulumatkalla sattuneet tapaturmat korvataan, lukuun ottamatta tapaturmia, joissa auto tai muu moottoriajoneuvo on ollut osallisena. Tällaisissa tapauksissa liikennevakuutus korvaa hoitokulut.